pszichoszexu lis nevel s n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Pszichoszexuális nevelés PowerPoint Presentation
Download Presentation
Pszichoszexuális nevelés

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 24

Pszichoszexuális nevelés - PowerPoint PPT Presentation


 • 83 Views
 • Uploaded on

Pszichoszexuális nevelés. Mesterházy Andrea óraadó. Ajánlott szakirodalom:. Buda Béla (1997) : A szexualitás lélektana , Mapet, Budapest Szilágyi Vilmos: Szexuálpedagógia . A szexuális egészségnevelés  tankönyve http://www.szexualpszichologia.hu/tankonv2.html. I. BEVEZETÉS Alapfogalmak.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Pszichoszexuális nevelés


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
 1. Pszichoszexuális nevelés Mesterházy Andreaóraadó

 2. Ajánlott szakirodalom: Buda Béla(1997): A szexualitás lélektana, Mapet, Budapest Szilágyi Vilmos: Szexuálpedagógia. A szexuális egészségnevelés  tankönyve http://www.szexualpszichologia.hu/tankonv2.html

 3. I. BEVEZETÉSAlapfogalmak • sexus (lat) : nem • 18. szd.: nemzés • Freud: pszichoszexuális szakaszok • Testi – biológiai alapok Lelki – pszichésen átélt és irányított – társadalmi tényezők Folyamat – folytonos fejlődés

 4. Pszichoszexuális nevelés Szexuálpszichológia szexuális viselkedés pszichológiája 1. Filogenetikus és kultúrtöréneti alakulás 2. Egyéni pszichoszexuális fejlődés szabályszerűségei Szexuálpedagógia szexuális szocializáció befolyásolása

 5. Célok (Szilágyi) • Ismeretek biztosítása • Szexuális attitűdök és értékrendek megismerése • Kapcsolatlétesítés és fenntartás készségeinek fejlesztése • Felelősségteljes szexuális viselkedés gyakorlatának elősegítése

 6. Szexuális egészség definíciója (WHO, 2001)(Haeberle) „A ~ a szexualitással kapcsolatos testi, lelki és szocio-kulturális jóllét folyamatos élménye. A ~ a szexuális képességek szabad és felelősségteljes gyakorlásában nyilvánul meg, ami erősíti a harmonikus egyéni és szociális jóllétet, gazdagítja a személyes és társas életet. Tehát nem pusztán a funkciózavarok, betegségek és/vagy fogyatékosságok hiánya. […] elengedhetetlen az emberek szexuális jogainak elismerése és biztosítása.”

 7. II. A szexuális viselkedés kutatásának története ésszemléleti problémái

 8. Kezdetek • Ókori bölcselet, vallás és tudományos gondolkodás rendszere • Középkor: empíria (anatómia) • Szifilisz megjelenése: kórrajz • 17. szd-tól kezdődően nemi aberrációk leírása elmebetegségek kutatása • 19. szd. második fele: szexualitás szabályzása • Krafft Ebing (1879): „Psychopathia sexualis”  biológiai magyarázatok

 9. Szemléletváltás • Introspekció módszere • Freud (1905) : „Három értekezés a szexualitásról” • biológiai késztetések alapja a szexuális ösztön (faj fenntartása), mely feszültséggel, izgalommal jár együtt  társadalmi követelményeknek, elvárásoknak való megfelelés  neurózisok kialakulása - szexualitás szakaszokra bontható elmélete

 10. Németország és Ausztria • Polgári erkölcs elleni lázadás és tömegkommunikáció elterjedése • Magnus Hirschfeld: „Nemiségtan”, Szexológiai Társaság, folyóirat, kutatóintézet megalapítása • Iwan Bloch: szexológia mint önálló tudomány • Albert Moll: Gyermekek nemi élete nemzetközi kongresszus Berlinben • 1933: Hitler hatalomra jutásával zárul ez a korszak

 11. Amerikai Egyesült Államok • Ellis, Havelock: „Pszichoszexuális Tanulmányok” • Hall, Stanley: A serdülőkor szexualitása  empirikus vizsgálatok szükségessége • Kultúrák, szocializáció, fejlődéslélektan - Terman: gyerekek nőies és férfias viselkedése - Mead: új guineai kutatások - Harlow: szeparáció hatása - Ford és Beach: kultúrák szexuális szokásai

 12. Kinsey: modern szexológia alapvetése • kikérdezés módszerével a viselkedés, nemi aktus adatait gyűjtötte össze • meglepő eredmények (onánia, orgazmus, homoszexuális tapasztalatok, stb.) • Masters & Johnson • szexualitás élettana és patológiája • Kutatóközpont és terápia • Nemi identitás elméletei • Szociális tanuláselméletek: utánzás, megerősítés, nemi szerepek • Kognitív elméletek: nemi sémák

 13. Szexuális viselkedés filogenetikus alakulásának és kultúrtörténetének vázlata

 14. Őskor- munkamegosztás- termékenységi szimbólumok: női bálványok- matrilineáris leszármazás (?)  patriarchális társadalom alapjai (vadászat, fegyverek, vagyon, stb.) Görög-római kultúra • nő: jogfosztott, „szülő gépezet” • barátság, eszményített (fiú)szerelem • prostitúció intézménye: kurtizánok – aleutridák – hetérák • vallási ceremóniák

 15. Keresztyénség megjelenése - a bűn fogalma- aszketikus és antiszexuális megközelítés Középkor • egyházi „kormányzás”  trubadúrok • karnevál, farsang • földesúri kiváltságok, prostitúció • nőiség felemelése: Madonna-kultusz • testiség megismerése • földrajzi felfedezések, mobilizálódás

 16. Újkor- iparosodás, nők fokozatos munkába állása- polgári értékek és romantikus szerelem- prostitúció és pornográfia térhódítása … és korunk • fogamzásgátlás  „szexuális forradalom” • AIDS megjelenése „szexuális ellenforradalom” • partnermobilitás, szingli életstílus • osztály és nemi különbségek eltűnése • szexuális pluralizmus

 17. BIOLÓGIAI ALAPOK 1) kromoszomális nem 2) gonadális nem 3) hormonális nem 4) belső nemi szervek 5) külső nemi szervek • 6) tanult nem • 7) szexuális azonosulás • III. 8) szexuális orientáció

 18. 1. Kromoszomális nem - Emberi sejtekben 46 kromoszóma (XX v. XY) Ivarsejtekben 22 autoszóma + X vagy Y - Sex-chromatin (Barr-féle testecske) nőknél 80% Rendellenességek XXX: háromszoros X szindróma XXY: Klinefelter – szindróma XO: Turner – szindróma XX és XY egyaránt: kromoszomális interszex

 19. Nem meghatározó jelleg: Y hatására hereszövet fejlődik ki  Leydig-féle sejtek: - spermiumok - tesztoszteron kiválasztása XY hatására here 2. gonadális XX esetén petefészek nem 3. Hormonok szerepe hipotalamusz és hipofízis Ösztrogén, progeszteron tesztoszteron

 20. Nemi ösztön • Biológiailag meghatározott program nemi késztetés nem korlátozódik egy időre szimbolikus ingerelhetőség szégyenérzet társadalmi normáknak való megfelelési igény nemi késztetés és viselkedés egyéni változatai pszichés problémák perverziók és rendellenességek nagy része nemi szerep és identitás

 21. SZEXUALITÁS SZEMÉLYISÉGTÉNYEZŐI ÉRÉS ÉS TANULÁS

 22. Imprinting (bevésődés, korai tanulás) • Harlow: majmok szeparációjának hatása - a társas viselkedésre, - nemi késztetésre, utódgondozásra • Bowlby: első három év szenzitivitása • Spitz: hospitalizmus - anyai szeretet, ingerszegény környezet + testi kapcsolat + kötődéssel kapcsolatos tapasztalatok  párválasztás, kötődés, érzelmi bevonódás

 23. Szerepek elsajátítása • Korhoz, kultúrához kötött • Tarde: utánzás Szociális tanuláselmélet(Bandura, Mischel) • Freud: azonosulás a szülőkkel státusz irigység(Whiting) +érzelmi ráhangolódás, empátia • Kognitív elméletek: forgatókönyvek(Bem)

 24. (Tanult) nemi szerepek • Férfi és nő „klasszikus” megkülönböztetése  gyerekszülés és korai gondozás biológiailag nőkhöz kötött • Mead: nemek eltérő magatartása és személyisége a kultúra terméke • sex role és gender role megkülönböztetése • serdülőkor kitüntetett szerepe • hagyományos szerepek lazulása