Microsoft partner network mpn zmeny v mpn pre fy14
Download
1 / 29

Microsoft Partner Network (MPN) Zmeny v MPN pre FY14 - PowerPoint PPT Presentation


 • 186 Views
 • Uploaded on

Zuzana Sokolová Partner Strategy & Program m anager M icrosoft Slovakia s.r.o. Microsoft Partner Network (MPN) Zmeny v MPN pre FY14. Agenda. Zmeny v MPN. Microsoft Partner Network (MPN). Dôležité linky a kontakty. Partner Support Community. Budte v obraze. Školenia

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Microsoft Partner Network (MPN) Zmeny v MPN pre FY14' - darby


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Microsoft partner network mpn zmeny v mpn pre fy14

ZuzanaSokolová

Partner Strategy & Program manager

Microsoft Slovakia s.r.o.

Microsoft Partner Network(MPN)Zmeny v MPN pre FY14


Agenda
Agenda

Zmeny v

MPN

Microsoft Partner Network (MPN)

Dôležitélinky a kontakty

Partner Support Community

Budtev

obraze

Školenia

aakreditácie


Microsoft partner network
Microsoft Partner Network

4 možnostipartnerstva:

Podpora

Výhody


Z kladn v hody maps a silver gold kompetencie platn do 1 1 2014
Základnévýhody MAPS a Silver/Gold kompetencieplatné do 1.1. 2014

* licencie pre klientský pristup


Po iadavky na z skanie silver gold kompetencie platn do 1 1 2014
Požiadavky na získanie Silver/Gold kompetencieplatné do 1.1. 2014

Ďakujem!

Ďakujem!Q &A

* Požiadavky na jednotlivé kompetencie sa líšia.

** Záleží od kompetencie.


Zmeny v Microsoft Partner Network

https://mspartner.microsoft.com/sk/sk/Pages/Membership/Downloads/Microsoft-Partner-Network-Competency-Roadmap.aspx


Integr cia cloud programu do mpn
Integrácia Cloud programu do MPN

Windows Intune

Office 365

 • Devices & Deployment

 • Messaging

 • Collaboration & Content

 • Communications

 • Project & Portfolio Mgmt

 • Small Business

 • Midmarket Solutions

Kompetencie

Kompetencie

 • Devices & Deployment

 • Mid-Market Solution Provider

Čosamenípojanuári 2014?

Dôvodzmeny:Ponúkuťzakáznikoviajriešenie v cloude.

 • Ukončenie existujúceho Cloud programu: 30. júna 2014.

 • Uvedenie novej spôsobilosti na získanie kompetencie, orientovanej na Cloudvo vybraných kompetenciách.

Dnes

Január2014

Cloud Essentials

MAPS

Cloud Accelerate

Competencies with Cloud Track

Cloud Deployment

Azure Circle

Windows Azure

CRM Online

Kompetencie

 • Application Development

 • Datacenter

 • Data Platform

 • Data Analytics

Kompetencie

 • Customer Relationship Management


M o nosti z skania kompetencie
Možnostizískaniakompetencie :

Integrácia Cloud programu do MPN

Štandardnýtrack

Existujúce požiadavky+ nový cloudassessments

Optimalizovaný preon-premise partnerov

Cloudovýtrack

Kvalifikácia preukazujúca predaj Cloud služieb + referencie

Optimalizovaný pre partnerov s preukázaným predajom Cloud služieb.

.


Integr cia hosting kompetencie
Integrácia hosting kompetencie

Čosamení vjanuári2014 ?

 • Vzniká Hosting spôsobilosť/track nazískaniekompetencie.

 • Hosting track v príslušnýchkompetenciáchnahradí Hosting kompetenciu.


Zmeny v kompetenci ch
Zmeny v kompetenciách…

Predstaveniekompetencie Datacenter

Dnes :

Január2014 :

Management & Virtualization

 • Datacenter Competency

 • Standard Track

 • Cloud Track

 • Hosting Track

Server Platform

 • Ďalšiezmenyplatné

 • od januára2014 :

 • Licensing assessment zaniká

 • Presales Technical assessments (Datacenter, Data Analytics, Collaboration and Content, Communications, Customer Relationship Management, Devices and Deployment, Enterprise Resource Planning, a Messaging komepetencia)

Identity & Access

Premenovanie BI kompetencie

Dnes :

Január2014 :

 • Business Intelligence

 • Standard Track

 • Application Track

 • Data Analytics

 • Standard Track

 • Application Track

 • Cloud Track

Migráciakompetencie Mobility

Január2014 :

Dnes :

Devices & Deployment

Mobility

Application Development

User Experience Design

Intelligent Systems Specialization


Today s competency model but things are changing see next slide
Today’s competency model…but things are changing [see next slide]

Kompetencie (Silver/ Gold) - súčasný model

Základnáinfraštruktúra

Aplikačnáplatforma

Kancelárskaproduktivita

CRM/ERP

Devices and Deployment

Identity and Access

Application Development

Application Lifecycle Management

Communications

Messaging

Customer Relationship Management

Enterprise Resource Planning

Server

Platform

Management and Virtualization

Data Platform

Business Intelligence

Collaboration and Content

Project and Portfolio Management

Application Integration

Digital Marketing

Licencovanie

Malé a stredne veľké firmy

Ostatné

Software Asset Management

Volume Licensing

Small

Business

Midmarket Solution Provider

Hosting

Mobility

OEM

Learning

Viacinfomráciinájdetetu : https://mspartner.microsoft.com/sk/sk/Pages/Membership/competencies.aspx


Nov model platn od 1 janu ra 2014
Nový model – platný od 1. januára 2014

CRM/ERP

Aplikačnáplatforma

Kancelárskaproduktivita

Základnáinfraštruktúra

Devices and Deployment

Datacenter

Application Development

User Experience Design

Communications

Messaging

Customer Relationship Management

Enterprise Resource Planning

Data Platform

Data Analytics

Collaboration and Content

Project and Portfolio Management

Application Integration

Application Lifecycle Management

Digital Marketing

Licencovanie

Malé a stredne veľké firmy

Ostatné

Software Asset Management

Volume Licensing

Small

Business

Midmarket Solution Provider

OEM

Learning


InováciapredplatnéhoMicrosoft Action Pack.

MAPS Solution Provider a

MAPS Development & Design sabudezlučovaťdo univerzálnehobalíkaso zameranímnacloudovéslužby a podporuriešenia pre malých a stredneveľkýchzákazníkov.

6 oblastízdrojov, podpory a výhod :

Application design and development

Reselling

Professional services

Hosting

Managed services

Device design and development


Partner benefit statement
Partner Benefit Statement

Microsoft Partner Network membership profil...

VyužívatePartner Benefit Statement voVašom profile (Partner Membership Center)?

MonitorujtečerpanieVašichvýhodnapodporu...

Status kompetencií…


Hlavn zmeny v mpn
Hlavnézmeny v MPN

Premenovanie

Business Intelligence naData Analytics

Novákompetencia

Datacenter

Integrácia

Cloud Accelerate a Cloud Essentials

Migráciakompetencie Mobility

scenarios.

Partneri s pobočkamivoviacakojednejkrajine, užnebudúmôcťkompetenciu"zdediť" napričštátnymi hrancami

.

Integrácia hosting kompetencie

VyužívateVaše

výhodyvrámci

MPN ?

Partner Benefit Statement

InováciaMicrosoft Action Pack subscriptions

Presales Technical assessments


Small Business kompetenciaKľúčovétechnológie: Office 365, Windows, Office, Windows Server, Windows Intune.

Najednoduchšiakompetencia

Zjednodušenáskúška

Ušetríte

 • Poplatok 900 Eurnamiestoštandardnejceny 1600 Eurza Silver kompetenciu. Špeciálnajednorazovázľavanapoplatokza Silver SB kompetenciuplatíposplnenípožiadaviekdo 31. decembra2013.

LEN 1 MCP potrebnýnadosiahnutie Silver SB kompetencie.

74-324: Administering Office 365 for Small Businesses

AbsolvujteJumpStart tréning. Ďalšieškolenia a tréningymôžetenájsťTU.

.


Budte v obraze
Budte v obraze…


Platforma partner support community psc http aka ms supportcommunities
PlatformaPartner Support Community (PSC)http://aka.ms/supportcommunities

 • Častopoužívanéotázky, ktoréobsahujúnávodytypu „Akonato?“, ktoréVászoznámia s používanímnovejplatformy.

 • Možnosťvyžiadaťsisúkromnúkomunikácius Microsoft zdrojmi z akéhokoľvekfóra.

 • Využívaťfóra, kdepartnerimôžukomunikovaťmedzisebou a Microsoft zdrojmi.

  Dostupnéfóra:

  • Partner membership

  • Channel Incetives

  • Data and platform

  • Developer

  • Microsoft Dynamics

  • Online Services and cloud

  • Productivity and communication

  • System builder

  • Windows client

  • Windows Phone


Partnerské semináre na september – december 2013

ZaregistrujtesanaMicrosfot Partner Academy.

!!! Dávamedo pozornosti : Licenčnáuniverzitav spolupráci s autorizovanýmidistribútorminaSlovensku- Asbis a eD System, 12. - 14. november2013


Microsoft partner academy http www microsoft sk partneracademy default aspx
Microsoft Partner Academyhttp://www.microsoft.sk/partneracademy/Default.aspx


D le it linky a kontakty
Dôležitélinky a kontakty

Licenčnýkalkulátor – prehľadlicenciinasoftvér pre interne používanie.

Logobuilder

Máte už vytvorený profil Vašejspoločnosti a chceli by ste ho vylepšiť?

Ak Vašaspoločnosť ešte nie je uverejnená na Pinpointe, na tejto stránke nájdete stručnýnávodpre vytvorenie

profilu.

Odberpartnerského bulletinu - https://mspartner.microsoft.com/sk/sk/Pages/Membership/overview/Bulletiny-pre-partnerov.aspx.

Ohľadne počtu licencii kontaktuje aktivačnú linku:

0800 178 278 (priignorovaníautomatickejvýzvy na zadanie ID bude volajúci prepojenýnaperátora).

Kontakt na partnerské centrum v Brne, kde Vámpomôžu ASAPod 9:00 h do 18:00 h

počas pracovných dní.

0850 111 300 (voľba 3 pre partnerov – Partnerskýprogram)

Podpora v slovenčine a češtine.

Advisory hours – 0850 111 300 (voľba 3>4), e-mail: [email protected]

Viaco možnostiachvyužitiasadozvietenatejtostránke.


Mpn competency exam pack je op k dispoz cii
MPN Competency exam Pack je opäť k dispozícii.

Do 31.12.2013 je MPN Competency exam Pack k dispozícii s 50% zľavounabalenie20 skúšokalebos 40% zľavounabalenie 5 skúšok.

Skúškyje potrebnénaplánovať do 31.5.2014.

Zľava do 50%

naskúškyku

kompetenciám

Microsoft Partner Network

Viacinformácii : https://www.prometric.com/en-us/clients/Microsoft/Promotions/MPN2013-landing-page/index.html


Apendix
APENDIX

Save up


Partner technical services pts
Partner Technical Services (PTS):

 • pomocpripredaji -potrebujeteinformácie a argumenty pre diskusiu so zákazníkmi?

 • návrhriešenia- navrhujetezákazníkomriešenie, s ktorýmnemátetoľkoskúseností?

 • informácie o produktoch- chcetesadozvedieťviac o novýchtechnológiách a produktoch?

Advisory hours – 0850 111 300 (voľba 3>4), e-mail: [email protected]

Viacinformácii o technických, predpredajných a poradenskýchslužbáchnájdetetu.


Integrácia Cloud programu do MPN

Office 365Workload focused competencies

Standard track

Cloud track

 • Silver

  • Validate your sales and tech expertise

  • One individual passes the sales assessment**

  • Two individuals pass required exams + an incremental online Office 365 tech assessment OR pass the required application test

  • Demonstrate proven performance

  • Three customer references

  • Finalize membership

  • Silver competency fee

 • Silver

  • Validate your sales and tech expertise

  • One individual passes the sales assessment**

  • Two individuals pass the Office 365 tech assessment OR pass the required Office 365 application test (ISV track)

  • Demonstrate proven performance

  • 1 – 250+ Office 365 deployment*

  • Three Office 365 customer references

  • Finalize membership

  • Silver competency fee

Messaging

 • Gold

  • Validate your sales and tech expertise

  • Two individuals pass the sales assessment**

  • Four individuals pass required exams + an incremental Office 365 tech assessment OR pass the required application test

  • Demonstrate proven performance

  • Five customer references

  • CSAT survey

  • Finalize membership

  • Gold competency fee

 • Gold

  • Validate your sales and tech expertise

  • Two individuals pass the sales assessment**

  • Four individuals pass the Office 365 tech assessment OR pass the required application test (ISV track)

  • Demonstrate proven performance

  • 3 – 250+ seat Office 365 deployments*

  • Five Office 365 customer references

  • CSAT survey

  • Finalize membership

  • Gold competency fee

Collaboration and Content

Communications

Project and Portfolio Management*

* Deployment requirement for Project and Portfolio Management differs as follows: 1–25+ seats for silver and 3–25+ seat requirement for gold and Cloud Deployment status

** Pre-Sales tech assessments also required for Messaging, Collaboration and Content and Communications competency – 1 individual for silver and 1 unique individual for gold (effective January 2014).

Added cloud specific benefits

Cloud IUR

Cloud incentives

Added cloud specific benefits

Cloud IUR

Cloud Accelerate logo

Cloud incentives


Office 365 and windows intune workload focused competencies
Office 365 and Windows IntuneWorkload focused competencies

Standard track

Cloud track

 • Silver

  • Validate your sales and tech expertise

  • One individual passes the sales assessment*

  • Two individuals pass required exams

  • Demonstrate proven performance

  • Three customer references

  • Finalize membership

  • Silver competency fee

 • Silver

  • Validate your sales and tech expertise

  • One individual passes the sales assessment*

  • Two individuals pass Office 365 or Windows Intune tech assessment

  • Demonstrate proven performance

  • 1 – 250+ Office 365 deployment or 250 Windows Intune seats sold

  • Three Office 365 or Windows Intune customer references

  • Finalize membership

  • Silver competency fee

 • Gold

  • Validate your sales and tech expertise

  • Two individuals pass the sales assessment*

  • Four individuals pass required exams

  • Demonstrate proven performance

  • Five customer references

  • CSAT survey

  • Finalize membership

  • Gold competency fee

 • Gold

  • Validate your sales and tech expertise

  • Two individuals pass the sales assessment*

  • Four individuals pass the Office 365 or Windows Intune tech assessment

  • Demonstrate proven performance

  • 3 – 250+ Office 365 seat deployments or Windows Intune seats sold

  • Five Office 365 or Windows Intune customer references

  • CSAT survey

  • Finalize membership

  • Gold competency fee

Devices and Deployment

* Pre-Sales tech assessment also required effective January 2014 - 1 individual for silver and 1 unique individual for gold

Added cloud specific benefits

Cloud IUR

Cloud incentives

Added cloud specific benefits

Cloud IUR

Cloud Accelerate logo

Cloud incentives


Office 365 small business competency
Office 365 Small Business competency

Standard track

Cloud track

 • Silver

  • Validate your sales and tech expertise

  • One individual passes the required exams and sales assessment*

  • Demonstrate proven performance

  • Three customer references

  • Finalize membership

  • Silver competency fee

 • Silver

  • Validate your sales and tech expertise

  • One individuals pass the sales and SB focused Office 365 tech assessment

  • Demonstrate proven performance

  • 150 Office 365 seats sold or deployed

  • Five Office 365 customer references required

  • Finalize membership

  • Silver competency fee

 • Gold

  • Validate your sales and tech expertise

  • Two individuals pass the required exams and assessment*

  • Demonstrate proven performance

  • Five customer references

  • CSAT survey

  • Finalize membership

  • Gold competency fee

 • Gold

  • Validate your sales and tech expertise

  • Two individuals pass the sales assessment and SB focused Office 365 tech assessment

  • Demonstrate proven performance

  • 250 Office 365 seats sold or deployed

  • Five Office 365 customer references

  • CSAT survey

  • Finalize membership

  • Gold competency fee

Small Business

* See MPN portal for details re: flexibility in MCP requirement for standard track.

Added cloud specific benefits

Cloud IUR

Cloud incentives

Added cloud specific benefits

Cloud IUR

Cloud Accelerate logo

Cloud incentives


Office 365 and windows intune midmarket solution provider competency
Office 365 and Windows IntuneMidmarket Solution Provider competency

Standard track

Cloud track

 • Silver

  • Validate your sales and tech expertise

  • One individual passes the sales assessment

  • Two individuals pass the required exams*

  • Demonstrate proven performance

  • Three customer references

  • Finalize membership

  • Silver competency fee

 • Silver

  • Validate your sales and tech expertise

  • One individual passes the sales assessment

  • Two individuals pass the Office 365 or Windows Intune tech assessment

  • Demonstrate proven performance

  • 150 Office 365 seats sold or deployed or Windows Intune seats sold

  • Three Office 365 or Intune customer references

  • Finalize membership

  • Silver competency fee

Midmarket Solution Provider

 • Gold

  • Validate your sales and tech expertise

  • Two individuals pass the sales assessment

  • Three individuals pass required exams*

  • Demonstrate proven performance

  • Five customer references

  • CSAT survey

  • Finalize membership

  • Gold competency fee

 • Gold

  • Validate your sales and tech expertise

  • Two individuals pass the sales assessment

  • Two individuals pass the Office 365 or Windows Intune tech assessment

  • Demonstrate proven performance

  • 250 Office 365 seats sold or deployed or Windows Intune seats sold

  • Five Office 365 or Windows Intune customer references required

  • CSAT survey

  • Finalize membership

  • Gold competency fee

* Midmarket focused tech assessment (with Office 365) required in April 2014 for all partners in standard track.

Added cloud specific benefits

Cloud IUR

Cloud incentives

Added cloud specific benefits

Cloud IUR

Cloud Accelerate logo

Cloud incentives


Midmarket solution provider competency
Midmarket Solution Provider competency

Standard track

Cloud track

 • Silver

  • Validate your sales and tech expertise

  • One individual passes the sales assessment

  • Two individuals pass the required exams*

  • Demonstrate proven performance

  • Three customer references

  • Finalize membership

  • Silver competency fee

 • Silver

  • Validate your sales and tech expertise

  • One individual passes the sales assessment

  • Two individuals pass the Office 365 or Windows Intune tech assessment

  • Demonstrate proven performance

  • 150 Office 365 seats sold or deployed or Windows Intune seats sold

  • Three Office 365 or Intune customer references

  • Finalize membership

  • Silver competency fee

 • Gold

  • Validate your sales and tech expertise

  • Two individuals pass the sales assessment

  • Three individuals pass required exams*

  • Demonstrate proven performance

  • Five customer references

  • CSAT survey

  • Finalize membership

  • Gold competency fee

 • Gold

  • Validate your sales and tech expertise

  • Two individuals pass the sales assessment

  • Two individuals pass the Office 365 or Windows Intune tech assessment

  • Demonstrate proven performance

  • 250 Office 365 seats sold or deployed or Windows Intune seats sold

  • Five Office 365 or Windows Intune customer references required

  • CSAT survey

  • Finalize membership

  • Gold competency fee

Midmarket Solution Provider

* Midmarket focused tech assessment (with Office 365) required in April 2014 for all partners in standard track.

Added cloud specific benefits

Cloud IUR

Cloud incentives

Added cloud specific benefits

Cloud IUR

Cloud Accelerate logo

Cloud incentives


ad