internetizace knihoven a srop n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Internetizace knihoven a SROP PowerPoint Presentation
Download Presentation
Internetizace knihoven a SROP

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 20

Internetizace knihoven a SROP - PowerPoint PPT Presentation


  • 81 Views
  • Uploaded on

Internetizace knihoven a SROP. Roman Giebisch Vědecká knihovna v Olomouci. Společný regionální operační program 2004 - 2006.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Internetizace knihoven a SROP' - dalton


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
internetizace knihoven a srop

Internetizace knihoven a SROP

Roman Giebisch

Vědecká knihovna v Olomouci

spole n region ln opera n program 2004 2006
Společný regionální operační program2004 - 2006
  • Důraz byl v rámci SROP kladen na podporu vyváženého a udržitelného ekonomického rozvoje regionů, který vycházel z iniciativ veřejného, neziskového a soukromého sektoru.
  • SROP podporoval především aktivity, jejichž realizace z hlediska platné české legislativy spadala do působnosti obcí nebo krajů.
  • SROP byl zaměřen v tzv. Opatření 2.2 Rozvoji informačních a komunikačních technologií v regionech a toto opatření bylo využito v osmi krajských knihovnách ČR
projekt internetizace knihoven jiho esk ho kraje
Projekt internetizace knihoven Jihočeského kraje
  • Celkové náklady projektu – 12 974 110 Kč
  • 75 % Strukturální fondy EU
  • 10 % Státní rozpočet
  • 15 % Jihočeský kraj ve spolupráci s partnery projektu, kdy každý partner se podílel částkou 4 000 Kč a získal vybavení v hodnotě 40 000 Kč
  • Počet partnerů zapojených do projektu – 255
  • Počet instal. PC s veřejným internetem - 259
slide4
Počet knihoven Jihočeského kraje - 631
  • Počet knihoven Jihočeského kraje zapojených do PIK MI ČR – 450
  • Počet knihoven Jihočeského kraje zaškolených ve VISKU 2 – 65
  • PŘÍNOSY PROJEKTU :
  • Podpora rozvoje venkovských sídel ?
  • Podpora celoživotního vzdělávání a učení ?
  • Volnočasové aktivity pro občany ?
  • Úspora financí díky využití internetu ?
  • Podpora aktivit souvisejících s evropskou integrací ?
informa n a komunika n technologie pro ve ejnost karlovarsk ho kraje
Informační a komunikační technologie pro veřejnost Karlovarského kraje
  • Celkové náklady projektu – 9 572 088 Kč
  • 7 179 066 Kč – SROP
  • 957 209 Kč – Státní rozpočet
  • 1 435 813 Kč – Karlovarský kraj
  • Počet partnerů zapojených do projektu – 46
  • Počet instal PC s veřejným internetem – 22
  • Zkvalitnění a rozšíření inter. služeb – 25
slide6
Počet knihoven Karlovarského kraje – 127
  • Počet knihoven Karlovarského kraje zapojených do PIK MI ČR – 111
  • Počet knihoven Karlovarského kraje zaškolených ve VISKU 2 – 149
  • PŘÍNOSY PROJEKTU:
  • Vybavení Krajské knihovny KV výpočetní technikou a dalším technickým zařízením ?
  • Vybavení knihoven pověřených výkonem RF výpočetní technikou ?
  • Propagace veřejných knihoven jako informačních center obcí ?
internetizace knihoven kr lov hradeck ho kraje
Internetizace knihoven Královéhradeckého kraje
  • Celkové náklady projektu – 6 023 513 Kč
  • 4 255 135 Kč – SROP
  • 567 351 Kč – Státní rozpočet
  • 1 201 027 Kč – Královéhradecký kraj
  • Počet partnerů zapojených do projektu – 89
  • Počet instal. PC s veřejným internetem - 89
slide8
Počet knihoven Královéhradeckého kraje – 394
  • Počet knihoven Královéhradeckého kraje zapojených do PIK MI ČR – 209
  • Počet knihoven Královéhradeckého kraje zaškolených ve VISKU 2 – 103
  • PŘÍNOSY PROJEKTU :
  • Hledání práce, styk s úřady, pomoc handicap. občanům ?
  • Prezentace regionálních firem, rozvoj podnikání a obchodu ?
  • Nabídka vzdělávacích programů, plnění občanských povinností?
  • Volnočasové aktivity, nabídka rekreace v regionu, turismus ?
  • Nabídka informací o bydlení, zdravotnictví ……..?
projekt internetizace knihoven v libereck m kraji
Projekt internetizace knihoven v Libereckém kraji
  • Celkové náklady projektu – 7 460 731 Kč
  • 5 595 548 Kč – SROP
  • 746 073 Kč – Státní rozpočet
  • 1 119 109 Kč – Liberecký kraj
  • Počet partnerů zapojených do projektu – 141
  • Počet instal. PC s veřejným internetem - 141
slide10
Počet knihoven Libereckého kraje – 226
  • Počet knihoven Libereckého kraje zapojených do PIK MI ČR – 181
  • Počet knihoven Libereckého kraje zaškolených ve VISKU 2 – 94
  • PŘÍNOSY PROJEKTU:
  • Vybavení obecních knihoven PC a kancelářským nábytkem ?
  • Téměř kompletní internetizace knihoven kraje, zbývá 5 obcí ?
  • Výrazné rozšíření služeb uživatelům knihoven ?
  • Tlak podmínek kladených Knihovních zákonem ?
internetizace knihoven olomouck ho kraje
Internetizace knihoven Olomouckého kraje
  • Celkové náklady projektu – 8 257 838
  • 6 250 552 Kč – SROP
  • 790 930 Kč – Státní rozpočet
  • 1 292 587 Kč – Olomoucký kraj
  • Počet partnerů zapojených do projektu – 227
  • Počet instal. PC s veřejným internetem - 227
slide12
Počet knihoven Olomouckého kraje – 509
  • Počet knihoven Olomouckého kraje zapojených do PIK MI ČR – 318
  • Počet knihoven Olomouckého kraje zaškolených ve VISKU 2 – 129
  • PŘÍNOSY PROJEKTU:
  • Hledání práce, vzdělávání obyvatel, rekreace ?
  • Plnění občanských povinností, bydlení a občanský život ?
  • Informace o zdravotnictví, podnikání a obchod ?
  • Volný čas – komunikace s lidmi hlasem, video a zábava ?
internetizace knihoven plze sk ho kraje
Internetizace knihoven Plzeňského kraje
  • Celkové náklady projektu – 14 020 040 Kč
  • 75 % Strukturální fondy EU
  • 10 % Státní rozpočet
  • 15 % Plzeňský kraj ve spolupráci s partnery projektu, kdy každý partner se podílel částkou 4 100 Kč a získal vybavení v hodnotě 41 000 Kč
  • Počet partnerů zapojených do projektu – 275
  • Počet instal. PC s veřejným internetem- 275
slide14
Počet knihoven Plzeňského kraje – 539
  • Počet knihoven Plzeňského kraje zapojených di PIK MI ČR – 312
  • Počet knihoven Plzeňského kraje zaškolených ve VISKU 2 – 66
  • PŘÍNOS PROJEKTU :
  • Z tradiční kulturní instituce se stane informační centrum obce ?
  • Knihovna zpřístupníinformace ze všech oborů lidského poznání ?
  • Knihovny vybaveny speciální směrovkou Veřejný internet ?
internetizace ve ejn ch knihoven v praze
Internetizace veřejných knihoven v Praze
  • JEDNOTNÝ PROGRAMOVÝ DOKUMENT PRAHA CÍL 2 (JPD2)
  • Projekt Městské knihovny v Praze s podporou Evropské unie
  • Příspěvek ze strukturálního fondu byl 1 525 500 Kč,
  • z fondu Magistrátu hl. m. Prahy 1 525 500 Kč.
  • Jedná se o vytvoření datové sítě propojující 9 vybraných poboček MKP - UK, Školská, Bohnice, Kobylisy, Hloubětín, Černý Most, Ďáblice, Prosek a Hostivař.
slide16
Knihovní síť MKP tvoří Ústřední knihovna, 46 poboček a 3 pojízdné knihovny.
  • Počet knihoven v Praze zapojených do PIK MI ČR – 77
  • Počet knihoven MKP zaškolených ve VISKU 2 – 46
  • PŘÍNOSY PROJEKTU:
  • Možnost bezplatného přístupu na internet ?
  • Rychlé a jednoduché seznámení se s celým fondem Městské knihovny v Praze v jednotlivých pobočkách ?
  • Možnost z jedné pobočky zajistit si knihu v pobočce jiné ?
z zen m st ve ejn p stupn ho internetu v obc ch zl nsk ho kraje
Zřízení míst veřejně přístupného internetu v obcích Zlínského kraje
  • Celkové náklady projektu – 7 003 540 Kč
  • 5 252 655 Kč - SROP
  • 700 354 Kč – Státní rozpočet
  • 280 021 Kč – Zlínský kraj
  • 770 510 Kč – Obce Zlínského kraje
  • Počet partnerů zapojených do projektu – 75
  • Počet instal. PC s veřejným internetem - 94
projekt roz en internetu do knihoven ve zl nsk m kraji
Projekt rozšíření internetu do knihoven ve Zlínském kraji
  • Celkové náklady projektu – 4 398 659 Kč
  • 3 298 994 Kč - SROP
  • 439 866 Kč – Státní rozpočet
  • 175 946 Kč – Zlínský kraj
  • 483 853 Kč – Obce Zlínského kraje
  • Počet partnerů zapojených do projektu – 59
  • Počet instal. PC s veřejným internetem - 79
slide19
Počet knihoven Zlínského kraje – 399
  • Počet knihoven Zlínského kraje zapojených do PIK MI ČR – 213
  • Počet knihoven Zlínského kraje zaškolených ve VISKU 2 – 115
  • PŘÍNOSY PROJEKTU:
  • Zvýšit konkurenceschopnost firem v malých obcích ?
  • Rozšiřovat skupinu obyvatel s vysokou počítačovou gramotností ?
  • Podpořit elektronickou komunikaci mezi občanem a veřejnou správou ?
kraje kter sv evropsk projekty pro rozvoj knihoven je t hledaj
Kraje, které své evropské projekty pro rozvoj knihoven ještě hledají …
  • Jihomoravský kraj
  • Kraj Vysočina
  • Moravskoslezský kraj
  • Pardubický kraj
  • Středočeský kraj
  • Ústecký kraj