slide1 n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Förslag till NATIONELL PLAN FÖR TRANSPORTSYSTEMET 2010–2021

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 25

Förslag till NATIONELL PLAN FÖR TRANSPORTSYSTEMET 2010–2021 - PowerPoint PPT Presentation


  • 112 Views
  • Uploaded on

Förslag till NATIONELL PLAN FÖR TRANSPORTSYSTEMET 2010–2021. Trafikslagsövergripande statlig ram 417 mdr – varav 395 mdr anslagsmedel och 22 mdr lånemedel. Drift och underhåll av statliga vägar inklusive bärighet, tjälsäkring och 136 mdr

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Förslag till NATIONELL PLAN FÖR TRANSPORTSYSTEMET 2010–2021' - darryl


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide2

Trafikslagsövergripande statlig ram 417 mdr

– varav 395 mdr anslagsmedel och 22 mdr lånemedel

Drift och underhåll av statliga vägar inklusive bärighet, tjälsäkring och 136 mdr

rekonstruktion av vägar och statlig medfinansiering till enskilda vägar

Drift och underhåll av det statliga järnvägsnätet 64 mdr

Åtgärder för utveckling av statliga vägar och statliga järnvägar, 217 mdr

slussar och farleder, räntor och amorteringar m.m. (samt) (inklusive) ramar för

länsplaner (33,1)

Summa trafikslagsövergripande statlig ram för planeringsperioden 417 mdr

Förslag per 1 sep

slide3

Utvecklingsram i Nationell plan

Ram för Nationell plan 183,9 mdr

Pågående projekt (byggstart ska ha skett 2009 eller tidigare) 23,9 mdr

Närtidssatsningen (investeringar startade 2009–2010) 24,1 mdr

Nyckelinvesteringar för jobb och tillväxt (särskilt utpekade) 13,2 mdr

Sektorsuppgifter 8,6 mdr

FUD 3,8mdr

Räntor och amorteringar på lånefinansierade investeringar under planperioden inkl. produktionskostnad 26,4 mdr

Räntor och amorteringar på lånefinansierade investeringar före planperioden samt hyra för Botniabanan 18,4 mdr

ERTMS korridor B (2,2 mdr finansieras med brukaravgifter) 0,0 mdr

Medfinansiering drift flygplatser 1,0 mdr

Statlig medfinansiering (statsbidrag) för investering i kollektivtrafikanläggningar inkl. återstående medfinansiering av spårfordon från föregående period 4,7 mdr

Återbetalning av förskotteringar 1,1 mdr

Summa medel för nya prioriteringar 58,7 mdr

Förslag per 1 sep

slide4

Medel för nya prioriteringar i given ram

Medel för nya namngivna investeringar (väg 12,2 / järnväg/sjö 9,1) 21,3 mdr

Tillkommande behov och riskreserv (väg 4,5 / järnväg 4,5) 9,0 mdr

Miljöinvesteringar (väg 3,6 / järnväg 1,5) 5,1 mdr

Trimning och effektivisering för tillväxt och klimat, väg 9,0 mdr

Trimning och effektivisering för tillväxt och klimat, järnväg* 14,3 mdr

Summa medel för prioriteringar 58,7 mdr

* Ej relevant för Luftfart och Sjöfart

Förslag per 1 sep

slide5

Medel för prioriteringar vid ram -15 %

Ovanstående volymer i ramnivå 0 om 37,4 mdr för ej namngivna objekt minskas med 1,8 mdr 35,6 mdr

Summa medel för prioriteringar 35,6 mdr 

* Ej relevant för Luftfart och Sjöfart

Förslag per 1 sep

5

slide6

Medel för prioriteringar vid ram +15 %

Medel för nya namngivna investeringar (väg 22,7 / järnväg/sjö 20,6) 43,3 mdr

Tillkommande behov och riskreserv (väg 5,6 / järnväg/sjö 4,5) 10,1 mdr

Miljöinvesteringar (väg 3,6 / järnväg 1,5) 5,1 mdr

Trimning och effektivisering för tillväxt och klimat, väg 9,0 mdr

Trimning och effektivisering för tillväxt och klimat, järnväg* 14,3mdr

Summa medel för prioriteringar 81,8 mdr 

Förslag per 1 sep

* Ej relevant för Luftfart och Sjöfart

slide7

Prioriteringskriterier

  • Uppfyllelse av de transportpolitiska målen
  • Utgångspunkter i infrastrukturpropositionen
  • Anpassning till budgetrestriktioner
  • Fyrstegsprincipen
  • Prioritet i regionala systemanalyser
  • Samhällsekonomisk lönsamhet/samlad effektbedömning
  • Medfinansiering (allt annat lika)

Förslag per 1 sep

slide17

Tillkommande medel genom medfinansiering

Medfinansiering utöver statlig ram

Ovanstående tabell beskriver situationen i juni 2009,

arbetet med medfinansiering kommer att bedrivas kontinuerligt.

Förslag per 2009-06-12

slide18

Avtal och avsiktsförklaringar

Västernorrland, Jämtland, Västerbotten och Norrbotten

18

slide19

Avtal och avsiktsförklaringar

Dalarna och Gävleborg

slide20

Avtal och avsiktsförklaringar

Stockholm, Gotland, Uppsala, Södermanland, Örebro, Västmanland

slide22

Avtal och avsiktsförklaringar

Halland, Västra Götaland och Värmland

slide24

Avtal och avsiktsförklaringar

Östergötland, Jönköping, Kronoberg, Kalmar och Blekinge

ad