Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Sunndal Næringseiendom AS - SNE Kontaktinfo Daglig leder Per Helge Malvik PowerPoint Presentation
Download Presentation
Sunndal Næringseiendom AS - SNE Kontaktinfo Daglig leder Per Helge Malvik

Sunndal Næringseiendom AS - SNE Kontaktinfo Daglig leder Per Helge Malvik

192 Views Download Presentation
Download Presentation

Sunndal Næringseiendom AS - SNE Kontaktinfo Daglig leder Per Helge Malvik

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Sunndal Næringseiendom AS - SNE Kontaktinfo Daglig leder Per Helge Malvik per.helge@suns.no/ Mob 90 85 93 80 www.suns.no

  2. Sunndal Næringseiendom AS (SNE) • er en aktør i næringsutviklingsarbeidet i Sunndal • Selskapets hovedvirkeområde er næringseiendomsprosjekter • Selskapets virksomhet skal baseres på kommersielle vilkår • SNEs virkeområde er to-delt: • Næringsbygg (fra 1998) • SNE kan selv oppføre og eie næringsbygg for utleie eller delta i næringseiendomsprosjekter sammen med andre. • SunndalNæringspark (fra 2008) • SNE eier, utvikler og forvalter ikke-utbygde eiendommer regulert til næringsformål. SNEtilbyr tomt  til aktuelle kunder og kan delta i næringseiendomsprosjekter.

  3. SNE Løpende engasjement: Tidligere engasjement (1997 – 2010):

  4. SNE – styre og administrasjon Styre • Rådmann Per Ove Dahl i Sunndal kommune, observatør • NB: Personidentisk styre SNE, Sjølseng Eiendom (SE) og MongstuEiendom (ME) • Administrasjon • Selskapet har ingen ansatte og leier inn administrative ressurser fra SUNS. Daglig leder SNE: Per Helge Malvik. Daglig leder SE og ME: Anne G Hagen

  5. 2008: Sunndal Næringspark - Eiere Aksjonæravtale: Samle virksomhet innen eiendomsutvikling i Sunndal i ett felles selskap med 3 eiere – Hydro, Sunndal kommune og SIVA Trinn 1 / 2008: Hydro og Sunndal kommune blir medeiere ved å overdra sine næringstomter (Håsøran sør) som tingsinnskudd, pluss kapitaltilførsel Trinn 2 og 3 / 2012: Øvrige næringstomter eid av Hydro (Håsøran nord) overdradd, pluss ny kapitaltilførsel Ingen eier over 50% i det «nye» selskapet • Eierfordeling 1998-2008: • SIVA Eiendom Holding AS - SEH 48,5% • SUNS 51,5% (for Sunndal kommune) • Eierfordeling fra 2012: • Hydro 37% • SEH 27% • Sunndal kommune 21% • SUNS 15% (for Sunndal kommune, skal tilbakeføres)

  6. Sunndal Næringspark på Håsøran