slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Studenckie Koło Naukowe przy PowerPoint Presentation
Download Presentation
Studenckie Koło Naukowe przy

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 16

Studenckie Koło Naukowe przy - PowerPoint PPT Presentation


 • 125 Views
 • Updated on

Studenckie Koło Naukowe przy Katedrze i Klinice Chorób Wewnętrznych, Nadciśnienia Tętniczego i Angiologii Akademii Medycznej w Warszawie M. Marciniak, K. Słupek, J. Kolbusz Opiekun pracy : P. Jędrusik.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Studenckie Koło Naukowe przy


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  Presentation Transcript
  1. Studenckie Koło Naukowe przy Katedrze i Klinice Chorób Wewnętrznych, Nadciśnienia Tętniczego i Angiologii Akademii Medycznej w Warszawie M. Marciniak, K. Słupek, J. Kolbusz Opiekun pracy : P. Jędrusik CZYNNIKI RYZYKA SERCOWO–NACZYNIOWEGOU OSÓB Z NADCIŚNIENIEM TĘTNICZNYM W OKRESIE PIĘCIOLETNIEJ OBSERWACJI

  2. CEL PRACY Ocena czynników ryzyka sercowo-naczyniowego w pięcioletniej obserwacji pacjentów z nadciśnieniem tętniczym, objętych opieką Kliniki Dziennej w ośrodku referencyjnym trzeciego stopnia.

  3. PACJENCI I METODY • Grupa badana n = 200 • 114 kobiet • 86 mężczyzn • Średni wiek: 52,0 ± 14,0 lat • Mediana czasu od rozpoznania NT: 5 lat

  4. PACJENCI I METODY • Pacjenci Kliniki Dziennej KKCHWNTiA • Pierwsza wizyta: 2000 r. • Ponowna wizyta – zaproszenie: 2005 r. • Zaproszenie listowne • Ankieta telefoniczna

  5. PACJENCI I METODY Profil kliniczny –2000 rok Ch. ukł. krążenia Cukrzyca Białkomocz/NN 9% 12% 31% n=24 n=18 n=62 NS CHNS 25,5% 10,5% n=51 n=21

  6. PACJENCI I METODY • Złożony punkt końcowy • Zgon • Zawał miesnia sercowego • Udar / TIA • Niewydolnośc serca • Hospitalizacjaz powodu chorób sercowo-naczyniowych(CV)

  7. PACJENCI I METODY Punkt końcowy n=44 22,2 % 77,8 % n=155

  8. PACJENCI I METODY Charakterystyka podgrup p=0,01 60 (n=93) 57,5 54 (n=24) 50,1 46 (n=20) 40 (n=20) [yrs] [%] wiek kobiety mężczyźni

  9. PACJENCI I METODY Charakterystyka grup – ABPM NS p=0,001 138 136 127 119 NS 86 [mmHg] NS 85 73 70 nSBP nDBP dSBP dDBP

  10. PACJENCI I METODY Charakterystyka grup – badania laboratoryjne p=0,009 392 NS 211 352 194 NS 157 NS NS 132 129 [mg/dL] 120 110 105 p=0,02 55 49 fibrynogen cholesterol LDL HDL Tg Glc

  11. PACJENCI I METODY Charakterystyka podgrup – rozpoznania kliniczne p<0,0001 58,5 (n=24) NS 45,5 (n=20) 41,6 (n=65) p=0,006 32,5 p=0,004 p=0,0005 (n=13) 26 26 (n=11) [%] (n=11) 19 (n=27) 12,5 9 (n=17) 7 (n=13) (n=10) CHNS NS LVH hiperurykemia palenie

  12. PACJENCI I METODY • Analiza statystyczna: • test t-Studenta • test Chi² • analizy jednoczynnikowe i wieloczynnikowe • oprogramowanie SAS v.8 • p < 0,05

  13. WYNIKI Analiza jednoczynnikowa OR (95%PU) p 1,41 (1,09 -1,83) 0,0159 Wiek 1,55 nSBP (1,06 -2,25) 0,008 HDL (0,23 -4,28) 0,027 0,98 Fibrynogen 1,01 (1,00 -1,01) 0,006 5,03 NS (1,23 -20,63) <0,0001 Ch. wieńcowa 7,34 (2,52 -21,41) 0,0005 Przerost LK 2,23 (0,68 -7,34) 0,0064 2,59 (0,73 - 9,20) 0,0046 Hiperurykemia

  14. WYNIKI Analiza wieloczynnikowa OR (95%PU) fibrynogen/10 1,07 (1,00 -1,14) nSBP/10 3,03 (1,53 -6,00) CHF 4,07 (1,21 -13,65) CAD 5,98 (2,35 -15,24) hiperurykemia 3,47 (1,05 -11,44)

  15. WNIOSKI • Oprócz choroby układu sercowo-naczyniowego w wywiadach najsilniejszymi czynnikami ryzyka sercowo-naczyniowego w pięcioletniej obserwacji pacjentów z nadciśnieniem tętniczym (NT) są stężenie fibrynogenu i średnie ciśnienie skurczowe w nocy • Wskazuje to na znaczenie czynników prozakrzepowych i ABPM w ocenie ryzyka

  16. Dziękuję za uwagę