aeroszol r szecsk khez k t tt radon le nyelem aktivit sok nuklid specifikus meghat roz sa n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
AEROSZOL RÉSZECSKÉKHEZ KÖTÖTT RADON LEÁNYELEM AKTIVITÁSOK NUKLID-SPECIFIKUS MEGHATÁROZÁSA

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 12

AEROSZOL RÉSZECSKÉKHEZ KÖTÖTT RADON LEÁNYELEM AKTIVITÁSOK NUKLID-SPECIFIKUS MEGHATÁROZÁSA - PowerPoint PPT Presentation


  • 79 Views
  • Uploaded on

AEROSZOL RÉSZECSKÉKHEZ KÖTÖTT RADON LEÁNYELEM AKTIVITÁSOK NUKLID-SPECIFIKUS MEGHATÁROZÁSA. Katona Tünde , Kanyár Béla, Kávási Norbert, Jobbágy Viktor, Somlai János, Kovács Tibor. VESZPRÉMI EGYETEM, RADIOKÉMIA TANSZÉK. I= 1,70 m 3 /h. ~ 25-szörös kül. I = 0,75 m 3 /h. ~ 2,5-szeres kül.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'AEROSZOL RÉSZECSKÉKHEZ KÖTÖTT RADON LEÁNYELEM AKTIVITÁSOK NUKLID-SPECIFIKUS MEGHATÁROZÁSA' - darci


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
aeroszol r szecsk khez k t tt radon le nyelem aktivit sok nuklid specifikus meghat roz sa

AEROSZOL RÉSZECSKÉKHEZ KÖTÖTT RADON LEÁNYELEM AKTIVITÁSOK NUKLID-SPECIFIKUS MEGHATÁROZÁSA

Katona Tünde, Kanyár Béla, Kávási Norbert, Jobbágy Viktor, Somlai János, Kovács Tibor

VESZPRÉMI EGYETEM, RADIOKÉMIA TANSZÉK

slide2

I= 1,70 m3/h

~ 25-szörös kül.

I = 0,75 m3/h

~ 2,5-szeres kül.

400 nm

Kinh [nGy (Bq h m-3)-1]

= f(sug. típusa, Esug.)

+ Radon leányelemek =f(aeroszol részecskék mérteloszlása)

Inhalációs dózis-együttható a részecskeátmérő

függvényében -modell-számítással meghatározva az

ICRP tüdőmodellje alapján (Zock, 1996)

slide3

α

Ra-226

Rn-222

β-

Bi-214

Pb-214

Po-218

(Po-214)

FELADAT:

Radon-leányelem aktivitások nuklidspecifikus

meghatározása aeroszol méretfrakciók szerint

ELJÁRÁS:

összes-α és összes-ß típusú aktivitásmérések

ÉS

modellszámítások (paraméterbecslések)

KÖVETKEZTETÉS

a 218Po, 214Pb, 214Bi aktivitások értékeire

slide4

M Ó D S Z E R E K

1) Aeroszol mintavétel :zárt hordóból, (aeroszol a szobalevegőjéből) melyet előzőleg radonnal elárasztottunk (50-300 kBq/m3)

  • Impaktorral:0,03-10 μm-es tartományban,

12 méretfrakcióban (ELPI, Dekati Ltd.)

  • Polikarbonát szűrőkkel:két egymás után rögzített, 0,4 µm-es és 10 µm-es pórusátmérőjű szűrő

2) Nukleáris detektálás :

A minták összes-α és összes-ß intenzitását ZnS/plasztik detektorral

mértük 1,5 - 2 órán keresztül, percenként

3) Dekomponálás :

Az egyes leányelemek aktivitását a minta levételének időpontjában

visszaszámoltuk, és egy számítógépes modell segítségével becsültük,

a mért összes-α és összes-ßintenzitás értékek dekomponálásával.

slide5

Polikarbonát szűrők

műanyag tartóban

Zárt hordó,

belsejében a radon-forrás

rotaméter

szivattyú

Mintavétel

10-15 perc

[218Po is detektálható legyen (t Po-218 =3 perc)]

slide6

detektálási periódus

mintavételi periódus

Bi-214

Pb-214

Po-218

A szűrőkön kialakuló radon leányelem-aktivitások szimulációja

[feltételezés: a részecskékhez való

kötődés minden nuklidnál azonos mértékű folyamat]

slide7

0,4 µm

10 µm

APo-218

APb-214

APb-214

ABi-214

CPS- ß

ABi-214

CPS- α

CPS- ß

CPS- α

APo-218

E R E D M É N Y E K

Az aeroszol minták összes-α és összes-ß intenzitása a

0,4 és 10 µm-es pórusátmérőjű szűrő esetén (CPS-α; CPS-ß), és a leányelemek nuklidspecifikus aktivitásai (DEKOMPOZÍCIÓ)

slide8

impaktorral

szűrőkkel

Kezdeti aktivitás-arányok a különböző méret-tartományokban

(214Pb /218Po és 214Bi /218Po)

[esetszám: 2-5]

slide9

A mért értékekből becsült

aktivitás-arányok

(214Pb / 218Po) és (214Bi / 218Po )

elemektől független, azonos

kötődést feltételezve

(számolt)

A218Poáltalában nagyobb mértékben kötődik az aeroszol részecskékhez, mint a többi leányelem

≈10 µm méretű

részecskéknél

≈ 0,4µm méretű

részecskéknél

A≈10 µm méretű részecskékhez tapadt radon leányelemeknek

nagyobb a hozzájárulása az inhalációs dózishoz,mint

≈ 0,4 µm-esekhez tapadtaknak, nemcsak a részecskeméret, hanem

a nagyobb mértékbenhozzátapadtα-sugárzó 218Po miatt is.

K Ö V E T K E Z T E T É S

1.

<

2.

Az aktivitás-arányok

<

slide10

K Ö S Z Ö N Ö M

A

F I G Y E L M E T !

slide11

forrás

Ra-226

Rn-222

csak a hordóban

Bi-214 (Po-214)

Po-218

Pb-214

CPS, ß

CPS, α

A hordóban, majd a szivattyú beindítása után a filtereken, aeroszol részecskékhez tapadva

A leányelemek nuklidspecifikus aktivitásainak becslésérealkalmas modell (aktivitás a hordóban és a filtereken)

A modell matematikai formája 1 illetve 3 exponenciális tagot tartalmazó egyenletekből áll