slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
PQA 2006-11-28 PowerPoint Presentation
Download Presentation
PQA 2006-11-28

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 18

PQA 2006-11-28 - PowerPoint PPT Presentation


 • 98 Views
 • Uploaded on

Presentation SECO TOOLS. PQA 2006-11-28. Seco Tools koncernen. 4 936 MSEK i försäljning 2005. Ca 4 000 anställda. Mer än 35 egna säljbolag. Tillsammans med distributörer och agenter representerade i mer än 55 länder.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'PQA 2006-11-28' - darci


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Presentation

SECO TOOLS

PQA 2006-11-28

slide2

Seco Tools koncernen

4 936 MSEK i försäljning 2005.

Ca 4 000 anställda.

Mer än 35 egna säljbolag. Tillsammans med distributörer och agenter representerade i mer än 55 länder.

Seco Tools aktien introducerades på Stockholms Fondbörsi augusti 1989, huvudaktieägare Sandvik AB med ca 60% av

aktierna.

PQA 2006-11-28

seco tools historia
Seco Tools historia
 • Fagersta AB startadeproduktionen av hårdmetall1931.
 • Namnet Seco (latin för ”Jag skär”) antogs 1936.
 • Seco Tools blev eget bolag 1974 (tidigare division inom Fagersta AB).

PQA 2006-11-28

produkterna
Produkterna

Maskin

Verktygs-

hållare

Vändskär

Hållare

Seco Tools produktsortiment

PQA 2006-11-28

ett komplett produktprogram
Ett komplett produktprogram

Fräsning

Håltagning

Svarvning

Verktygssystem

PQA 2006-11-28

teknologin

Kolstål

1900

100min

Snabbstål

1920

25min

Hårdmetall

1940

5min

Belagd HM

1960

2min

Multibelagd HM

1970

1min

CBN, PCD..

1980

0,5min

Teknologin

Produktivitetsutveckling

PQA 2006-11-28

konkurrenter 2006
Konkurrenter 2006

Secos position

1. Sandvik Coromant

No 4 i världen

2. Kennametal

No 3 i Europa

3. Iscar

4. Seco Tools

PQA 2006-11-28

kemikaliehantering produktvalsarbete
KEMIKALIEHANTERING/PRODUKTVALSARBETE.

Råvaror:

 • Volframkarbid
 • Kobolt
 • Legeringskemikalier

PQA 2006-11-28

kemikaliehantering produktvalsarbete1
KEMIKALIEHANTERING/PRODUKTVALSARBETE.

Processkemikalier:

 • Vätgas, Argon, Kväve, Koldioxid, Kolmonoxid, Svavelväte, Titantetraklorid, Acetonitril, m.m.
 • Kylvätskor, Kyloljor, Tvättvätskor, Etanol
 • Övriga förbrukningskemikalier, tillsammans ca 800 stycken kemiska produkter.

PQA 2006-11-28

system f r kemikaliehantering
System för kemikaliehantering
 • Enkel Excel-lista med löpnummer, produktnamn, leverantör.
 • Egen skapad databas i Lotus Notes.
 • Inköp av ett ”färdigt” kemikaliehanteringssystem.

PQA 2006-11-28

system f r kemikaliehantering1
System för kemikaliehantering
 • Nuvarande system ger oss verktyg att efterfölja lagstiftningens krav, samt krav i standarder, t ex ISO-14001.

PQA 2006-11-28

rutin f r ink p av ny kemisk produkt
Rutin för inköp av ny kemisk produkt
 • Beställare av kemisk produkt skickar ansökningsblankett + säkerhetsdatablad till kemikaliegruppen.
 • Kem.grp träffas varje månad och går igenom en fastlagd dagordning, där nya kemikalier bedöms.
 • Svar lämnas till beställaren och produkten förses med ett artikelnummer om produkten godkänns. Detta gör att beställaren kan skicka en inköpsanmodan till inköps-avdelningen.

PQA 2006-11-28

rutin f r ink p av ny kemisk produkt1
Rutin för inköp av ny kemisk produkt
 • Om den nya produkten är en kemikalie som kommer i kontakt med ”skären” så måste denna kontakt kontrolleras så att kemikalien inte påverkar ”skäret” på ett inte önskvärt sätt.
 • Denna kontroll utförs i vårt kem.lab
 • Kemikalien kommer inte att godkännas för användning i processen förrän svar erhållits från kem.lab

PQA 2006-11-28

rutin vid utveckling av seco produkt
Rutin vid utveckling av Seco produkt.
 • I projektmodellen för utveckling av nya produkter ingår också att göra en inventering och bedömning av hur tillverkningsprocessen för produkten kommer att påverka miljön.

PQA 2006-11-28

rutin f r befintliga kemikalier
Rutin för befintliga kemikalier
 • För befintliga kemikalier i systemet har kemikaliegrp. ansvar för att inventera, riskbedöma och byta ut dessa, om det finns möjlighet.
 • En handlingsplan är nyligen lagd för genomgång mot Prio-listan.

PQA 2006-11-28