voortplanting en ontwikkeling n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Voortplanting en Ontwikkeling PowerPoint Presentation
Download Presentation
Voortplanting en Ontwikkeling

play fullscreen
1 / 11
Download Presentation

Voortplanting en Ontwikkeling - PowerPoint PPT Presentation

rasha
135 Views
Download Presentation

Voortplanting en Ontwikkeling

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Voortplanting en Ontwikkeling

  2. Les 2: Leerdoelen • Wat zijn FSH en LH? • Hoe werkt de hormonale regeling in een man? • Hoe werkt de hormonale regeling in een vrouw bij geen zwangerschap? • Hoe werkt de hormonale regeling in een vrouw bij wel zwangerschap?

  3. FSH en LH • FSH: follikel stimulerend hormoon • Stimuleert aanmaak van geslachtscellen • Follikels in de vrouw beginnen te groeien • LH: luteïniserend hormoon • Gaat verder met taken waar FSH gebleven is • Zorgt dat gele lichaam (corpus luteum) blijft bestaan

  4. Hormonale regeling in de man - hypofyse FSH LH teelbal testosteron Vorming zaadcellen Primaire en secundaire geslachtskenmerken

  5. Hormonale regeling in de vrouw Vanaf menstruatie tot ovulatie + hypofyse FSH LH Extra vochtopname rijping follikel Dikkere baarmoederwand oestrogenen Follikel springt kapot: ovulatie Secundaire geslachtskenmerken

  6. Hormonale regeling in de vrouw Vanaf ovulatie bij geen zwangerschap hypofyse - LH Nog dikkere baarmoederwand Gele lichaam progesteron Baarmoederwand stort in elkaar: menstruatie Sterft af

  7. Hormonale regeling in de vrouw Vanaf ovulatie bij wel zwangerschap hypofyse - LH Nog dikkere baarmoederwand Gele lichaam progesteron HCG Baarmoederwand blijft in stand bevruchting Embryo

  8. Les 2: Leerdoelen • Wat zijn FSH en LH? • Hoe werkt de hormonale regeling in een man? • Hoe werkt de hormonale regeling in een vrouw bij geen zwangerschap? • Hoe werkt de hormonale regeling in een vrouw bij wel zwangerschap?

  9. Digitale opdrachten • Ga naar teletop • Ga naar de laatste opdracht in de studiewijzer bij biologie 2e fase • download daar de vragenlijst 3 • Beantwoord de vragen • Bewaar ze voor jezelf + ter controle aan het eind van het hoofdstuk • Lever ze aan het einde bij je leraar in • Van elkaar kopiëren is niet toegestaan!