landsformandsm det i vissenbjerg den 3 april 2014 v chefkonsulent carl ge pedersen n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Landsformandsmødet i Vissenbjerg den 3. april 2014 v/ Chefkonsulent Carl Åge Pedersen.

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 25

Landsformandsmødet i Vissenbjerg den 3. april 2014 v/ Chefkonsulent Carl Åge Pedersen. - PowerPoint PPT Presentation


 • 88 Views
 • Uploaded on

Landsformandsmødet i Vissenbjerg den 3. april 2014 v/ Chefkonsulent Carl Åge Pedersen. Udgangspunktet. I Danmark er vi i den unikke situation , at vi de fleste steder har rigeligt med godt grundvand, der i stort set uforarbejdet stand kan pumpes op og anvendes til drikkevand.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Landsformandsmødet i Vissenbjerg den 3. april 2014 v/ Chefkonsulent Carl Åge Pedersen.' - deanna


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
landsformandsm det i vissenbjerg den 3 april 2014 v chefkonsulent carl ge pedersen
Landsformandsmødet i Vissenbjerg

den 3. april 2014

v/ Chefkonsulent

Carl Åge Pedersen.

udgangspunktet
Udgangspunktet
 • I Danmark er vi i den unikke situation, at vi de fleste steder har rigeligt med godt grundvand, der i stort set uforarbejdet stand kan pumpes op og anvendes til drikkevand.
 • Denne gunstige situation har vi, på trods af at der har været landbrug i århundreder, og på trods af at afgrøderne er gødsket, og at der i de seneste 70 år er anvendt pesticider.
bnbo b orings n re b eskyttelses o mr der
BNBO (Boringsnære beskyttelsesområder)
 • Besluttet i Folketinget, at den gunstige tilstand skal opretholdes.
 • Kommunerne skal udarbejde indsatsplaner m.h.t. menneskelig aktivitet ovenpå drikkevandsressourcen.
 • Ikke mindst landbrugsdriften er i fokus
kommunen kan
Kommunen kan
 • Sikre drikkevandsressourcen på den samfundsøkonomiske bedste måde
 • Sikre en afvejet indsats, så også landbrugsproduktionen kan fortsætte.
 • Og dermed samtidig undgå at gøre vandet dyrere end nødvendigt
kommunen skal
Kommunen skal
 • Sikre, at proportionalitetsprincippet er overholdt. Jf. Miljøbeskyttelseslovens § 24:

Indgreb må ikke være mere vidtgående end nødvendigt

kommunen b r
Kommunen bør:

Inddrage lodsejerne i hele forløbet. Bl.a. om:

 • Vurdering af behovet for restriktioner
  • Herunder behovet for yderligere undersøgelser, analyser e.l.
 • Om nødvendigt:
  • Drøfte alternative tiltag.
   • Herunder evt. etablering af kvalitetsstyringskoncept, overvågningsboringer etc.
slide8

En stedslig kortlægning af grundvandets følsomhed bygger på geofysiske målinger og geologiske vurderinger. Den siger derfor noget om de potentielle risici for, at grundvandet ikke er tilstrækkeligt beskyttet, men den bør helt klart suppleres med analyser af grundvandets indhold af forskellige stoffer, og ikke mindst en vurdering af, hvorvidt disse analyser kan være påvirket af en dårlig kvalitet af boringer, således at der har kunnet finde nedsivning langs borerørene sted.

slide9

En stedslig kortlægning af grundvandets følsomhed bygger på geofysiske målinger og geologiske vurderinger. Den siger derfor noget om de potentielle risici for, at grundvandet ikke er tilstrækkeligt beskyttet, men den bør helt klart suppleres med analyser af grundvandets indhold af forskellige stoffer, og ikke mindst en vurdering af, hvorvidt disse analyser kan være påvirket af en dårlig kvalitet af boringer, således at der har kunnet finde nedsivning langs borerørene sted.

slide10

Derfor er fund af BAM på ingen måde dokumentation nok for at indføre restriktioner i landmændenes pesticidanvendelse.

slide11

Der skal være en reel risiko for, at grænseværdierne bliver overskredet

 • I henhold til grundvandsdirektivet skal der først gøres en indsats for at reducere en forureningskilde, hvis der er fund i grundvandet på over 75% af grænseværdien, og der er en væsentlig og vedvarende opadgående tendens i indholdet.
bem rkninger til lovforslaget
Bemærkninger til lovforslaget :

De forhold, som er bestemmende for, om en

forurening på jordoverfladen trænger ned i grundvandet, varierer fra stof til stof. For pesticider kan man derfor være nødt til at udpege områder, hvor grundvandsdannelsen er særligt stor, og hvor risikoen for forurening af grundvandet derfor alt andet lige er større end andre steder. Det er ikke meningen, at der skal ske indgreb over for den eksisterende lovlige gødnings- og pesticidanvendelse overalt i de således udpegede områder.”

landbrugts pesticider ikke rsag til lukning af boringer analyse fra januar 2012
Landbrugts pesticider ikke årsag til lukning af boringer(Analyse fra januar 2012:)
naturstyrelsens opg relse
Naturstyrelsens opgørelse
 • Naturstyrelsen har rapporteret, at status pr 31. december 2012 var 110 (midlertidigt) lukkede boringer, hvoraf de 22 var på grund af pesticider.
 • For de 16 af disse boringer drejer det sig om stoffer, som nu er forbudte, mens der ikke er indberetninger om, hvilket stof der har lukket de sidste 6 boringer
den generelle udvikling er meget positiv set fra et drikkevndssynspunkt
Den generelle udvikling er meget positiv, set fra et drikkevndssynspunkt.
 • Nitratindholdet i det øverste grundvand er generelt lavt, og faldende
 • De i dag godkendte pesticider vasker ikke ud af rodzonen i koncentrationer, der overskrider den meget lave grænseværdi, der er gældende for drikkevand.