det norske rettshjelpsystemet
Download
Skip this Video
Download Presentation
Det norske rettshjelpsystemet

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 16

Det norske rettshjelpsystemet - PowerPoint PPT Presentation


 • 250 Views
 • Uploaded on

Det norske rettshjelpsystemet. Statens sivilrettsforvaltning Avdelingsdirektør Wenche Bjørland Rådgiver Nicolai Beck. Fri rettshjelp i Norge - oversikt. Hovedpunkter for fri rettshjelp i sivile saker. Hvem er berettiget til fri rettshjelp?. Hovedregel: Kun fysiske personer

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Det norske rettshjelpsystemet' - dalton


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
det norske rettshjelpsystemet

Det norske rettshjelpsystemet

Statens sivilrettsforvaltning

Avdelingsdirektør Wenche Bjørland

Rådgiver Nicolai Beck

hvem er berettiget til fri rettshjelp
Hvem er berettiget til fri rettshjelp?
 • Hovedregel: Kun fysiske personer
 • Unntak: Ideelle sammenslutninger
 • Vurdering:
  • Ikke mulig/rimelig å fordele utgiftene på det enkelte medlem?
  • Avgjørende betydning for sammenslutningen?
  • Avgjørende betydning for sammenslutningens økonomi?
slide5
Organisering av rettshjelpsystemet Kompetanse til å innvilge fri rettshjelpParagraf 13 og 19 i rettshjelplovenKapittel III og IV i forskriften til rettshjelploven
sentrale prioriterte sakstyper
Sentrale prioriterte sakstyper

Utlendingssaker

Barnevernsaker

Erstatning etter strafforfølgning

Erstatningssak mot gjerningsperson

Saker om familie og barn (skillsmisseoppgjør, omsorg, samvær)

Personskadeerstatning

Oppsigelse i husleieforhold

Stillingsvern etter arbeidsmiljøloven

Søknad/klage om voldsoffererstatning

Klagesaker etter folketrygdloven § 21-12

ikke prioriterte saker rettshjelploven 11 tedje ledd og 16 tredje ledd
“Ikke prioriterte” sakerRettshjelploven § 11 tedje ledd og § 16 tredje ledd
 • Rett til fri rettshjelp i saker som ikke uttrykkelig er nevnt i rettshjelploven
 • Skjønnsmessig vurdering
  • Søkeren må oppfylle de økonomiske vilkårene
  • Saken må berøre søker i særlig sterk grad
  • Likhetstrekk med prioriterte sakstyper
  • Nærmere retningslinjer er gitt i rundskrivet om fri rettshjelp
  • Restriktiv praksis
i nntektsgrensen
Inntektsgrensen

Gjennomsnittlig årlig bruttoinntekt i Norge (2013): 489 200 NOK

Inntektsgrensen har ikke økt siden 2009

En stor andel av befolkningen er ikke omfattet av rettshjelploven

unntak fra de konomiske vilk rene
Unntak fra de økonomiske vilkårene
 • Utgiftene til juridisk bistand må være vesentlige sammenlignet med søkerens økonomiske situasjon
 • Vurdering: Hvor store er utgiftene til juridisk bistand sammenlignet med søkerens økonomiske situasjon?
 • Svært begrensede muligheter til å gjøre unntak
 • Vurderingen er i overensstemmelse med rettshjelplovens formål (§1)
ad