V zkumy u ivatel knihoven
Download
1 / 14

- PowerPoint PPT Presentation


 • 123 Views
 • Uploaded on

Výzkumy uživatelů knihoven. Roman Šantora. Národní knihovna ČR, 15. 4. 2010. O čem (ne) budeme hovořit. o výzkumech uživatelů knihoven NE o výzkumech neuživatelů o srovnávacích výzkumech používaných na hodnocení kvality. www.vyzkumyknihoven.cz. Kdy výzkumy uživatelů knihoven?. pokud

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - sheehan-kneafsey


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
V zkumy u ivatel knihoven

Výzkumy uživatelů knihoven

Roman Šantora

Národní knihovna ČR, 15. 4. 2010


O em ne budeme hovo it
O čem (ne) budeme hovořit

 • o výzkumech uživatelů knihoven

 • NE

 • o výzkumech neuživatelů

 • o srovnávacích výzkumech používaných na hodnocení kvality

www.vyzkumyknihoven.cz


Kdy v zkumy u ivatel knihoven
Kdy výzkumy uživatelů knihoven?

 • pokud

  • nestačí naše zkušenosti

  • nelze získat informace z údajů, které již máme

   • datab. uživatelů, analýza výpůjček, web statistiky

 • když potřebujeme

  • znát přesná čísla, určit priority

  • ověřit domněnky, hypotézy či plánované kroky

  • zjistit co nevíme, na co jsem se neptali

  • zdůvodnit svou kvalitu či prospěšnost

www.vyzkumyknihoven.cz


Zn t p esn sla ur it priority
znát přesná čísla, určit priority

 • „Nevyužívám, a měl/a bych zájem o: ... “ %

www.vyzkumyknihoven.cz


Zjistit co nev me na co jsem se neptali
zjistit co nevíme, na co jsem se neptali

 • 1195Rozšířit množství (především aktuálnějších) titulů odborné literatury, především z oblasti výpočetní techniky, elektroniky, dopravy. Pořizovat tyto tituly do svých fondů krátce po jejich vydání... 1200jsem spokojená 1205Mít více titulů k absenčnímu půjčení. 1235Větší přehlednost, větší počet titulů a počet kusů od zajímavých titulů - bestselerů. 1237Zatim jsem spokojena s poskytovanymi sluzbami. 1270Zasílat info o nových přírůstcích ve vybraných pobočkách mailem a možnost objednat si knížku z jiné pobočky s její dopravou na vybranou pobočku, kde by ji bylo možné i vrátit. Týká se zejména malých poboček -např. Vysočany. 1276nic mě nenapadá 1286více mě upoutávat na zajímavé tituly 1296uvítala bych možnost meziknihovní výpůjčky v rámci Městské knihovny v Praze 1299nic, aktuální stav mi vyhovuje.

www.vyzkumyknihoven.cz


Zd vodnit svou kvalitu i prosp nost
zdůvodnit svou kvalitu či prospěšnost

Seřaďte prosím následující pražské organizace podle toho, jak jsou pro Vás osobně důležité. (1. místo)

www.vyzkumyknihoven.cz


Ov it domn nky hypot zy i pl novan kroky
ověřit domněnky, hypotézy či plánované kroky

 • Problém:

  • MKP stagnuje počet čtenářů

 • Obecný cíl:

  • Zvýšit počet čtenářů

 • Strategie:

  • Náborové kampaně na nové čtenáře

  • Udržení stávajících (odcházejících) čtenářů

 • Hypotéza směřující k ověření strategie:

  • Část odcházejících čtenářů se dá udržet

www.vyzkumyknihoven.cz


Uk zka ov en hypot z v sledky
Ukázka ověření hypotéz - VÝSLEDKY

 • jistě odejde – nejméně 25% pasivních

 • jistě zůstane – 20% pasivních

 • možná zůstane, možná odejde – 55% pasivních

www.vyzkumyknihoven.cz


Ov it domn nky hypot zy i pl novan kroky1
ověřit domněnky, hypotézy či plánované kroky

 • Problém:

  • MKP má nedostatek zdrojů na nákup knih

 • Obecný cíl:

  • Získat finanční zdroje na nákup

 • Strategie:

  • Zavést sponzorské členství na nákup knih

 • Hypotéza směřující k ověření strategie:

  • Čtenáři jsou ochotni platit více než stávající roční poplatek 80 Kč

www.vyzkumyknihoven.cz


Uk zka ov en hypot z v sledky1
Ukázka ověření hypotéz - VÝSLEDKY

 • 49% čtenářů je ochotných platit spon- zorské členství v průměrné výši 200 Kč

 • 11 200 000 Kč na nákup nových knih

www.vyzkumyknihoven.cz


L n knihovna
„Líná knihovna“

 • Funguje nám to, ale všichni je dělají, měli bychom taky.

 • Když nevím co si s výsledky počnu, nemá smysl je získávat.

 • Proč je chci a jak s nimi naložím?

 • Mám něco k čemu výsledky použiji?

www.vyzkumyknihoven.cz


K emu mohou v zkumy slou it
K čemu mohou výzkumy sloužit?

 • podklad pro zlepšování kvality služeb

  • forma komunikaci se čtenáři

 • ověření našich záměrů a představ

  • efektivní knihovna

 • podklad pro marketing knihovny

 • argument pro zřizovatele a podporovatele

 • nástroj interní komunikace a prosazení změn

www.vyzkumyknihoven.cz


Interpretace v sledk
Interpretace výsledků

 • jednoduché interpretace

  • základní výsledky v celém vzorku

 • náročnější interpretace

  • odpovědi na cíle a hypotézy

  • vyžaduje často křížové hledání odpovědí

   • křížení otázek a segmentace respondentů

 • podpovrchová interpretace

  • kombinuje výzkum, naše představy, zkušenosti

  • je výrazněji ovlivněna interpretátorem

www.vyzkumyknihoven.cz


Kontakt
Kontakt

 • Pavel Černý

 • pavel.cerny@sociores.cz

 • Tel: 774 180 260, 281 940 605

www.vyzkumyknihoven.cz

Roman Šantora

roman.santora@gmail.com

Tel: 777 663 996