Velkommen til foreldremøte 4.trinn - PowerPoint PPT Presentation

velkommen til foreldrem te 4 trinn n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Velkommen til foreldremøte 4.trinn PowerPoint Presentation
Download Presentation
Velkommen til foreldremøte 4.trinn

play fullscreen
1 / 15
Velkommen til foreldremøte 4.trinn
257 Views
Download Presentation
daphne
Download Presentation

Velkommen til foreldremøte 4.trinn

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Velkommen til foreldremøte 4.trinn

 2. Agenda • Vurdering for læring • Forventninger på 4.trinn • Skolens hjemmeside og it’slearning • Kartleggingsprøver i digitale ferdigheter • Nettvett

 3. Vurdering for læring • Underveisvurdering.

 4. Egenvurdering • trafikklys • exit-lapp • two stars and a wish • blink

 5. Kameratvurdering • Læringsvenn. • Positiv respons. • Forslag til forbedring.

 6. Lærervurdering • Muntlig og skriftlig.

 7. Forventninger på 4.trinn • Ha med riktige bøker. • Bøker skal ikke ligge igjen hjemme. • Pennal med blyant og visk. • At elevene er opplagte.

 8. Faglige forventninger • Møte godt forberedt. • At lekser er gjort. • Lese- og skrivelekser er like viktige. • Mengdelesing. • Småbøker etter høstferien. • Mer skriving. • Engelsk. • Estetiske fag. • Svømming.

 9. Skolens hjemmeside • http://www.minskole.no/soma-stangeland • Abonnere på nyheter • Linker til nettsteder • Årsplaner • Elevpermisjoner • Kontaktinformasjon • Timeplaner og ukeplaner.

 10. It`s learning • Starter i løpet av året. • Egen pålogging. • Kan få i oppgave og sende inn lekser.

 11. Kartleggingsprøve i digitale ferdigheter • Frivillig prøve, men dethar blitt bestemt at den skal gjennomføres. • Elektronisk prøve. • Tar utgangspunkt i kunnskapsmålene i Kunnskapsløftet.

 12. Kartlegging • Inneholder mange enkle og få vanskelige oppgaver. • Hensikten er å avdekke om elevene har manglende grunnleggende ferdigheter. • 50 oppgaver i løpet av 45 minutter. • Prøven har ulike oppgaveformater, for eksempel «dra og slipp», men hovedtyngden er flervalgsoppgaver.

 13. Kartlegging • Vi jobbe med det på skolen, men de bør også jobbe hjemme. • Spørsmål om nettvett, hva er en lenke?, • https://pgsc.udir.no/kursweb/pgsUser?method=previewTest&contentItemId=34748760&marketplaceId=624075&languageId=1

 14. IKT for elever • www.minskole.no • Følg linken og klikk videre på IKT for elever.

 15. Nettvett • www.reddbarna.no/vaart-arbeid/barn-i-norge/nettvett