Rast v vin rastl n a hydrop nia
Download
1 / 15

Rast, vývin rastlín a Hydropónia - PowerPoint PPT Presentation


 • 364 Views
 • Uploaded on

Rast, vývin rastlín a Hydropónia. Michal Solárik 3.E G.J.G.Tajovského. Rast a vývin. Vývin - proces v ktorom sa z jednej bunky vytvára celé telo rastliny. Vývin je charakterizovaný dvoma základnými procesmi: Rast je ireverzibilné zväčšovanie objemu.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Rast, vývin rastlín a Hydropónia' - darci


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Rast v vin rastl n a hydrop nia
Rast, vývin rastlín a Hydropónia

Michal Solárik

3.E G.J.G.Tajovského


Rast a v vin
Rast a vývin

 • Vývin - proces v ktorom sa z jednej bunky vytvára celé telo rastliny.

  Vývin je charakterizovaný dvoma základnými procesmi:

 • Rast je ireverzibilné zväčšovanie objemu.

 • Diferenciácia je proces v ktorom sa bunky špecializujú na svoje budúce funkcie.

  Klíčenie semena tisu


Individu lny ontogenick v vin
Individuálny ontogenický vývin

 • Životný cyklus predstavuje život rastliny od zrodu (oplodnenie vajcovej bunky spermatickou bunkou) po zánik jed

  V ontogenéze sa striedajú tri základné fázy:

 • Vegetatívna: zakladanie vegetatívnych orgánov (koreň, stonka, listy)

 • Reprodukčná (rozmnožovacia) - zabezpečuje reprodukciu celej rastliny

 • Dormantná (odpočinková)

 • obr.2. Ontogenický vývin


DORMANCIA

 • fylogenetické prispôsobenie sa rastlín, nepriaznivým podmienkam. Vegetačný pokoj je v rastline geneticky zafixovaný.

 • obdobie vegetačného pokoja rastliny

 • umožňuje rastline prežiť podmienky nepriaznivé pre reprodukciu.


DORMANCIA

 • Jedná sa o fyziologicky podmienené obdobie kľudu, kedy semená zostávajú neklíčivé.

 • Vlastnosť typická preburiny

 • V ontogenéze sa striedajú tri základné časti :1. Vegetatívna2. Reprodukčná3. DORMANTNÁ – v ktorej rastliny prekonávajú nepriaznivé podmienky prostredia.


Vynútená dormancia

 • Môže byť prerušená zmenou svetelného, teplotného režimu.

 • nedobrovoľné predĺženie dormancie.

 • vzniká dôsledkom  nepriaznivých vplyvov prostredia na semeno.

 • Rastliny môžu cyklicky prechádzať zo stavu medzi klíčivosťou  a neklíčivosťou.


Hlboká dormancia

 • geneticky zafixovaná dormancia púčikov.

 • sprevádzaná spomalením metabolických procesov.

 • je súčasťou  dozrievania niektorých druhov, prevažne takých, ktoré nie sú schopné prezimovania.


F zy rastu
Fázy rastu

A)Meristematická (embryonálna) fáza:

prebieha tu delivý rast.

B) Predlžovacia (prolognačná) fáza dochádza k rýchlemu zväčšeniu objemu buniek vodou a živinami.

C) Diferenciačná (rozlišovacia) fáza nastávajú kvalitatívne zmeny v dôsledku špecializácie buniek, ktorej výsledkom sú bunky rôzneho tvaru a funkcie.

Obr. 3. rast pletiva: delenie a predlžovanie buniek


Kl ivos semien

Klíčivosť semien

Klíčenie je rast zárodku po určitom čase pokoja

Klíčivosť:

Je schopnosť semena vyklíčiť. Závisí od genetických faktorov rastliny ale aj od vonkajších podmienok prostredia.

Je podmienená: obalmi semena, prítomnosťou vody,

vyvinutosťou embrya, inhibítormi...

Obr.4. Slnečnica 3 dni po klíčení


Vn torn a vonkaj ie initele
Vnútorné a vonkajšie činitele

Látky ktoré podporujú rast: Stimulátory

 • príkladom takýchto látok sú fytohormóny. Sú schopné urýchľovať, spomaľovať alebo inak modifikovať metabolické procesy, ktorých výsledkom sú zmeny v raste a vývine.

  príklady stimulátorov:

 • Auxín

 • Cytokiníny

 • Giberelíny

Obr.č.5 Porovnanie rastu normálnej rastliny (vľavo) a mutanta s poruchou fungovania auxínov.


L tky ktor zabra uj al iemu rastu inhib tory
látky, ktoré zabraňujú ďalšiemu rastu – inhibítory

 • Kyselina abcisová -zabraňuje tvorbe DNA, deleniu buniek, rastu púčikov

 • Etylén

 • Herbicídy - chemické prostriedky ničenia rastlín. Selektívne ničia len niektoré rastliny.

 • Zeazín - je látka, ktorá zabraňuje rastu čohokoľvek okrem kukurice. 

 • Medzi vonkajšie činitele patria najmä teplo, svetlo, voda a iné.


Teplo potrebn pre rast
Teplo potrebné pre rast

 • Rastliny rastú pri rozličnej teplote rozdielne rýchlo.

 • Teplotné – kardinálne body sú rozličné pre každú rastlinu.

  Podľa nárokov na teplo sa rastliny rozlišujú na :

 • chladumilné

 • teplomilné

  Teplota vplýva aj na dĺžku života rastlín:

 • efeméry

 • jednoročné rastliny

 • dvojročné rastliny

 • trvalky

Príklad trvalky: Poniklec jarný


Svetlo:

 • Vplyv svetla na rast spôsobuje fotobiologické javy : etiolizáciu a fotoperiodizmus.

 • Etiolizácia je rast rastlín za nedostatku svetla. Prevláda tu predlžovací rast, listy sú drobné a neobsahujú chlorofyl. Rastlina rastie do výšky, čím zvyšuje možnosť rastliny dostať sa na svetlo.

 • Fotoperiodizmus je reakcia rastliny na striedanie dňa a noci, čo vplýva na klíčenie, kvitnutie a opadávanie listov a iné reakcie.


Hydroponick pestovanie rastl n
Hydroponické pestovanie rastlín

 • Hydropónia je pestovanie rastlín bez pôdy v živnom roztoku.

 • Najvhodnejším substrátom je v tomto prípade keramzit - expandovaný íl.

 • Veľká väčšina rastlín, ktorá sa pestuje hydroponicky, môže rásť v hydropónii aj v pôde.. Medzi výhody patrí rýchlejší rast rastlín, menšia náchylnosť k chorobám. Táto metóda pestovania je vhodná pre alergikov.

Obr.: Prierez hydroponickým stolčekom1 – podstavec, 2 – drevený obal, 3 – vodovzdorná vložka, 4 – vodoznak, 5 – živný roztok, 6 – substrátad