el modelat c rstic a mallorca n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
EL MODELAT CÀRSTIC A MALLORCA PowerPoint Presentation
Download Presentation
EL MODELAT CÀRSTIC A MALLORCA

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 20

EL MODELAT CÀRSTIC A MALLORCA - PowerPoint PPT Presentation


  • 214 Views
  • Uploaded on

EL MODELAT CÀRSTIC A MALLORCA. Es diu així a causa de la descomposició que tenen les roques calcàries, a causa d’un procés anomenat carbonatació . CaCO 3 + H 2 O Ca 2+ + 2(HCO 3 ) . Què és el modelat càrstic. CARBONATACIÓ.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'EL MODELAT CÀRSTIC A MALLORCA' - damita


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
qu s el modelat c rstic
Es diu així a causa de la descomposició que tenen les roques calcàries, a causa d’un procés anomenat carbonatació.

CaCO3 + H2O Ca2+ + 2(HCO3)

Què és el modelat càrstic
carbonataci
CARBONATACIÓ
  • Es un procés pel qual les roques es van desgastant com a conseqüència del contacte que té amb l’aigua, tan superficial (exocarst) com subterrània (endocarst).
slide4
EXOCARST

Modelat càrstic format com a conseqüència de l’acció de l’aigua damunt les roques calcàries que es troben desprotegides de terra o vegetació. Exemple rascler.

  • ENDOCARST

Modelat càrstic que es forma com a conseqüència de l’acció de l’aigua d’infiltració vers l’interior de la terra. Exemple les coves.

slide5
El prototipus de modelat càrstic prové de la regió de Karst, als Alps Dinàrics (Iugoslàvia). On es presenten unes morfologies molt característiques, amb formes superficials i subterrànies pròpies.
slide6
Les formes exocàrstiques reflexen la intensitat en què actua l’aigua dissolent la roca, en superfície.
slide7
Mentre que les formes endocàrstiques ens poden reflectir la intensitat de l’aigua que es va infiltrant a través del subsòl i així dissolent la roca mare.
formes exoc rstiques
FORMES EXOCÀRSTIQUES
  • La gran majoria de formes exocàrstiques són del tipus destructiu. Com per exemple:

- Lapiaz o rascler: solcs de diferent mida originats per l’acció de l’aigua que circula per damunt de les roques.

formes exoc rstiques1
FORMES EXOCÀRSTIQUES

- Dolines: depressions de forma circular que es forma per l’enfonsament del sostre d’una cova. Són riques en argiles i al punt més baix hi sol haver un engolidor per on s’hi infiltra l’aigua d’escorrentia.

formes exoc rstiques2
FORMES EXOCÀRSTIQUES

- Pòlies: Són molt semblants a les dolines, però les seves dimensions són molt més grans.

formes exoc rstiques3
FORMES EXOCÀRSTIQUES

- Canó càrstic: Són depressions allargades i es formen a partir de l’acció de l’aigua superficial conjuntament amb l’enfonsament de qualque galeria subterrània.

Entreforc del trorrent de Pareis

formes exoc rstiques4
FORMES EXOCÀRSTIQUES

- Cocons: Són petites depressions arradonides provocades pel degoteig de l’aigua damunt un punt concret de la roca. Es formen a partir de la unió de diferents pitts

formes endoc rstiques
FORMES ENDOCÀRSTIQUES
  • Les formes endocàrstiques tan poden ser destructives (avencs, galeries, coves) com constructives (estalactites, estalacmites, columnes...).
formes endoc rstiques1
FORMES ENDOCÀRSTIQUES

- Estalactites: Són d’aspecte cònic que pengen del sostre de les coves, concretament d’allà on hi ha una fissura per on s’hi infiltra l’aigua.

formes endoc rstiques2
FORMES ENDOCÀRSTIQUES

- Estalagmites: es formen a partir del degoteig de les estalactites. Per tant sempre es troben en terra.

formes endoc rstiques3
FORMES ENDOCÀRSTIQUES

- Columnes: es formen a partir de la unió d’una estalactita amb una estalagmita.

formes endoc rstiques4
FORMES ENDOCÀRSTIQUES

- Colades: precipitats de carbonat calci que es dipositen a les parets de les coves.

formes endoc rstiques5
FORMES ENDOCÀRSTIQUES

- Bandaroles: són estalactites que per mor d’un pendent o els corrents d’aire adopten formes allargades.

formes endoc rstiques6
FORMES ENDOCÀRSTIQUES

- Excèntriques: són regalims d’aigua per l’exterior de les estalactites que reacristal·litzen de diferent manera.

formes endoc rstiques7
FORMES ENDOCÀRSTIQUES

- Escuts: són formacions aplanades en forma de plat. Es pensa que són indicadors del nivell de la mar quan les coves eren inundades.