slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Paslaugų ekspertizės, metodinio vadovavimo ir kontrolės skyrius PowerPoint Presentation
Download Presentation
Paslaugų ekspertizės, metodinio vadovavimo ir kontrolės skyrius

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 10

Paslaugų ekspertizės, metodinio vadovavimo ir kontrolės skyrius - PowerPoint PPT Presentation


 • 177 Views
 • Uploaded on

teisės aktų pakeitimai dėl drg metodo stacionarinių (aktyviojo gydymo) paslaugų apmokėjimui įvedimo NUO 2012-01-01. Paslaugų ekspertizės, metodinio vadovavimo ir kontrolės skyrius. BRANGIŲJŲ TYRIMŲ IR PROCEDŪRŲ apmokėjimo TVARKos pakeitimai (1).

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Paslaugų ekspertizės, metodinio vadovavimo ir kontrolės skyrius


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  Presentation Transcript
  1. teisės aktų pakeitimai dėl drg metodo stacionarinių (aktyviojo gydymo) paslaugų apmokėjimui įvedimo NUO 2012-01-01 Paslaugų ekspertizės, metodinio vadovavimo ir kontrolės skyrius

  2. BRANGIŲJŲTYRIMŲ IR PROCEDŪRŲ apmokėjimo TVARKos pakeitimai (1) • SAM 2007-06-22 įsakymas Nr.V-540 (panaikinama intervencinės radiologijos paslaugų bazinės kainos ir jų išlaidų apmokėjimo tvarka – šios paslaugos teikiamos tik aktyviojo gydymo metu); • SAM 2006-02-27 įsakymas Nr. V-131 keitimas (KT angiografijos ir MR angiografijos paslaugų išlaidos atskirai apmokamos tais atvejais, kai paslaugos suteiktos teikiant ambulatorines, ilgalaikio gydymo ir medicininės reabilitacijos paslaugas);

  3. BRANGIŲJŲTYRIMŲ IR PROCEDŪRŲ apmokėjimo TVARKos pakeitimai (2) • SAM 2005-04-27 įsakymas Nr. V-304 (pakeistas iš PSDF lėšų apmokamų brangiųjų tyrimų ir procedūrų sąrašas – išimti tyrimai, kurie g. b. teikiami tik aktyviojo gydymo metu; tuo pačiu įsakymu tvirtinama brangiųjų tyrimų ir procedūrų apmokėjimo tvarka); • brangiesiemstyrimams ir procedūroms, atliekamiems teikiant ambulatorines, ilgalaikio gydymo bei medicininės reabilitacijos ir sanatorinio (antirecidyvinio) gydymo paslaugas, bus taikoma iki šiol galiojusi apmokėjimo tvarka; • SAM 1997-12-31 įsakymas Nr.721 (5 priedas „Brangiųjų tyrimų ir procedūrų apmokėjimo tvarka”) neteko galios.

  4. SAM 2011-12-27 įsakymas Nr. V-1145 (Žin., 2011, Nr. 164-7836) • Šiuo įsakymu patvirtintas Aktyviojo gydymo stacionarinėms paslaugoms (kurių išlaidos apmokamos pagal DRG metodą) nepriskiriamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų, apmokamų PSDF biudžeto lėšomis (ilgalaikio gydymo paslaugos) ir jų bazinių kainų sąrašas; • Patvirtintas Slaugos ir palaikomojo gydymo paslaugų ir jų bazinių kainų sąrašas

  5. DIENOS CHIRURGIJOS PASLAUGŲ apmokėjimo TVARKOS PakeitimAI • SAM 2009-08-21 įsakymas Nr. V-668 – dienos chirurgijos paslaugos nuo 2012-01-01 apmokamos taikant DRG metodą; • panaikintos dienos chirurgijos paslaugų bazinės kainos; • pagal TLK-10-AM klasifikaciją koreguotas dienos chirurgijos paslaugų sąrašas.

  6. STACIONARINIŲ ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ APMOKĖJIMAS • panaikintas SAM 2008-05-16 įsakymas Nr. V-466 „Dėl stacionarinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų, kurių išlaidos apmokamos privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis, ir bazinių kainų sąrašo patvirtinimo” • Aktyviojo gydymo stacionarinės paslaugos nuo 2012-01-01 apmokamos taikant DRG metodą

  7. STACIONARINIŲ ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ APMOKĖJIMAS • SAM 2003-11-24 įsakymas Nr. V-689 (paliekama tik ūminio nekrozinio pankretito gydymo paslaugų teikimo reikalavimai, panaikinamos bazinės kainos ir apmokėjimo tvarka); • SAM 2005-10-27 įsakymas Nr. V-820 (paliekama tik sepsio gydymo paslaugų teikimo reikalavimai, panaikinamos bazinės kainos ir apmokėjimo tvarka); • SAM 2010-12-16 įsakymas Nr. V-1073 (reikalavimai priėmimo-skubiosios pagalbos skyriui – naikinami paslaugų profiliai); • SAM 2000-12-14 įsakymas Nr. 728 (Vaikų raidos sutrikimų ankstyvoji reabilitacija – naikinami paslaugų profiliai)

  8. STACIONARINIŲ ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ APMOKĖJIMAS • SAM 1998 m. birželio 18 d. įsakymas Nr. 329 „Dėl bazinių kainų patvirtinimo“ : • neliko paslaugų apmokėjimo 30 proc. ir 50 proc.; • neliko dvigubo apmokėjimo, jei pacientas gydomas trigubai, ar ilgiau, nei nustatyta vidutinė gydymo profilio trukmė; • nebus atskirai mokama už reanimacijos paslaugas; • neliko išskirtinio apmokėjimo už rehospitalizuojamus pacientus, sergančius psichikos ligomis

  9. STACIONARINIŲ ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ APMOKĖJIMAS STACIONARINIŲ PASLAUGŲ APMOKĖJIMO TAIKANT DRG METODĄ POVEIKIS ASPĮ LĖŠOMS • SAM 2006 m. gruodžio 22 d. įsakymas Nr. V-1113 „Dėl asmens sveikatos priežiūros paslaugų apmokėjimo tvarkos aprašo tvirtinimo“: • panaikinamos trumpalaikio gydymo paslaugos (patenka į aktyvųjį gydymą); • pereinamuoju laikotarpiu ASPĮ sudaroma galimybė 2012 metais pradėjus apmokėti paslaugas taikant DRG metodą, nemažinti stacionarinių paslaugų apmokėjimui skirtos sutartinės sumos (sudaroma galimybė indeksuoti stacionarines paslaugas iki 1,25 lito)

  10. ASMENŲ, SLAUGANČIŲ VAIKUS, IŠLAIDŲ apmokėjimo PakeitimAS • SAM 1997-10-02 įsakymas Nr. 524 • patvirtinama bazinė kaina – 31 balas; • Numatoma, kad už šią sumą asmeniui turi būti suteikiamos viešbučio ir maitinimo paslaugos.