1 / 17

AVRASYA PAZARINDA TÜRK MÜTEAHHİTLİK VE TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ

AVRASYA PAZARINDA TÜRK MÜTEAHHİTLİK VE TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ. Sunuş Akışı. Türk YDMH Sektörü Hakkında Kısa Değerlendirme Avrasya Coğrafyası’nda Türk YDMH Sektörü Ekonomi Bakanlığı’nın Sektöre İlişkin Görevleri Ekonomi Bakanlığı’nın Çalışmaları Vizyon.

dean
Download Presentation

AVRASYA PAZARINDA TÜRK MÜTEAHHİTLİK VE TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. AVRASYA PAZARINDA TÜRK MÜTEAHHİTLİK VE TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ

 2. Sunuş Akışı • Türk YDMH Sektörü Hakkında Kısa Değerlendirme • Avrasya Coğrafyası’nda Türk YDMH Sektörü • Ekonomi Bakanlığı’nın Sektöre İlişkin Görevleri • Ekonomi Bakanlığı’nın Çalışmaları • Vizyon

 3. Yurtdışı Müteahhitlik ve Teknik Müşavirlik Sektörü • Döviz kazandırıcı hizmetler arasında en kapsamlı sektör Yurtdışı Müteahhitlik ve Teknik Müşavirlik Hizmetleri (YDMH) Sektörün Avantajları • Yetişmiş insan gücü, • Teknik birikim ve teknolojiye adaptasyon, • İş deneyimi ve disiplini, • Coğrafi konum, • Bölge ülkeleri ile kültürel yakınlık • Koordinasyon, işbirliği ve ortak hareket etme bilinci

 4. Türk YDMH Sektörü • 94 Ülke • 6.519 Proje • 211,3Milyar Dolar Avrupa (%7,2) BDT (% 43,4) Asya (% 3,4) Kuzey Afrika (% 18) Ortadoğu (% 25,1) Amerika (% 1) Sahraaltı Afrika (% 1,9)

 5. Türk YDMH Sektörü

 6. Türk YDMH Sektörü

 7. 1980-1989 1972-1979 (%) (%) 36,7 MESKEN 32,1 MESKEN 17,2 18,1 DENİZ LİMANI ALTYAPI 6,7 15,6 ENDÜSTRİYEL TESİS YOL/KÖPRÜ/TÜNEL YOL/KÖPRÜ/TÜNEL SULAMA 5,4 11,7 ALTYAPI 4,1 8,2 SAĞLIK TESİSLERİ 29,7 DİĞERLERİ (%) (%) 2000-2012 1990-1999 MESKEN 14,2 24,9 YOL/KÖPRÜ/TÜNEL 12,1 12,7 YOL/KÖPRÜ/TÜNEL HAVALİMANI 10,8 ENDÜSTRİYEL TESİS 9 TİCARET MERKEZLERİ 8,3 BORU HATTI TİCARET MERKEZLERİ 8 8,3 6 TURİZM TESİSLERİ MESKEN DİĞERLERİ 46,2 DİĞERLERİ 40 Türk YDMH Sektörü Sektörel Gelişim / Çeşitlendirme

 8. Türk YDMH Sektörü

 9. Dünya YDMH Pazarı • En fazla proje üstlenen 225 müteahhitlik firmasını gösteren listede Türkiye, 2011 yılında 31 firma ile Çin’den sonra 2. sırada yer almıştır. • 2010 yılında Türkiye aynı listede 33 firma ile yine Çin’in ardından 2. sıradaydı.

 10. Avrasya Pazarı • Avrasya coğrafyası 93,5 milyar $ tutarında 3.294 proje ile YDMH sektöründe en büyükpazarımızdır. • Türk Müteahhitlerinin bu coğrafyada üstlendiği proje bedellerinde Rusya Federasyonu, Türkmenistan ve Kazakistan en yüksek pay sahibi olan ülkelerdir.

 11. Avrasya Pazarı

 12. Ekonomi Bakanlığı’nın Sektöre İlişkin Görevleri Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü döviz kazandırıcı hizmetler (DKH) sektöründe münhasıran yetkilidir. • Sektörün gelişmesinde koordinasyon sağlanması, • YDMH sektörüne yönelik politikaların belirlenmesi ve mevzuatın hazırlanması, • YDMH da dahil olmak üzere, DKH sektöründe teşvik tedbirlerini hazırlamak ve uygulamak, • DKH sektöründe dış pazarlarda karşılaşılan engellerin aşılmasına yönelik çalışmalar yapmak, • DKH sektöründe pazar çeşitlendirilmesine yönelik destek programlarını hazırlamak ve uygulamak, • DKH sektöründe Türk firmalarının uluslararası hak ve menfaatlerini korumak

 13. Ekonomi Bakanlığı’nın Çalışmaları • Hedef pazarlara müteahhitlerimizin katılımıyla inceleme ziyaretleri düzenlenmesi, • Diğer ülkelerle gerçekleştirilen üst düzey temaslarda sektörün talep ve sorunlarının dile getirilmesi ve firmalarımızın uluslararası ihalelerde desteklenmesi, • Sektörde üçüncü ülkelerde işbirliği imkanlarının araştırılmasına yönelik faaliyetler gerçekleştirilmesi, • Ticaret Müşavirlikleri aracılığı ile sektöre hızlı ve düzenli bilgi akışı sağlanması ve bu bilgi bankasının sürekli güncellenmesi, • Teknik Müşavirlik firmalarına devlet yardımları

 14. Teknik Müşavirlik Firmalarına Devlet Yardımları • YDMH sektörü 2023 yılı yıllık iş hacmi hedefi 100 milyar $’dır. • Teknik müşavirlik sektörü yurtdışı müteahhitlik sektörümüze yeni imkanlar sağlamalıdır. • Teknik müşavirlik sektörünün etkinliğinin artması, müteahhitlik sektörümüzün üstlendiği projelerin yanısıra inşaat malzemeleri ihracatımızı da artıracaktır.

 15. Teknik Müşavirlik Firmalarına Devlet Yardımları Teknik müşavirlik firmalarının desteklenen faaliyetleri; • Yurtdışında ofis kurulumu • Demirbaş alımları • Fuar, seminer ve konferanslara katılımları • Nitelikli personel istihdamları • Pazar araştırmaları • Sözleşme ve fizibilite çalışmaları Girişimci teknik müşavirlik firmalarına proje başına 300 bin $’a, sektörel müşavirlik şirketlerine proje başına 500 bin $’a kadar sözleşme desteği

 16. Vizyonumuz • Teknoloji üretimi • Proje yönetimi • Finansman • Katma değeri yüksek EPC Kontratları • Türk işgücünün niteliğinin artırılması

 17. T.C. Ekonomi Bakanlığı Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü İnönü Bulvarı No: 36 Kat: 19 ANKARA Tel: (312) 212 04 57 Faks: (312) 212 89 06 E-mail : ydmh@ekonomi.gov.tr www.ekonomi.gov.trwww.ydmh.gov.tr

More Related