slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
FEBRER - MARÇ 2010 TUTORIA 2009-2010 PowerPoint Presentation
Download Presentation
FEBRER - MARÇ 2010 TUTORIA 2009-2010

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 14

FEBRER - MARÇ 2010 TUTORIA 2009-2010 - PowerPoint PPT Presentation


  • 106 Views
  • Uploaded on

Preinscripció PAU 2010. FEBRER - MARÇ 2010 TUTORIA 2009-2010. Recuperacions, millores nota, proves extraordinàries. L’alumne té l’opció de recuperar trimestres suspesos de 2n i matèries senceres de 1r. Qualificació aprovats = 5.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

FEBRER - MARÇ 2010 TUTORIA 2009-2010


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Preinscripció PAU 2010

FEBRER - MARÇ 2010

TUTORIA 2009-2010

slide2

Recuperacions, millores nota, proves extraordinàries

L’alumne té l’opció de recuperar trimestres suspesos de 2n i matèries senceres de 1r. Qualificació aprovats = 5.

1. L’alumne pot presentar-se a la prova de millora de nota d’una matèria només si:

a) ha aprovat el bloc de valors de la matèria de cada trimestre,

b) ha aprovat la matèria cada trimestre sense necessitat de recuperacions (*), i

c) no s’ha de presentar a la prova extraordinària de cap matèria.

2. El professor de la matèria pot demanar a l’alumne material (dossiers, treballs, etc.), com a condició prèvia a la presentació a la prova.

3. La qualificació de la prova de millora de nota només serà considerada si és superior a la qualificació de l’avaluació considerada.

(*) excepcionalment i sempre valorat pel tutor i la coordinació, es pot no considerar el punt 1b

Atenció: alumnes LOGSE no es podran presentar a exàmens de millora de nota de matèries ja aprovades perquè no es poden tocar actes

L’alumne té l’opció de millorar la nota d’una matèria. Hi ha uns supòsits que s’han d’acomplir per poder-se-hi presentar.

Els exàmens són globals de matèria i la qualificació de la matèria és la nota de l’examen.

slide3

Puntuacions expedient, fase general, fase específica

 Una matèria de modalitat té més valor en la FE (1 o 2 punts com a màxim, segons la ponderació) que en la FG (0,8 punts com a màxim).

 Per tant, la lògica ens diu que la matèria millor preparada a la FE.

 Si més no, cal tenir molt present que l’objectiu primer és la superació de la FG, per tant és important valorar de fer la millor preparada a la FG (que, evidentment, és preceptiu si només es fa la FG).

slide4

Nota d’accés i nota d’admissió

 Té validesa indefinida

 Nota mínima 5 i màxima 10

 La seva superació és suficient quan hi ha suficients places per cobrir la demanda

 Té validesa per als 2 cursos següents

 Nota mínima 5 i màxima 14

 Es considera en aquells casos en que l'oferta de places universitàries sigui inferior a la demanda

 L'estudiant obté una nota d'admissió diferent per cada títol de Grau i Universitat on sol·liciti ser admès

slide5

Exemple pràctic 1

En Quim vol fer estudis de FILOSOFIA

EXP BAT = 7,9

NAC = 7,652

Nota d’Accés

7,9 · 0,6

7,28 · 0,4

=

+

PAU FG = 7,28

En Quim no pensa examinar-se de la part voluntària (fase específia) perquè tradicionalment els estudis de FILOSOFIA ha tingut més places ofertades que demandades i, per tant, pensa que en tindrà prou amb les PAU superades i, per tant, una Nota d’accés (NAC) superior a 5.

A la FG s’ha examinat com a matèria de modalitat de Geografia perquè és la matèria de modalitat que se li donava més bé.

slide6

Exemple pràctic 2

L’Ernest vol fer els estudis d’EDUCACIÓ INFANTIL

EXP BAT = 6,2

NAC = 5,872

Nota d’Accés

6,2 · 0,6

5,38 · 0,4

=

+

PAU FG = 5,38

L’Ernest, en previsió de que amb la nota d’accés no en tingui prou, es presenta a la Fase Específica per obtenir un plus en la seva nota. Decideix de presentar-se només a una matèria per tal de poder-se centrar en aquesta i assegurar un bon resultat. Decideix de presentar-se a la FE de Història de l’art que li pondera 0,2 i s’ha presentat a Mates ccss a la FG. D’aquestes dues matèries, anava millor preparat de Mates ccss que de Història de l’art, però ha preferit assegurar el tret en la FG (per compensar els previsibles mals resultats en llengües on sempre ha tingut dificultats) i deixar per la FE la seva segona millor matèria.

PAU FE

A la fase específica s’examinarà de 1 matèria

 Història de l’art (ponderació 0,2): nota, 8,0; fent la ponderació 8·0,2=1,6

NAD = 7,472

5,872

Nota d’Admissió

1,6

=

+

slide7

Exemple pràctic 3

En Tomas vol fer estudis de CIÈNCIES AMBIENTALS

EXP BAT = 9,2

NAC = 9,116

Nota d’Accés

9,2 · 0,6

8,99 · 0,4

=

+

PAU FG = 8,99 (*)

(*) A la FG s’ha examinat com a matèria de modalitat de Mates perquè es reserva les matèries en que creu que va millor preparat per la FE

En Tomas, en previsió de que amb la nota d’accés no en tingui prou, es presenta a la Fase Específica per obtenir un plus en la seva nota. Decideix de presentar-se de 2 matèries, encara que es pot presentar a un màxim de 3 comptant les dues millors, per poder centrar-se i tenir més possibilitats de treure’n bona nota en aquestes dues.

PAU FE

A la fase específica s’examinarà de 2 matèries.

 Física (ponderació 0,2): nota, 10,0; fent la ponderació 10·0,2=2,0

 Química (ponderació 0,2): nota 9,5; fent la ponderació 9,5·0,2=1,9

NAD = 13,016

9,116

Nota d’Admissió

2,0

1,9

=

+

+

slide8

Exemple pràctic 4

En Xavier vol fer estudis d’ECONOMIA

EXP BAT = 6,5

NAC = 6,128

Nota d’Accés

6,5 · 0,6

5,57 · 0,4

=

+

PAU FG = 5,57 (*)

(*) A la FG s’ha examinat com a matèria de modalitat de Mates ccss perquè es reserva les matèries en que creu que va millor preparat per la FE

En Xavier, en previsió de que amb la nota d’accés no en tingui prou, es presenta a la Fase Específica per obtenir un plus en la seva nota. Decideix de presentar-se a 3 matèries que és le màxim al que es pot presentar.

PAU FE

A la fase específica s’examinarà de 3 matèries i se li comptaran les dues millors un cop ponderades

 Economia de l’empresa (ponderació 0,1): nota, 7,0; fent la ponderació 7·0,1=0,7

 Història de l’art (ponderació 0,1): nota 9,0; fent la ponderació 9·0,1=0,9

 Geografia (ponderació 0,2): nota, 5,0; fent la ponderació 5·0,2=1,0

NAD = 8,028

6,128

Nota d’Admissió

1,0

0,9

=

+

+

slide9

Exemple pràctic 5

En Gregory vol fer estudis de MEDICINA

EXP BAT = 8,7

NAC = 8,916

Nota d’Accés

8,7 · 0,6

9,24 · 0,4

=

+

PAU FG = 9,24 (*)

(*) A la FG s’ha examinat com a matèria de modalitat de Física perquè es reserva les matèries en quecreu que va millor preparat per la FE

En Gregory, en previsió de que amb la nota d’accés no en tingui prou, es presenta a la Fase Específica per obtenir un plus en la seva nota. Decideix de presentar-se a 3 matèries que és le màxim al que es pot presentar.

PAU FE

A la fase específica s’examinarà de 3 matèries i se li comptaran les dues millors un cop ponderades

 Biologia (ponderació 0,2): nota, 9,5; fent la ponderació 9,5·0,2=1,9

 Química (ponderació 0,2): nota 8,5; fent la ponderació 8,5·0,2=1,7

 Mates (ponderació 0,1): nota, 8,0; fent la ponderació 8,0·0,1=0,8

NAD = 12,516

8,916

Nota d’Admissió

1,9

1,7

=

+

+

slide10

Exemple pràctic 6

La Mònica vol fer estudis de PERIODISME

o de FILOLOGIA CATALANA

EXP BAT = 8,2

NAC = 7,904

Nota d’Accés

8,2 · 0,6

7,46 · 0,4

=

+

PAU FG = 7,46 (*)

(*) A la FG s’ha examinat com a matèria de modalitat de Grec perquè es reserva les matèries en quecreu que va millor preparada per la FE

La Mònica, en previsió de que amb la nota d’accés no en tingui prou, es presenta a la Fase Específica per obtenir un plus en la seva nota. Decideix de presentar-se a 3 matèries que és le màxim al que es pot presentar.

PAU FE

A la fase específica s’examinarà de 3 matèries i se li comptaran les dues millors un cop ponderades

 Història de l’art (ponderació 0,2 tant per PER com per FILO): nota, 8,0; fent la ponderació 8,0·0,2=1,6

 Grografia (ponderació 0,2 per PER i 0,1 per FILO): nota 7,5; pond. PER 7,5·0,2=1,5; pond FILO 7,5·0,1=0,75

 Literatura catalana (ponderació 0,1 per FILO i no pondera per PER): nota, 9,0; pond. FILO 9,0·0,1=0,9

NAD = 11,004

7,904

Nota d’Admissió

1,6

1,5

=

+

+

PER

NAD = 10,404

7,904

Nota d’Admissió

1,6

0,9

=

+

+

FILO

slide11

Exemple pràctic 7

En Bill vol fer estudis de ENGINYERIA INFORMÀTICA

o de ADMINISTRACIÓ D’EMPRESES

EXP BAT = 9,4

NAC = 9,184

Nota d’Accés

9,4 · 0,6

8,86 · 0,4

=

+

PAU FG = 8,86 (*)

(*) A la FG s’ha examinat com a matèria de modalitat de Dibuix tècnic perquè es reserva les matèries en que creu que va millor preparat per la FE

En Bill, en previsió de que amb la nota d’accés no en tingui prou, es presenta a la Fase Específica per obtenir un plus en la seva nota. Decideix de presentar-se a 3 matèries que és le màxim al que es pot presentar.

PAU FE

A la fase específica s’examinarà de 3 matèries i se li comptaran les dues millors un cop ponderades

 Mates (ponderació 0,2 tant per ENG com per ADE): nota, 9,5; fent la ponderació 9,5·0,2=1,9

 Física (ponderació 0,2 tant per ENG com per ADE): nota 4,5; no es fa la ponderació perquè ha suspès

 Cultura audiovisual (ponderació 0,1 per ADE i no pondera per ENG): nota, 10,0; pond. ADE 10,0·0,1=1,0

NAD = 11,084

9,184

Nota d’Admissió

1,9

=

+

ENG

NAD = 12,084

9,184

Nota d’Admissió

1,9

1,0

=

+

+

ADE

slide12

Exemple pràctic 8

L’Andy vol fer estudis de BELLES ARTS

o de MULTIMÈDIA

EXP BAT = 7,8

NAC = 7,140

Nota d’Accés

7,8 · 0,6

6,15 · 0,4

=

+

PAU FG = 6,15 (*)

(*) A la FG s’ha examinat com a matèria de modalitat de Disseny perquè es reserva les matèries en que creu que va millor preparat per la FE

L’Andy, en previsió de que amb la nota d’accés no en tingui prou, es presenta a la Fase Específica per obtenir un plus en la seva nota. Decideix de presentar-se a 3 matèries que és le màxim al que es pot presentar.

PAU FE

A la fase específica s’examinarà de 3 matèries i se li comptaran les dues millors un cop ponderades

 Dibuix artístic (ponderació 0,2 per ARTS i no pondera per MULT): nota, 10,0; pond. ARTS 10,0·0,2=2,0

 Història art (ponderació 0,2 per ARTS i no pondera per MULT): nota 9,5; pond. ARTS 9,5·0,2=1,9

 Dibuix tècnic (ponderació 0,1 tant per ARTS com per MULT): nota, 5,0; fent la ponderació 5,0·0,1=0,5

NAD = 11,040

7,140

Nota d’Admissió

2,0

1,9

=

+

+

ARTS

NAD = 7,640

7,140

Nota d’Admissió

0,5

=

+

MULT

slide13

Exemple pràctic 9

En Pep vol fer estudis de CIÈNCIES DE L’ACTIVITAT

FÍSICA I DE L’ESPORT

Va molt bé en BIOLOGIA i de QUÍMICA no va tan bé

Dubta entre examinar-se de BIOLOGIA a la FG o a la FE

Pensa que pot treure aquestes notes:

Català: 6; Castellà: 6; Anglès: 5; Filosofia: 8; Química: 5; Biologia: 10

QUÈ LI CONVÉ MÉS, PRESENTAR-SE A FG DE BIO I A FE DE QUI O VICEVERSA?

CONCLUSIÓ

En igualtat de ponderació, la matèria que es va millor preparat a FE (partint de la base que assegurem un bon paper a la FG)

slide14

Exemple pràctic 10

La Gemma vol fer estudis de CIÈNCIES DE L’ACTIVITAT

FÍSICA I DE L’ESPORT

Pensa que a la FG pot treure aquestes notes:

Català: 6; Castellà: 6; Anglès: 5; Filosofia: 8; Matemàtiques: 7

Ha cursat Biologia (ponderació 0,2) però li va molt malament i pensa que pot treure un 5

Ha cursat Ciències de la Terra (ponderació 0,1) que li va molt bé i pensa que pot treure un 9

DE QUÈ LI CONVÉ MÉS D’EXAMINAR-SE A LA FE (només es vol examinar d’una matèria)?

CONCLUSIÓ

Per la FE és millor triar la matèria que més pondera (partint de la base de que s’aprovarà)