Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Carme i Helena PowerPoint Presentation
Download Presentation
Carme i Helena

Carme i Helena

88 Views Download Presentation
Download Presentation

Carme i Helena

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Auca per les llaunes reciclar, si no volem contaminar. Carme i Helena Curs : 2006-07 Data : 11-12-06

  2. Cap a Catalunya van anar, però no els van deixar passar.

  3. Totes les llaunes es van mudar i a diferents països van arribar. Totes a França !!

  4. Les llaunes a França van arribar, I tot el país van contaminar.

  5. Les llaunes tot el món van contaminar, Faltava Catalunya per acabar. Catalunya no es va contaminar!

  6. Els Catalans les van convèncer , I no les van deixar vèncer . Entesos! Adéu ! No us escampeu per tot el món perquè contamineu molt !!! Fora !

  7. Tot el món es va adonar , que les llaunes fan contaminar . Teníeu raó !! Teníeu raó !!! Teníeu raó !!!

  8. La gent va deixar de contaminar, perquè les llaunes es van acabar. Abans Després