Ymgeisydd 1 portffolio ffotograffiaeth
Download
1 / 28

Ymgeisydd 1 Portffolio ( Ffotograffiaeth ) - PowerPoint PPT Presentation


  • 132 Views
  • Uploaded on

Ymgeisydd 1 Portffolio ( Ffotograffiaeth ). Ymgeisydd 1 Portffolio ( Ffotograffiaeth ). Ymgeisydd 1 Portffolio ( Ffotograffiaeth ). Ymgeisydd 1 Portffolio ( Ffotograffiaeth ). Ymgeisydd 1 Portffolio ( Ffotograffiaeth ). Ymgeisydd 1 Portffolio ( Ffotograffiaeth ).

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Ymgeisydd 1 Portffolio ( Ffotograffiaeth )' - damara


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Ymgeisydd 1 portffolio ffotograffiaeth

Ymgeisydd 1 Portffolio(Ffotograffiaeth)


Ymgeisydd 1 portffolio ffotograffiaeth


Ymgeisydd 1 portffolio ffotograffiaeth


Ymgeisydd 1 portffolio ffotograffiaeth


Ymgeisydd 1 portffolio ffotograffiaeth


Ymgeisydd 1 portffolio ffotograffiaeth


Ymgeisydd 1 portffolio ffotograffiaeth


Ymgeisydd 1 portffolio ffotograffiaeth


Ymgeisydd 1 portffolio ffotograffiaeth


Ymgeisydd 1 portffolio ffotograffiaeth


Ymgeisydd 1 portffolio ffotograffiaeth


Ymgeisydd 1 portffolio ffotograffiaeth

AA1 – 28

AA2 – 29

AA3 – 28

AA4 - 29

Cyfanswm – 114


Ymgeisydd 1 portffolio ffotograffiaeth

CyflwyniadFfotograffiaetharnodedigsy’ncynnwysamrywiaeth o brosesaucreadigol, gwaitharbrofol a chanlyniadau o ansawdd. Nidoesunrhywthemaamlwgynperthyni’rgwaith, ondmae’rhollsyniadau a chanlyniadauwedi’udylanwaduganamgylcheddlleol yr ymgeisydd (sy’nhygyrchiawn) neudrwyddefnyddioeiffrindiaufelmodelau.

Ceirtystiolaeth o arbrofiparhaus ac archwiliosyniadau, sy’narwain at nifer o ganlyniadauynhytrachnadiffinio un neuddau o ganlyniadau’nglirarddiwedd y prifgynnwys.

DealltwriaethGyd-destunol: Mae’rymgeisyddwediymchwilioiwaithartistiaid a ffotograffwyreraillermwynysgogieisyniadaua’ihelpuiroicynnigarbrosesaunewydd. Mae hi wedillwyddoiddodigasgliadaupersonolcryf a chysylltusafbwyntiau am y gwaith, ganddangosdealltwriaethddao’rcyd-destun.

Gwaitharbrofol a sgiliautechnegolcymwysywnodweddionallweddolGwneudCreadigol. Mae hynynarwain at ddelweddaudiddorol o ansawdduchel. Mae’rymgeisyddyndefnyddio Photoshop yndda, ynenwedigargyfergwaitharbrofola’r broses ddatblygu.

Mae CofnodiMyfyriolynseiliedigynbennafarymchwilioi’ramgylcheddlleol. Erbodrhywfaint o waithlluniadu, ermwyncyfleusyniadauynbennaf, mae’rymgeisyddwedidefnyddio’r camera yneffeithioliawnidynnulluniau o ffynonellaugwreiddiolamrywiol. Mae’rhollganlyniadauyndangosdatblygiadcliro’rsyniadaucychwynnol.

CyflwynoPersonol:Mae’ragweddhonar yr asesiadyngryfiawneto. Mae’rymgeisyddyndatblygusyniadaugwreiddiol a llawndychymyg ac yngwneudcysylltiadcryfrhwngeigwaitheihun a gwaithartistiaid a ffotograffwyreraill.


Ymgeisydd 1 portffolio ffotograffiaeth


Ymgeisydd 1 portffolio ffotograffiaeth


Ymgeisydd 1 portffolio ffotograffiaeth


Ymgeisydd 1 portffolio ffotograffiaeth


Ymgeisydd 1 portffolio ffotograffiaeth


Ymgeisydd 1 portffolio ffotograffiaeth


Ymgeisydd 1 portffolio ffotograffiaeth


Ymgeisydd 1 portffolio ffotograffiaeth


Ymgeisydd 1 portffolio ffotograffiaeth


Ymgeisydd 1 portffolio ffotograffiaeth


Ymgeisydd 1 portffolio ffotograffiaeth


Ymgeisydd 1 portffolio ffotograffiaeth


Ymgeisydd 1 portffolio ffotograffiaeth


Ymgeisydd 1 portffolio ffotograffiaeth

AA1 – 30

AA2 – 30

AA3 – 30

AA4 - 30

Cyfanswm – 120


Ymgeisydd 1 portffolio ffotograffiaeth

Mae’rcyflwyniadFfotograffiaethArnodedighwnyncynnwysdelweddau, anodiadau, syniadau a chanlyniadausydd â chysylltiadaucliragartistiaid a ffotograffwyr, wedi’ucyflwynoarddalennau A2. Mae’rPortffolioyncynnwysymholiadaupersonol a thystiolaethfanwl o waithsy’nbodloni’rhollAmcanionAsesuynllawn.

Mae’rymgeisyddyndangosDealltwriaethGyd-destunolglirdrwyymchwilioiwaithartistiaid a ffotograffwyrpriodol. Mae’rffaithfod yr ymgeisyddyndeall y cyd-destun ac yngwerthfawrogigwaithcelfpobleraillyneihelpuiarchwiliothemâuneuddilyntrywyddpersonol, sef yr hunana’ramgylcheddlleol.

GwneudCreadigol:O’rymchwiliadaucychwynnolhyn, mae’rymgeisyddwedidangosdefnyddcryf o arbrofi a gwneudcreadigol. O ran CofnodiMyfyriolmae’rthema ‘yr hunan’ ynysbrydoli’rymgeisyddidrin a thrafoddelweddaumewnfforddsensitif a medrus, ac maehi’nymgorfforitechnegauffotograffigeraillwrthymatebiadeiladau’rddinas.

Mae CyflwynoPersonolynnodweddgrefarallo’rcyflwyniad. Cyflwynwydsawlcanlyniad â gweddorffenedig o safonuchel. Roedd y gwaithhwnwedi’iddatblygu o ffynonellaugwreiddiola’iategugananodiadauysgrifenedigcynhwysfawriegluroymatebion a syniadau. Cafodd y canlyniadaueuhysbrydoliganeraill, ac mae’ngalonogolgweldamrywiaetheang o ddylanwadau, sy’ncynnwysartistiaidynogystal â ffotograffwyr.