Download
buurtgroen en groene schoolpleinen hoe werkt het voor gezondheid n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Buurtgroen en groene schoolpleinen. (Hoe) werkt het voor gezondheid? PowerPoint Presentation
Download Presentation
Buurtgroen en groene schoolpleinen. (Hoe) werkt het voor gezondheid?

Buurtgroen en groene schoolpleinen. (Hoe) werkt het voor gezondheid?

147 Views Download Presentation
Download Presentation

Buurtgroen en groene schoolpleinen. (Hoe) werkt het voor gezondheid?

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Buurtgroen en groene schoolpleinen. (Hoe) werkt het voor gezondheid? Een groene gezonde plek creeren in de praktijk – Ingrid Walda en Hanneke Kruize Waarneming van (groen) buitenspelen – Guido Stut Groene schoolpleinen en hun sociale klimaat – Sjerp de Vries Groene schoolpleinen: relatie met waardering, welzijn en concentratie – Rebekah Tauritz

  2. Invloed leefomgeving op gezondheid Direct door blootstelling aan milieufactoren Indirect doordat de leefomgeving gedrag beinvloedt Beleving van de omgeving beinvloedt gevoel van welbevinden en geluk

  3. Relatie groen – gezondheid • Groen doet stress verminderen (stressreductie en -herstel) • Groen nodigt uit tot bewegen • Groen bevordert sociale contacten • Groen bevordert ontwikkeling van kinderen • Groen draagt bij aan zingeving • Groen creeert gunstig micro-klimaat (vocht- en warmtehuishouding, geluid, evt. wind)

  4. Met het oog op het NPP…. • Welke kansen liggen er , gezien de onderzoeksresultaten, voor preventie met groen? • Met name bij mensen met lage SES?