kauno maironio universitetin gimnazija n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Kauno Maironio universitetin ė gimnazija PowerPoint Presentation
Download Presentation
Kauno Maironio universitetin ė gimnazija

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 12
damian-blair

Kauno Maironio universitetin ė gimnazija - PowerPoint PPT Presentation

261 Views
Download Presentation
Kauno Maironio universitetin ė gimnazija
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. KaunoMaironiouniversitetinė gimnazija Papartainiųprisitaikymogyventisausumojeapibūdinimasirreikšmėžmoguiirgamtai Mokytoja Rita Urbanavičienė 2012 – 10 – 05

 2. Einamoji apklausa. Vertinimas-kaupiamieji arba pažymys. Laikas-12 min. : Nurodykite dvi samanų skyriaus augalų sandaros ypatybes ir vieną gyvenimo būdo ypatybę, kurių dėka samanos evoliucijos bėgyje nustelbė dumblius. (3t.) Paaiškinkite, kodėl sodų dirvožemis tampa drėgnu, kai jame ima augti samanos. (2t.) Paaiškinkite, kodėl nei vienoje pasaulio dykumoje neauga samanos. (2 t.) Nurodykite vyraujančią samanų gyvenimo ciklo kartą. (1t.) Klausimų nurašyti NEREIKIA

 3. Šaltiniai S.Mader. Biologija, IIt., psl.193, 198-199; Biologija (priešegzaminą), psl.128.

 4. Uždaviniai: 7.3.3. RemiantisLietuvojepaplitusiaispavyzdžiaisapibūdinti 5karalysčių (...augalų...), ......skyrių(samanų, sporinių induočių, pušūnųirmagnolijūnų), klasiųprisitaikymusgyventitamtikrojeaplinkojeirreikšmęgamtojeiržmogausgyvenime.

 5. Veikla pamokoje 1. Pasinaudotišaltiniaisirnusipieštisamanųirpaparčių gyvenimo ciklus, juospalygintitarpusavyje(nurodyti panašumus ir skirtumus), o atsakymus aptarti grupėse (15 min.).

 6. 2. Pasitartigrupėseir atsakyti į klausimą: (10 min.) • Kokiospapartainiųsandaros ir gyvenimo cikloypatybėsleidojiemsevoliucijosbėgyjenustelbtisamanas?

 7. Atsakymų tikrinimas: Papartainiai turi tikruosius audinius Rėtiniai indai Vandens indai Sandėliniai audiniai

 8. Samanos neturi tikrų audinių

 9. Papartainių dauginimosi cikle vyrauja sporofitas, kuris gerai apsaugo sporas, ilgaamžis

 10. 3.Užpildytilentelę: Papartainiųskyriaus apibūdinimas

 11. Lietuvos papartainiai:Plūduriuojančioji plustis (Salvinianatans), labai reta

 12. Iliustracijų šaltiniai: • www.aquapage.cz, 2007 – 11 – 25; 20:22 • www.hlasek.com, 2007 – 11 – 25; 20:26 • www.mhhe.com/biosci/pae/botany/histology/html/ptmvdov.htr 2007 – 11 – 25; 20:29