2 liter rn tvorba v obdob osv censtv n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
2. Literární tvorba v období osvícenství PowerPoint Presentation
Download Presentation
2. Literární tvorba v období osvícenství

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 28

2. Literární tvorba v období osvícenství - PowerPoint PPT Presentation


  • 114 Views
  • Uploaded on

Důkladné a pevné stavbě stačí její vlastní základy; opory ani podpěry nepotřebuje. Jestliže se zviklá stářím, potom teprve potřebuje vnější upevnění. Alexandr Nikolajevič Radištěv. 2. Literární tvorba v období osvícenství. 4. Mimo osvícenská centra.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '2. Literární tvorba v období osvícenství' - dallon


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
2 liter rn tvorba v obdob osv censtv

Důkladné a pevné stavbě stačí její vlastní základy; opory ani podpěry nepotřebuje. Jestliže se zviklá stářím, potom teprve potřebuje vnější upevnění.

Alexandr Nikolajevič Radištěv

2. Literární tvorba v období osvícenství

4. Mimo osvícenská centra

projevy osv censtv v n meck literatu e
Projevy osvícenství v německé literatuře

V 2. polovině 18. století však našlo osvícenství vhodnou půdu i v německých zemích a přes všechny obtíže pomohlo proměnit vkus a cítění pomalu se rodícího měšťanstva. Tvůrci německé osvícenské filozofie a literatury ovšem neoplývali přílišnou originalitou myšlení a zaměřovali se zvláště na rozvíjení teorie poznání a činnost literárně kritickou.

Vědec a osvícený filozof

Wilhelm von Humboldt

projevy osv censtv v n meck literatu e1
Projevy osvícenství v německé literatuře

Osobní rukopis a portrét filozofa vědce Gottfrieda Wilhelma Leibnize (1646 - 1716)

projevy osv censtv v n meck literatu e2
Projevy osvícenství v německé literatuře

Položil základy německé osvícenské estetiky, podle níž mělo literární dílo splňovat především funkci vzdělávací a výchovnou. ale uznával i výrazný podíl estetického zážitku (prožití krásna) na formování člověka.

Gottschedova koncepce literární tvorby usměrňovala vkus celé generace německých dramatiků a literárních kritiků a oslovila i pozdější tvůrce preromantické a některé romantiky.

Literární kritik a teoretik

Johann Christoph Gottsched (1700 - 1766)

projevy osv censtv v n meck literatu e3
Projevy osvícenství v německé literatuře

Spisovatel a jazykovědec

Friedrich Gottlieb Klopstock (1724 - 1803)

a jeho náhrobek v Hamburku

projevy osv censtv v n meck literatu e4
Projevy osvícenství v německé literatuře

Prozaik a překladatel

Christoph Martin Wieland (1733 - 1813)

Zakladatel německé estetiky

Gotthold Ephraim Lessing (1729 - 1781)

projevy osv censtv v n meck literatu e5
Projevy osvícenství v německé literatuře

Učenec a filozof Immanuel Kant (1724 - 1804)

a jeho náhrobek v Kaliningradu

projevy osv censtv v n meck literatu e6
Projevy osvícenství v německé literatuře

Slavné Kantovy Kritiky

(Kritika čistého rozumu a Kritika praktického rozumu)

rusk liter rn tvorba v obdob osv censtv
Ruská literární tvorba v období osvícenství

Vztah Petra Velikého k vědám a umění dokládá

počet kulturních institucí, které během své vlády

ustanovil. Založil kromě jiného Akademii věd,

Akademii umění i Moskevskou univerzitu (na obrázku).

rusk liter rn tvorba v obdob osv censtv1
Ruská literární tvorba v období osvícenství

Raní slovesní umělci osvícenského klasicismu pokoušeli překonat hrozivou propast,

která dělila ruskou národní literaturu od moderního písemnictví západní Evropy.

Alexandr Petrovič Sumarokov (1717 - 1777)

Vasilij Kirillovič Trediakovskij

(1703 - 1768).

Antioch Dmitrijevič Kantěmir (1708 - 1744)

rusk liter rn tvorba v obdob osv censtv2
Ruská literární tvorba v období osvícenství

Pod vlivem klasicistní poetiky začal své literární dílo také jeden z největších ruských vzdělanců 18. století Michail Vasilevič Lomonosov (1711 - 1765).

Velmi brzy ho však zaujaly osvícenské ideály vzdělanosti, a proto věnoval veškeré síly vědecké práci, zatímco umělecká tvorba, i když chápal její důležitost při šíření společenských ideálů zůstávala poněkud v pozadí.

rusk liter rn tvorba v obdob osv censtv3
Ruská literární tvorba v období osvícenství

Odsouzení vůdce nevolnického povstání

Jemeljana Pugačeva k trestu smrti

Petrova nástupkyně Kateřina II. se považovala za osvícenou panovnici, udržovala styky

s osobnostmi francouzského osvícenství (Diderotem i Voltairem), ale doma řešila konflikty

represemi a tvrdým pronásledováním nositelů osvícených myšlenek.

rusk liter rn tvorba v obdob osv censtv4
Ruská literární tvorba v období osvícenství

Představitelé rané osvícenské básnické a dramatické tvorby:

Nikolaj Ivanovič Novikov

(1744 - 1818)

Děnis Ivanovič Fonvizin

(asi 1745 - 1792)

Gavrila Romanovič Děržavin

(1743 - 1816)

rusk liter rn tvorba v obdob osv censtv5
Ruská literární tvorba v období osvícenství

Ivan Andrejevič Krylov (1768 - 1844)

Vědec, filozof a spisovatel

Alexandr Nikolajevič Radiščev (1749 - 1802)

po tky americk ho p semnictv
Počátky amerického písemnictví

V průběhu 17. století přicházejí na nový

kontinent Angličané i příslušníci jiných národů a vezou s sebou i část kulturního dědictví svých otců.

po tky americk ho p semnictv1
Počátky amerického písemnictví

Vyjednávání vůdce kvakerů Williama Penna s Indiány (olejomalba Benjamina Westa)

po tky americk ho p semnictv2
Počátky amerického písemnictví

John Smith, jehož kniha Book of Mormon

se stala základem pro mormonskou církev

Petr Minnewit získává od Indiánů Manhattan

po tky americk ho p semnictv3
Počátky amerického písemnictví

Anglický parlament povolil r. 1698 soukromým osobám obchodovat s otroky za rum a cukr.

po tky americk ho p semnictv4
Počátky amerického písemnictví

Smlouva Mayflower Compact, ústava puritánů s podpisy prvních otců poutníků

zabezpečující kolonistům rovnoprávnost před zákonem

po tky americk ho p semnictv5
Počátky amerického písemnictví

Jednotky americké milice pochodují do války za zvuku bubnů a píšťal proti britským vojskům.

po tky americk ho p semnictv6
Počátky amerického písemnictví

Střetnutím koloniální milice s britským vojskem

u Lexingtonu r. 1775 začala americká válka za nezávislost.

po tky americk ho p semnictv7
Počátky amerického písemnictví

Benjamin Franklin (1706-1790)

Franklin se u Ludvíka XVI. zasazuje za americké kolonie

po tky americk ho p semnictv8
Počátky amerického písemnictví

Přeprava přes řeku Delaware

a přísaha jako prvního prezidenta Spojených států

Generál George Washington

po tky americk ho p semnictv9
Počátky amerického písemnictví

Paynův politický odpůrce finančník

Alexander Hamilton (1757 - 1804)

Politik a novinář Thomas Payne

(1737 – 1809)

po tky americk ho p semnictv10
Počátky amerického písemnictví

Bostonští občané natírají celníka dehtem a peřím

Bostonské pití čaje (litografie podle dobové kresby)

po tky americk ho p semnictv11
Počátky amerického písemnictví

Thomas Jefferson (1743 - 1826) a jeho vlastnoruční

koncept proklamace nezávislosti 13 amerických kolonií z roku 1776

po tky americk ho p semnictv13
Počátky amerického písemnictví

Kapitulace britských ozbrojených sil v Yorktownu (Virgínia) 10. října 1781