kauno rajono vietos veiklos grup s 200 9 met veikl os ataskaita
Download
Skip this Video
Download Presentation
„ KAUNO RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖS 200 9 METŲ VEIKL OS ATASKAITA ”

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 17

„ KAUNO RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖS 200 9 METŲ VEIKL OS ATASKAITA ” - PowerPoint PPT Presentation


 • 138 Views
 • Uploaded on

„ KAUNO RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖS 200 9 METŲ VEIKL OS ATASKAITA ”. Prane šėjas: Kauno r. VVG pirmininkas Vytautas Zubas 20 10 04 2 6. Kauno rajono VVG valdybos sudėtis:. Vytautas Zubas (pirmininkas); Jolanta Marija Malinauskaitė (pirmininko pavaduotoja); Tomas Ilevičius ;

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '„ KAUNO RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖS 200 9 METŲ VEIKL OS ATASKAITA ”' - wylie-rice


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
kauno rajono vietos veiklos grup s 200 9 met veikl os ataskaita

„KAUNO RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖS 2009 METŲ VEIKLOS ATASKAITA”

Pranešėjas: Kauno r. VVG pirmininkas

Vytautas Zubas

2010 04 26

kauno rajono vvg valdybos sud tis
Kauno rajono VVG valdybos sudėtis:
 • Vytautas Zubas (pirmininkas);
 • Jolanta Marija Malinauskaitė (pirmininko pavaduotoja);
 • Tomas Ilevičius;
 • Nijolė Kliučienė;
 • Alfonsas Norkus;
 • Paulius Repšys;
 • Jolanta Sidabrienė;
 • Virginija Zazienė;
 • Vaclovas Žvirblis
kauno raj vvg darbuotojai
Kauno raj. VVG darbuotojai:
 • Vytautas Zubas – projekto vadovas;
 • Jolanta Marija Malinauskaitė – projekto koordinatorė;
 • Kristina Kazlauskaitė – Zumarienė – projekto administratorė;
 • Edita Varapeckienė – vyr. finansininkė
slide5
Kauno rajonovietos plėtros 2007-2013 metų strategijos įgyvendinimas

Paramos gavėjas – Kauno rajono vietos veiklos grupė;

Projektas įgyvendinamas iki 2015 m. rugpjūčio 31 d.

Projekto tikslas – stiprinti Kauno rajono bendruomenę, gerinti jos gyvenimo kokybę, kaimo vietovėse užtikrinti paslaugų ir turizmo verslo plėtrą.

Paramos suma 13940 tūkst. Lt.

slide6
Kauno rajono vietos plėtros strategija buvo sėkmingai parengta:

Jai pritarė ir įsipareigojo bendrafinansuoti Kauno rajono savivaldybės taryba;

Bendruomenių sueigoje jai pritarė dauguma Kauno rajono bendruomenių;

Išnakstiniame NMA ekspertų vertinime ji buvo įvertinta 96 balais iš 100 galimų;

ŽŪM ministro įsakymu jai buvo skirtas 13,94 mln. litų finansavimas

Pasirašyta paramos sutartis su NMA.

slide7
I PRIORITETAS.

KAIMO VIETOVIŲ SOCIALINĖS INFRASTRUKTŪROS GERINIMAS TELKIANT KAUNO RAJONO BENDRUOMENĘ, STIPRINANT JOS SAUGUMĄ IR SOLIDARUMĄ

Tikslas - stiprinti Kauno rajono bendruomenę ir gerinti jos gyvenimo kokybę

 • 1.1 priemonė. Kaimo atnaujinimas ir plėtra

Priemonės tikslas - kurti patrauklią aplinką gyventi ir dirbti kaimo vietovėse turint patrauklesnius ir modernesnius kaimus

 • 1.2 priemonė. Kaimo gyventojų solidarumo ir įtraukimo į rajono viešąjį gyvenimą stiprinimas

Priemonės tikslas - skatinti kaimo gyventojus aktyviai ir rezultatyviai dalyvauti Kauno rajono viešajame gyvenime.

slide8
II PRIORITETAS.

EKONOMINĖS VEIKLOS ĮVAIRINIMAS, PANAUDOJANT VIETOS IŠTEKLIUS

Tikslas - rajono kaimo vietovėse užtikrinti paslaugų ir turizmo verslo plėtrą

 • 2.1 priemonė. Kaimo bendruomenių verslumo skatinimas

Priemonės tikslas - skatinti kaimo bendruomenių iniciatyvas teikiant socialines, aplinkos priežiūros ir kitas būtiniausias paslaugas kaimo gyventojams

 • 2.2 Priemonė. Kaimo turizmo veiklos skatinimas

Priemonės uždavinys – remti stovyklaviečių įrengimą, siekiant panaudoti Kauno rajono turizmo potencialą ir skatinti kaimo vietovėse turizmo verslą.

slide9
2009 metais atlikti projekto įgyvendinimo darbai (1):

Su NMA pasirašyta paramos sutartis;

Suformuota projekto vykdymo komanda;

Įrengtas biuras, sukurta materialinė bazė;

Parengta ir su agentūra suderinta dokumentacija, skirta vietos projektų įgyvendinimui;

Įvykdytas pirmasis kvietimas teikti paraiškas;

slide10
2009 metais atlikti projekto įgyvendinimo darbai (2):

Projekto viešinimas, pareiškėjų konsultavimas;

Gauta 15 paraiškų pagal I prioriteto 1.1 priemonę Kaimo atnaujinimas ir plėtra.

Prašoma paramos suma 3 528 473,8 Lt

slide11
LIETUVOS KAIMO PLĖTROS 2007–2013 METŲ PROGRAMOS PRIEMONĖS „PARAMA VVG VEIKLAI, ĮGŪDŽIAMS ĮGYTI IR AKTYVIAI PRITAIKYTI“ VEIKLOS SRIČIŲ „PARAMA VIETOS PLĖTROS STRATEGIJĄ ĮGYVENDINANTIEMS ASMENIMS MOKYTI, KONSULTUOTI“ IR „PARAMA POTENCIALIŲ VIETOS PROJEKTŲ VYKDYTOJŲ, ESANČIŲ VVG TERITORIJOJE, AKTYVUMUI SKATINTI” PROJEKTAS

TOBULĖK IR VEIK KARTU

slide12
2009 metais atlikti projekto įgyvendinimo darbai (1):

Parengta paraiška, veiklos aprašas ir kita dokumentacija paramai gauti;

Parengtas projekto vykdymo planas;

Su NMA pasirašyta paramos sutartis (paramos suma 560 tūkst. Lt);

Pradėtos projekto vykdymo veiklos (VVG narių mokymai, projektų teikėjų mokymai, informaciniai renginiai, dalykinės kelionės)

slide13
2009 metais atlikti projekto įgyvendinimo darbai (2):
 • Kauno rajono vietos veiklos grupė 2009 m. organizavo:
 • 5 informacinius renginius potencialiems projektų teikėjams;
 • Viešo kalbėjimo seminarą VVG nariams – 2009-11-12 ir13d. ir 25-26d.
 • Kelionės:
 • Vengrija –Austrija;
 • Valmieros VVG, Latvija;
 • Ukmergė, Biržai;
slide14
Lietuvos kaimo tinklo finansuojamas projektas:

„Jaunimas kaimo plėtros procesuose“

1. Organizuotas jaunimo projektų konkursas;

2. Tarptautinė konferencija “Jaunimas kaimo plėtros procesuose?]”

slide15
Dalyvavimas Lietuvos kaimo plėtros organizacijose:

Lietuvos Kaimo tinkle;

Vietos veiklos grupių tinkle;

Lietuvos kaimo bendruomenių sąjungoje;

ŽŪM komitetuose.

slide16
Planai 2010 metams:
 • Tęsti pradėtų projektų vykdymą;
 • Pradėti tarpteritorinio ir tarptautinio bendradarbiavimo projektus;
 • Stiprinti vietos partnerystę;
 • Viešinti VVG, LEADER programą, populiarinti jos idėjas rajone.
ad