slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Intresseföreningen För AsylSjukvård 20 oktober 2011 SKL informerar PowerPoint Presentation
Download Presentation
Intresseföreningen För AsylSjukvård 20 oktober 2011 SKL informerar

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 24

Intresseföreningen För AsylSjukvård 20 oktober 2011 SKL informerar - PowerPoint PPT Presentation


  • 102 Views
  • Uploaded on

Intresseföreningen För AsylSjukvård 20 oktober 2011 SKL informerar. Hälso- och sjukvård åt asylsökande år 2010. Enkätresultat för år 2010 Hälsoundersökningar - åtgärder SKLs styrelsebeslut om förändrad finansiering

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Intresseföreningen För AsylSjukvård 20 oktober 2011 SKL informerar' - david-wilcox


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Intresseföreningen För AsylSjukvård

20 oktober 2011

SKL informerar

h lso och sjukv rd t asyls kande r 2010
Hälso- och sjukvård åt asylsökande år 2010

Enkätresultat för år 2010Hälsoundersökningar - åtgärder

SKLs styrelsebeslut om förändrad finansiering

Vård efter behov och på lika villkor– en mänsklig rättighet. SOU 2011:48

Motion till SKLs kongress

asylsjukv rd
Asylsjukvård

Lag (2008:344) om hälso- och sjukvård åt asylsökande m.fl. 1 juli 2008

Reglerar skyldigheten att erbjuda hälso- och sjuk-vård/tandvård åt asylsökande och vissa andra utlänningar

asylsjukv rd statlig ers ttning
Asylsjukvård – statlig ersättning

Förordning (1996:1357) om statlig ersättning för hälso- och sjukvård

Schablonersättning år 2010 för hälso- och sjukvård per person och kvartal

3 390 kr för barn t.o.m. 18 år4 020 kr för vuxna fr.o.m. 19 år t.o.m. 60 år5 115 kr för personer 61 år och äldre

asylsjukv rd statlig ers ttning1
Asylsjukvård – statlig ersättning

Schablonersättning inkluderar ersättning för tolk, hjälpmedel, transport/sjukresa.

Hälsoundersökning ersattes med 1 970 kr. Efter ansökan.

”100 000-kronors fallen”. Ersättning för den del av en vårdkontakt som överstiger denna nivå. Efter ansökan.

antal asyls kande som vistas i sverige
Antal asylsökande som vistas i Sverige

2006 2007 2008 2009 2010

30 615 33 869 35 272 34 846 34 309

Omkring hälften av de asylsökande finns i Stockholm, VGR och Skåne.

antal som s kte asyl
Antal som sökte asyl

2006 2007 2008 2009 2010

24 322 36 207 24 353 24 194 31 819

Kv. % 34 31 35 35 38

Män % 66 69 65 65 62

v rdens omfattning ppen h lso och sjukv rd
Vårdens omfattningÖppen hälso- och sjukvård

Antal läkarbesök i genomsnitt

2006 2007 2008 2009 2010

2,16 2,16 2,47 2,37 2,95

Ökning med 24 % från 2009Bosatta befolkningen 2,86

v rdens omfattning sluten v rd
Vårdens omfattningSluten vård

Genomsnittliga antalet slutenvårdsdagar

2006 2007 2008 2009 2010

1,28 1,06 1,10 1,24 1,29

Ökning med 4 % från 2009.

v rdens omfattning sluten somatisk v rd
Vårdens omfattningSluten somatisk vård

Genomsnittligt antal vårddagar i sluten somatisk vård

2006 2007 2008 2009 2010

0,59 0,57 0,70 0,74 0,77

Ökning med 4 % från 2009 Bosatta befolkningens genomsnitt är 0,81

v rdens omfattning sluten psykiatrisk v rd
Vårdens omfattningSluten psykiatrisk vård

Genomsnittligt antal vårddagar i sluten psykiatrisk vård

2006 2007 2008 2009 2010

0,7 0,49 0,39 0,49 0,53

Ökning med 8 % från 2009 Bosatta befolkningens genomsnitt är 0,18

v rdens omfattning sluten barn och ungdomspsykiatri
Vårdens omfattningSluten barn- och ungdomspsykiatri

Genomsnittligt antal vårddagar

2006 2007 2008 2009 2010

0,21 0,16 0,17 0,31 0,42

Ökning med 35 % från 2009 Bosatta befolkningens genomsnitt 0,01

v rdens omfattning tandv rd
Vårdens omfattningTandvård

Genomsnittligt antal besök i tandvården

2006 2007 2008 2009 2010

0,54 0,57 0,57 0,68 0,73

Ökning med 7 % från 2009

v rdens omfattning h lsounders kning
Vårdens omfattningHälsoundersökning

Hälsoundersökningar av nya asylsökanden i procent

2006 2007 2008 2009 2010

30 44 60 38 42

20 % (3 245) av de nyanlända undersöktes 2 gr

tg rder
Åtgärder

Projekt - Förbättrad struktur och samordning kring hälsoundersökningar av asylsökande

* datoriserat informationsöverföringssystem* förbättra samverkan mellan landstingen och Migrationsverket* undersöka asylsökandes erfarenheter av hälsoundersökningar

Treårigt projekt. Europeiska flyktingfonden.

tg rder1
Åtgärder

SMI är projektägare

Projektpartners: Landstingen i Östergötland, Norrbotten, Stockholm, Region Skåne samt SKL, Migrationsverket, Socialstyrelsen och Uppsala Universitet

Socialstyrelsen är på gång med nya föreskrifter och allmänna råd om hälsoundersökningar av asylsökande. 1 januari 2012

regeringsuppdrag i juni 2011
Regeringsuppdrag i juni 2011

Uppdrag att se över förutsättningarna att ge andra än asylsökande erbjudande om hälso-undersökning. Utredare GD Erna Zelmin. Redovisas 31/12 2011.

I uppdraget ingår bl.a. att

* följa upp nuvarande hälsoundersökningar * överväga om mer insatser behövs för dessa grupper * överväga om alla nyanlända ges undersökning * reglera innehållet i undersökningarna

totala kostnader och ers ttning fr n staten r 2010
Totala kostnader och ersättning från staten år 2010

Kostnader för asylsjukvården: 676 mkrStatlig schablonersättning: 560 mkrUnderskott: 116 mkr

P.g.a. redovisningsproblem bedöms att under-skottet 2010 uppgick till 91 mkr. (-09: – 69 mkr)

hemst llan fr n skls styrelse
Hemställan från SKLs styrelse

Hemställde till Justitiedepartementet i mars 2011 att landstingen löpande i varje enskilt ärende fakturerar staten.Täcker kostnaderna. Administrativt enkelt.

Dep. säger nej, då det bl.a. förändrar Migrationsverkets faktureringshantering och administration.

v rd efter behov och p lika villkor en m nsklig r ttighet sou 2011 48
Vård efter behov och på lika villkor – en mänsklig rättighet (SOU 2011:48)

Utredningen som överlämnades i maj 2011 har omfattat

  • asylsökande
  • papperslösa. Vistas i landet utan nödvändiga tillstånd
v rd efter behov och p lika villkor en m nsklig r ttighet sou 2011 481
Vård efter behov och på lika villkor – en mänsklig rättighet (SOU 2011:48)

Förslag att asylsökande och papperslösa i Sverige ska ha samma tillgång till hälso- och sjukvård som bosatta personer och på samma villkor

v rd efter behov och p lika villkor en m nsklig r ttighet sou 2011 482
Vård efter behov och på lika villkor – en mänsklig rättighet (SOU 2011:48)

Kostnader för att öka tillgången till vård

Asylsökande – ca 35 000 individer

Kostnadsökning mellan 90 – 130 mkr

Totalkostnad mellan 1 190 och 1 230 mkr

v rd efter behov och p lika villkor en m nsklig r ttighet sou 2011 483
Vård efter behov och på lika villkor – en mänsklig rättighet (SOU 2011:48)

Kostnader för att öka tillgången till vård

Papperslösa – 10 000 individer

Kostnadsökning på 280 mkr

Papperslösa – 35 000 individer

Kostnadsökning på mellan 530 och 890 mkr

Dagens kostnader 80 – 440 mkr. Max 970 mkr.

motion om v rd f r asyls kande och pappersl sa kongress nov 11
Motion om Vård för asylsökande och papperslösa. Kongress nov -11

I motion föreslås att kongressen beslutar

att SKL verkar för att asylsökande och pappers-lösa får tillgång till vård på samma sätt som svenska medborgare

Behandlas av sjukvårdsdelegationen den 20 oktober inför behandling av styrelsen den 21 oktober. Kongressen beslutar i november.