slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Estry oleju rzepakowego jako paliwo silnikowe PowerPoint Presentation
Download Presentation
Estry oleju rzepakowego jako paliwo silnikowe

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 14

Estry oleju rzepakowego jako paliwo silnikowe - PowerPoint PPT Presentation


 • 144 Views
 • Uploaded on

Estry oleju rzepakowego jako paliwo silnikowe. WPROWADZENIE. Wodór. CNG. LPG. Biopaliwa. Benzyna . Olej napędowy. Koncepcje wykorzystania źródeł napędów. WPROWADZENIE. Główne przesłanki przemawiające za wprowadzeniem biopaliw można zdefiniować następująco:.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Estry oleju rzepakowego jako paliwo silnikowe' - dayo


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
wprowadzenie
WPROWADZENIE

Wodór

CNG

LPG

Biopaliwa

Benzyna

Olej napędowy

Koncepcje wykorzystania źródeł napędów

wprowadzenie1
WPROWADZENIE

Główne przesłanki przemawiające za wprowadzeniem biopaliw można zdefiniować następująco:

– zmniejszenie obciążenia środowiska przez redukcję emisji gazów cieplarnianych,

– wzrost bezpieczeństwa paliwowego kraju, zmniejszenie ryzyka związanego z przerwaniem dostaw paliw silnikowych, amortyzacją tempa wzrostu cen na surowce oraz ich wahań sezonowych, (1% biokomponentów w paliwach to prawie 4 dni funkcjonowania kraju na paliwie własnym),

– aktywne wspieranie procesu restrukturyzacji i modernizacji obszarów wiejskich,

– wsparcie rozwoju rynku rolnego w kierunku produkcji niespożywczej.

definicje
DEFINICJE

biokomponenty - ester lub bioetanol, w tym bioetanol zawarty w eterze etylo-tert-butylowym lub eterze etylo-tert-amylowym oraz estry stanowiące samoistne paliwa silnikowe;

paliwa ciekłe - benzyny silnikowe stosowane w pojazdach wyposażonych w silniki z zapłonem iskrowym, zawierające w swoim składzie do 5% bioetanolu oraz do 15% eterów, samochodowe oleje napędowe zawierające do 5% estrów, stosowane w pojazdach wyposażonych w silniki z zapłonem samoczynnym, spełniające wymagania jakościowe określone dla paliw ciekłych;

biopaliwa ciekłe - estry stanowiące samoistne paliwa silnikowe, benzyny silnikowe zawierające w swoim składzie powyżej 5% bioetanolu oraz powyżej 15% eterów, oleje napędowe zawierające powyżej 5% biokomponentów, spełniające wymagania jakościowe określone dla paliw ciekłych;

uwarunkowania prawne
UWARUNKOWANIA PRAWNE
 • Prawne uwarunkowania produkcji biodiesla w Polsce
 • Ustawa z dnia 2.10.2004 r. o biopaliwach i biokomponentach stosowanych Dz.U. Nr. 199
 • Ustawa z dnia 23.01.2004 r. o podatku akcyzowym Dz.U. Nr. 29 poz. 257
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 01.03.2004 w sprawie szczegółowych warunków prowadzenia składów podatkowych.
 • Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26.04.2004 r. w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego. • Ustawa z dnia 02.07.2004 r. o swobodzie gospodarczej.
 • Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 18.11.2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego.
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14.01.2005 r. Zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego,
estry kwas w t uszczowych olej w ro linnych
ESTRY KWASÓW TŁUSZCZOWYCHOLEJÓW ROŚLINNYCH

Korzyści wynikające z zastosowania FAME jako paliwa do silników ZS:

 • wysoka liczba cetanowa
 • niższa wartość opałowa,
 • wyższa lepkość,
 • paliwo posiada dobre własności smarne,
 • zmniejszenie emisji CO, HC, PM, SO2 w spalinach oraz zadymienia spalin,
 • dobra biodegradowalność,
 • względnie wysoka temperatura zapłonu,
estry kwas w t uszczowych olej w ro linnych1
ESTRY KWASÓW TŁUSZCZOWYCHOLEJÓW ROŚLINNYCH

Zagrożenia wynikające z zastosowania FAME jako paliwa do silników ZS:

 • gorsze właściwości niskotemperaturowe,
 • obniżenie trwałości elementów stykających się z paliwem a wykonanych z typowych elastomerów i gum,
 • korozja pokryć malarskich elementów stykających się z paliwem,
 • intensywna chłonność wody (higroskopijność),
 • większa podatność na skażenia mikrobiologiczne,
 • możliwa obecność metanolu w paliwie,
 • możliwa obecność gliceryny w paliwie ,
wymagania odno nie biopaliw
WYMAGANIA ODNOŚNIE BIOPALIW

Wymagania jakościowe w stosunku do estrów metylowych kwasów tłuszczowych ( FAME) jako paliwa silnikowego, precyzuje norma PN-EN 14214, która funkcjonuje równolegle z normą PN EN 590 regulującą wymagania jakościowe i metody badawcze w stosunku do oleju napędowego.

Zapisy normy precyzują wymagania jakościowe i metody badań dotyczące estrów metylowych kwasów tłuszczowych (FAME), będących przedmiotem obrotu handlowego.

slide9

WYMAGANIA ODNOŚNIE BIOPALIW

Porównanie wymagań jakościowych FAME i ON

instalacja produkcji biodiesla rafineria trzebinia
INSTALACJA PRODUKCJI BIODIESLARafineria Trzebinia

Jest pierwszą tego typu instalacją w Europie Środkowej i jedną z najnowocześniejszych w Europie

Powierzchnia - 36 tys. m2.

Wartość inwestycji - 120 mln złotych

Wydajność :

Biodiesel 100 000 ton/rok ( z możliwością rozbudowy do 150 000 ton/rok)

Gliceryna farmaceutyczna 15 000 ton/rok,

Łączna pojemność parku zbiorników - ok. 13,5 tys. m3

instalacja produkcji biodiesla rafineria trzebinia1
INSTALACJA PRODUKCJI BIODIESLARafineria Trzebinia

Najważniejsze etapy produkcji FAME:

 • Rafinacja surowego oleju gliceryną surową (alkaliczną)
 • Transestryfikacja oleju – 2 etapy
 • Przemywanie biodiesla roztworem kwasu siarkowego
 • Przemywanie biodiesla wodą
 • Suszenie biodiesla – metoda destylacyjna pod zmniejszonym ciśnieniem

Kwas siarkowy

Woda

Metanol

KOH

Olej surowy

Gliceryna surowa

Przemywanie oleju gliceryną alkaliczną

Transestryfikacja oleju

Przemywanie surowego FAME

Osuszanie FAME

ZBIORNIKI

Kwasy tłuszczowe

Kwas siarkowy

Metanol

Estryfikacja kwaśna

estry kas w t uszczowych olej w ro linnych
ESTRY KASÓW TŁUSZCZOWYCHOLEJÓW ROŚLINNYCH
 • ON BIO 10 jest mieszaniną oleju napędowego pochodzenia mineralnego i FAME.
 • Parametry ON BIO 10 są zgodne z wymaganiami dla ON.
 • Jest to przykład udanego wdrożenia do sprzedaży paliwa bazującego na surowcach odnawialnych.
 • 5 lipca 2005 roku został udostępniony pierwszy dystrybutor z tym paliwem na publicznej stacji
podsumowanie
PODSUMOWANIE

Najważniejszą cechą biopaliw jest możliwość stosowania ich w klasycznych silnikach spalinowych, właściwie bez konieczności wprowadzania większych zmian konstrukcyjnych. Analizując przedstawione zalety i wady widać, że pewne cechy biopaliw będą dodatnio wpływały na pracę silnika.

Przedstawione zagrożenia są również ważne, ale wynikają one z nieprzystosowania układu zasilania do stosowania tego typu paliw. Można im łatwy i niedrogi sposób zapobiegać stosując np. odpowiednie materiały, dodatki uszlachetniające.

Na pytanie czy stosować to paliwo, każdy użytkownik musi sobie odpowiedzieć sam, jednak przy wyborze kierować się należy racjonalnymi przesłankami a nie mitami.