autism asperger syndrom n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Autism/ Asperger syndrom PowerPoint Presentation
Download Presentation
Autism/ Asperger syndrom

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 29

Autism/ Asperger syndrom - PowerPoint PPT Presentation


 • 587 Views
 • Uploaded on

Autism/ Asperger syndrom. Jenny Tillberg Nilsson Leg Arbetsterapeut Barn och Ungdomshabiliteringen i Helsingborg 2011-05-20. Hjärndysfunktion. Grundläggande svårigheter: Mentalisering/Theory of Mind Central Koherens/ förmåga att se helheter och sammanhang Exekutiva funktioner.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Autism/ Asperger syndrom


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
autism asperger syndrom

Autism/Asperger syndrom

Jenny Tillberg Nilsson

Leg Arbetsterapeut

Barn och Ungdomshabiliteringen i Helsingborg

2011-05-20

slide2

Hjärndysfunktion

Grundläggande svårigheter:

Mentalisering/Theory of Mind

Central Koherens/ förmåga att se helheter och sammanhang

Exekutiva funktioner

Nedsatt förmåga till socialt samspel

Nedsatt förmåga till kommunikation

Begränsat repetoar av beteende, lek och intressen

Erfarenheter, mognad, motivation och begåvning

Funktioner i vardagen

Autismspektrumstillstånd

Biologiska och genetiska orsaker

slide4

Krav i en miljö/situation

Påverkar en persons möjlighet att vara delaktig.

Glapp= funktionsnedsättning

Personers förutsättning

slide5

ISBERGET

 • Synliga stressreakationer:
 • Svårt att varva ner
 • Blir lätt irriterad
 • Trött
 • Är kantig i kontakten
 • Svårt att koncentrera sig
oj mn beg vning
Ojämn begåvning
 • Svårt att förstå, att personer som är så högfungerande i vissa områden , samtidigt kan vara i så stort behov av stöd i andra situationer. - Anna Sjölund.
 • En person med Asperger Syndrom rymmer många åldrar. - Gunilla Gerland
sv righeter inom autismspektrumtillst nd
Svårigheter inom autismspektrumtillstånd.
 • Annorlunda sätt att ta emot och uppleva sinnesintryck.
 • Svårt att se helheter och sammanhang, Uppmärksamhetsförmåga
 • Svårt att planera och organisera, komma ihåg, se orsak och verkan.
 • Svårigheter i ömsesidig social kommunikation.
sensorisk integration
Sensorisk integration

Hjärnan lokaliserar, tolkar, samordnar och bearbetar olika sinnesintryck

Hjärnans sammanför och organiserar olika delar till en enhet

Hjärnan organiserar de sinnesintryck som ska användas.

annorlunda perception bristande sensorisk integration
Annorlunda perceptionBristande sensorisk integration
 • Utan väl fungerande sensoriska processer kan inte hjärnan smälta alla sinnesintryck
 • Om flödet av sinnesintryck är kaotiskt kan livet bli som en trafikstockning i rusningstrafik
 • Hjärnan blir översvämmad - överskottsaktivitet

Personer med autism har ofta annorlunda perception och bristande sensorisk integration.

v ra sinnen
Våra sinnen
 • Syn - Visuell perception
 • Hörsel - Auditiv perception
 • Lukt – Olfaktorisk perception
 • Smak – Gustatorisk perception
 • Känsel – Taktil perception
 • Rörelse – Proprioceptiv perception/Signaler från

leder och muskler

- Vestibulär perception/Balanssinnet

att g ra exekutiva funktioner
Att göra(Exekutiva funktioner)
 • Att få en idé
 • Att planera
 • Att ta initiativ
 • Att genomföra
 • Förmåga att hejda oönskade handlingar
 • Anpassningsförmåga
 • Att bedöma och ev efterjustera
 • Förmåga att generalisera
vad r orsaker till sv righeten
Vad är orsaker till svårigheten.
 • ” En del gör misstaget att tro att de kan ge en stödinsats utan först göra en bedömning”

(- Carr. E el Al, 2003, Paul.H Brookes publishing CO inc)

kartl ggning
Kartläggning
 • Vad är svårt för personen att hantera?
 • Hur lär sig personen in nya saker- inlärningsstil?
 • Vilken stöd, struktur, hjälpmedel eller strategier kan bäst kompensera olika svårigheter.
 • Vad gör personen stressad
 • Hur yttrar sig stressreaktioner hos personen?
 • Hur mycket insikt har personen om hur hon själv och andra fungerar?
 • Hur vill personen ha stödinsatsen utformad?
 • Vad är viktigt att vi tänker på i vårt bemötande av personen? - Anna sjölund
dusch m jliga orsaker
Dusch/ möjliga orsaker
 • Annorlunda perception- gör det ont att duscha
 • Vet han/hon hur man gör?
 • Vet han/hon hur andra uppfattar honom när han inte duschar?
 • Vet han/hon vad konsekvenserna kan bli?
 • Har han/hon förutsättningar för att duscha?
 • Har han/hon för mycket tvångshandlingar för att kunna duscha?
 • Vet han/hon vilka vinster duschandet medför?
slide15
Tid
 • Tidsuppfattning
 • Tidshantering
 • Tidshjälpmedel
tidsuppfattning
Tidsuppfattning
 • Att kunna klockan och att ha tidsuppfattning är två skilda saker

Att avläsa urtavlan till exempel klockan är kvart över elva

Att ta fram ur minnet det klockslag man väntar på till lunch klockan 12

Att räkna ut hur lång tid det är kvar genom att subtrahera klockslagen

Att koppla återstående tid till egna erfarenheter om hur lång tid det är kvar, till exempel vad hinner jag göra under den tiden

sv righeter med tidsuppfattning och att hantera tid
Svårigheter med tidsuppfattning och att hantera tid
 • Svårigheter med att vänta
 • Problem med att bryta en aktivitet
 • Svårigheter med start och avslutning i en aktivitet
 • Svårigheter med hur lång tid det är kvar tills något börjar
 • Kommer ofta för tidigt eller för sent till avtalade tider
 • Att inte komma ihåg att man har tider att passa
vad inneb r kognitivt st d
Vad innebär kognitivt stöd?
 • Det kan vara prylar och produkter, allt från tekniskt avancerade apparater som datorer till tekniskt enkla saker som färgad tejp och bilder av olika slag.
 • Det kan också vara arbetssätt, attityder och förhållningssätt hos personer som har till uppgift att stötta ungdomen.
syftet med kognitivt st d
Syftet med kognitivt stöd!
 • Att ungdomen ska kunna göra mera saker självständigt – laga mat, tvätta, skriva
 • Att ungdomen ska förstå och kunna kontrollera det som händer – planera, passa tider, förstå information
 • Att ungdomen ska slippa fråga upprepade gånger – slippa tjat
inneh llet ska ge svar p
Innehållet ska ge svar på:
 • När ska jag vara där (analog eller digital tid)
 • Var ska jag vara (Bild på huset, adress)
 • Hur tar jag mig dit (Bild eller text på taxi, buss, bil)
 • Vem ska jag träffa där (Bild eller namn på personer)
 • Vad händer efteråt (Bild eller text på nästa aktivitet)
instruktioner
Instruktioner
 • Packscheman
 • Inköpslistor – bilder
 • Arbetsordningar till exempel bildschema för recept, städschema
 • Uppmärkning av skåp och lådor
 • Uppmärkning av vitvaror
olika tidshj lpmedel
Olika tidshjälpmedel
 • Timglas
 • Timer
 • Timstock
 • Kvartur
 • Sigvart väggklocka
 • Armbandsur med vibrationslarm
 • Handi – elektronisk almanacka
 • Mobiltelefon
energi tg ng hos personer med asperger eller h gfungerande autism
Energiåtgång hos personer med Asperger eller högfungerande autism

Mycket kräver mer energi än normalt

 • Svårigheter med socialt samspel
 • Svårigheter med tidsuppfattning
 • Ovilja till förändringar
 • Överkänslighet mot sinnesintryck
 • Ev tvång

Viktigt att hushålla med energin

energibalans

Energibalans

*Den fria och ostrukturerade tiden kan innebära stress i stället för vila för barn och ungdomar med AS

*stress ger ökad sårbarhet

* automatiseringssvårigheter

*måste använda kognition

*kräver mer energi.

individuellt anpassat m tinstrument f r att m ta vad som ger och tar
Individuellt anpassat mätinstrument för att mäta vad som ger och tar.
 • Bensintankar
 • Dator- hårddiskens storlek
 • Termometer
 • Färgkodning

Inventerings ex

Skogen +10 l skola -12 l

Badkaret +13 l soc.kontoret -15 l

OBS Är färskvara – måste uppdateras

Varför?

Liknelsen ska vara begriplig, konkret, ind. och tydlig

tar energi
TAR energi
 • Öppna frågor
 • Tjat
 • Otydlighet
 • Pratande
 • Tics
 • Beröm(krav)* förminskande
ger energi
GER energi
 • Lugn
 • Tydlighet
 • Rak kommunikation
 • Bemyndigande - att få tala för sig själv
 • Hur bevara energin när man fått den?
energiinventering
Energiinventering
 • Ger ökad insikt hos individen
 • Underlag för att skapa bättre balans i tillvaron
 • Krävs många tankningstillfällen under dagen
b ttre balans
Bättre balans

- större hanteringsförmåga

- ökad stresstolerans

- mindre explosivitet

- mindre självskadebeteende

 • minskad fixering vid datorn

Känsla av sammanhang