ŠIAULIŲ LOPŠELIS-DARŽELIS „ŽIBUTĖ“
Download
1 / 11

- PowerPoint PPT Presentation


  • 134 Views
  • Uploaded on

ŠIAULIŲ LOPŠELIS-DARŽELIS „ŽIBUTĖ“ Vaida Griškutė Pranešimas SOCIALINIO PEDAGOGO TARPINSTITUCINIO BENDRADARBIAVIMO SVARBA IKIMOKYKLINIO UGDYMO ĮSTAIGOJE Šiauliai, 2011. Tikslas -. išanalizuoti socialinio pedagogo tarpinstitucinio bendradarbiavimo galimybes ikimokyklinio ugdymo įstaigoje.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - daniel-dotson


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Iauli lop elis dar elis ibut vaida gri kut

ŠIAULIŲ LOPŠELIS-DARŽELIS „ŽIBUTĖ“

Vaida Griškutė

PranešimasSOCIALINIO PEDAGOGO TARPINSTITUCINIO BENDRADARBIAVIMO SVARBA IKIMOKYKLINIO UGDYMO ĮSTAIGOJEŠiauliai, 2011


Tikslas
Tikslas -

išanalizuoti socialinio pedagogo tarpinstitucinio bendradarbiavimo galimybes ikimokyklinio ugdymo įstaigoje.


Iauli lop elis dar elis ibut vaida gri kut

Aktualumas

  • Socialinių paslaugų įvairovė, kokybiškai ir laiku teikiamos paslaugos gali padėti vaikui ir šeimai išspręsti iškilusius sunkumus, padėti užtikrinti vaiko fizinį, emocinį saugumą, sustiprinti šeimos narių tarpusavio santykius, padėti tėvams išugdyti socialinius ir tėvystės įgūdžius.

  • Gebėjimas bendradarbiauti tampa vienu iš svarbiausių pagalbos vaikui teikimo procese, todėl be galo svarbu sukurti aktyvią bendravimo ir bendradarbiavimo aplinką ikimokyklinio ugdymo įstaigoje, siekiant užtikrinti vaiko teisėtus interesus.


Iauli lop elis dar elis ibut vaida gri kut


Iauli lop elis dar elis ibut vaida gri kut

Nuo šių mokslo metų pradėjusi veikti Vaiko gerovės komisija (jos sudėčiai taip pat priklauso socialinis pedagogas) didelį dėmesį skiria socialiai pažeistiems vaikams


Iauli lop elis dar elis ibut vaida gri kut


Iauli lop elis dar elis ibut vaida gri kut
Tarpinstitucinio bendradarbiavimo schema Šiaulių lopšelyje-darželyje „Žibutė“ su pagalbos vaikui organizacijomis


I vados
Išvados lopšelyje-darželyje „Žibutė“ su pagalbos vaikui organizacijomis

  • Socialinis pedagogas, glaudžiai bendradarbiaudamas su pedagogais, ugdytinių tėvais, įstaigos administracija, pagalbos vaikui organizacijomis, gali efektyviau išspręsti iškylančias problemas teikiant socialinę pedagoginę pagalbą vaikui ir jo šeimai.


Rekomendacijos
Rekomendacijos lopšelyje-darželyje „Žibutė“ su pagalbos vaikui organizacijomis

  • Plėtoti kompleksinės pagalbos teikimą ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikams ir jų tėvams, stiprinant pozityviąją tėvystę, vaiko socialinę kompetenciją, bendrą šeimos socializaciją.


Literat ros s ra as
Literatūros sąrašas lopšelyje-darželyje „Žibutė“ su pagalbos vaikui organizacijomis

  • 1. Bendrieji socialinės pedagoginės pagalbos teikimo nuostatai (Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2004-06-15 įsakymas Nr. ISAK-941; “Valstybės žinios”, 2004-06-29, Nr. 100-3729).

  • 2. Dapkienė, S. (2001). Klasės auklėtojų vaidmuo kuriant mokinių ir tėvų bendruomenę. Socialinis ugdymas: papildomojo ugdymo situacija ir perspektyvos: respublikinė mokslinė praktinė konferencija. Šiauliai.

  • 3. Misiukevičienė, O., Putauskienė, A. (2009). Socialinio pedagogo darbo vadovas. Praktinės metodinės rekomendacijos. Vilnius.

  • 4. Karulaitienė, A. (2005). Ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų saugios gyvensenos įgūdžių formavimo prevencinė programa „Vaiko labui“. Šiauliai.


Iauli lop elis dar elis ibut vaida gri kut

Dėkoju už dėmesį lopšelyje-darželyje „Žibutė“ su pagalbos vaikui organizacijomis!