1 / 5

Il- P assat (il-Perfett)

Il- P assat (il-Perfett). Is-Sa Luigiana Curmi, L-Iskola Primarja tal-Għarb. Meta titkellem fuq x’għamilt ilbieraħ jew xi jiem, snin jew żmien ilu tuża l-passat. Il-verb kiteb jiġi hekk:. Jien ktib t Int ktib t Huwa kiteb Hija kitb et Aħna ktib na Intom ktib tu Huma kitb u.

danika
Download Presentation

Il- P assat (il-Perfett)

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Il-Passat (il-Perfett) Is-Sa Luigiana Curmi, L-Iskola Primarja tal-Għarb

  2. Meta titkellem fuq x’għamilt ilbieraħ jew xi jiem, snin jew żmien ilutuża l-passat.

  3. Il-verb kiteb jiġi hekk: Jien ktibt Int ktibt Huwa kiteb Hija kitbet Aħna ktibna Intom ktibtu Huma kitbu

  4. Oħroġ verb fil-passat mill-kelma tal-parentesi Ilbieraħ jiena_________(kiteb) ittra lill-ħabiba. Nhar is-Sibt it-tfal__________(qasam) t-triq. In-nanna_________(xeraq) bil-ħalib li xorbot. Oħti __________(daħal) ġewwa għall-kenn. F’Jannar aħna____________(rikeb) l-vapur. Michelle___________(ġabar)karta mill-art. Is-sena l-oħra intom __________(marad). Huma ___________(feraħ) bir-rigal li qalgħu.

  5. Agħti l-passat fil-persuni kollha ta’ dawn il-verbi: DAĦAL FETAĦ ĦASEL Jiena _________ Jiena ________ Jiena ______ Inti _________ Inti ________ Inti ______ Huwa _________ Huwa ________ Huwa______ Hija _________ Hija ________ Hija ______ Aħna _________ Aħna ________ Aħna______ Intom _________ Intom ________ Intom______ Huma _________ Huma ________ Huma______

More Related