datab zov syst my n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Databázové systémy

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 22

Databázové systémy - PowerPoint PPT Presentation


 • 114 Views
 • Uploaded on

Databázové systémy. Přednáška č. 2. Relační model dat. Zveřejněn v r. 1970 E. F. Coddem Základní myšlenky jsou: Oddělení dat (relací) od jejich implementace Při manipulaci s daty se nezajímáme o přístupové mechanismy k datům

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Databázové systémy' - dalila


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
datab zov syst my

Databázové systémy

Přednáška č. 2

rela n model dat
Relační model dat
 • Zveřejněn v r. 1970 E. F. Coddem
 • Základní myšlenky jsou:
  • Oddělení dat (relací) od jejich implementace
  • Při manipulaci s daty se nezajímáme o přístupové mechanismy k datům
  • Pro manipulaci s daty se využívají dva prostředky – relační algebra a relační kalkul
  • Pro omezení redundance dat jsou k dispozici pojmy umožňující normalizovat relace
po adavky na rela n datab zov syst m rdbms
Požadavky na relační databázový systém (RDBMS)
 • Základní pravidla
 • Pravidla o struktuře dat
 • Pravidla o integritě dat
 • Pravidla o modifikaci dat
 • Pravidla o nezávislosti dat
z kladn pravidla
Základní pravidla
 • RDBMS musí být schopen manipulovat s daty pomocí operací relační algebry
 • Má-li RDBMS jazyk nižší úrovně – tato nižší úroveň nemůže porušit pravidla integrity vyjádřené na vyšší úrovni jazyka
pravidla o struktu e dat
Pravidla o struktuře dat
 • RDBMS by měl podporovat: relace, domény, primární a cizí klíče
 • Všechna data jsou reprezentována hodnotami v tabulkách
 • Je-li pohled teoreticky upravitelný, měl by být upravitelný i fakticky
pravidla o integrit dat
Pravidla o integritě dat
 • Podporování hodnot NULL
 • Integritní omezení – definovány v JDD a uloženy v systémovém katalogu
pravidla o modifikaci dat
Pravidla o modifikaci dat
 • Garantovaný přístup ke každé atomické hodnotě na základě jména tabulky, hodnoty primárního klíče a názvu sloupce
 • Obsáhlý jazyk na manipulaci s daty
 • Ideální DBMS by měl podporovat 18 možností na manipulaci s daty
pravidla o nez vislosti dat
Pravidla o nezávislosti dat
 • Nezávislost dat od aplikace, která data používá
 • Uživatelé i aplikační programátoři jsou izolování od organizace dat na nižší úrovni
matematick definice relace
Matematická definice relace
 • Relace R nad množinou atributů {A1:D1, A2:D2, …, An:Dn} je podmnožina kartézského součinu domén D1 x D2 x … x Dn
  • Doména: množina hodnot
matematick definice relace1
Matematická definice relace
 • Příklad:

D1 = {0,1}

D2 = {a,b,c}

D1 x D2 = {(0,a), (0,b), (0,c), (1,a), (1,b), (1,c)}

relace: {(0,a), (0,c), (1,b)}

datab zov relace
Databázová relace
 • Vybavena pomocnou strukturou (schéma relace – skládá se z jména relace, jmen atributů a z domén)
 • Prvky domén jsou atomické hodnoty
 • Reprezentována tabulkou
vlastnosti tabulky
Vlastnosti tabulky
 • Každá tabulka má jednoznačné jméno
 • Každý sloupec v tabulce má jednoznačné jméno
 • Všechny hodnoty daného sloupce musí být stejného typu
 • Nezáleží na pořadí sloupců
 • Nezáleží na pořadí řádků
 • Tabulka nemůže mít duplicitní řádky
 • Všechny hodnoty jsou atomické
 • Každá tabulka musí mít primární klíč
integritn omezen datab ze
Integritní omezení databáze:
 • Integrita entit – v databázové relaci nesmí být hodnota primárního klíče NULL
 • Referenční integrita – obsahuje-li databázová relace cizí klíč, tak každá jeho hodnota musí být obsažena v rodičovské tabulce, nebo musí mít hodnotu NULL
p klad rela n ho modelu
Příklad relačního modelu
 • Zaměstnanec (rodné_číslo, kód_oddělení, jméno, příjmení, funkce, číslo_kanc, telefon)
 • Oddělení (kód_oddělení, název_odd, poznámka)
  • Tabulka Oddělení má primární klíč kód_oddělení, který je cizím klíčem v tabulce Zaměstnanec
transformace e r modelu do rela n ho modelu dat
Transformace E-R modelu do relačního modelu dat

Pravidla:

 • Tabulka – každý typ entit se stává samostatnou tabulkou
 • Sloupec – každý atribut se stává sloupcem
 • Řádek – každá entita se stává řádkem v tabulce
 • Primární klíč = identifikační klíč
transformace e r modelu do rela n ho modelu dat1
Transformace E-R modelu do relačního modelu dat

Pravidla:

 • Vztahy – reprezentují se tabulkou, která bude obsahovat cizí klíč jako odkaz do druhé tabulky
   • 1:N – cizí klíč přidán do tabulky na straně N
   • M:N – dekomponujeme na dva vztahy 1:N
transformace e r modelu do rela n ho modelu dat2
Transformace E-R modelu do relačního modelu dat
 • Specializace a generalizace (ISA)
  • Jedna tabulka, která obsahuje i sloupce, které jsou ve specializovaném entitním typu (v každém řádku může být hodnota NULL) nehospodárné, jednoduché
  • tabulka, která obsahuje atributy společné pro všechny entitní typy. Pro každý specializovaný entitní typ vytvoříme další tabulku, která bude obsahovat pouze sloupce specifické pro daný entitní typ.
transformace e r modelu do rela n ho modelu dat3
Transformace E-R modelu do relačního modelu dat
 • Transformujte E-R model z příkladu č. 1 do relačního modelu (pro úplnost připomínáme E-R model)
slide19

Č_ČT

JMÉNO

ADRESA

ČTENÁŘ

N

DAT_REZ

1

MÁ PŮJČEN

MÁ REZERVOVÁNU

DAT_ZPĚT

M

N

KNIHA

1

N

EXEMPLÁŘ

MÁ KOPIE

TITUL

INV_Č

CENA

ISBN

AUTOR

transformace
Transformace:

ČTENÁŘ (č_čt:char(10), jméno: char(30), adresa: char (80))

KNIHA (ISBN: char(10), autor: char(50),

titul: char(50))

EXEMPLÁŘ (inv_č: char(10), ISBN: char(10), cena: num)

VÝPUJČKY (inv_č: char(10), č_čt: char(10), datum_zpět: date)

REZERVACE (ISBN: char(10), č_čt:char(10), datum_rez: date)

slide21
Úkol:
 • Převeďte z E-R modelu do relačního modelu příklad č. 2 – databázi malého obchodního domu
slide22

plat

jméno

č_dod

jméno

isa

Zaměstnanec

Dodavatel

N

Vedoucí

pracuje_v

1

M

číslo

řídí

1

dodává

cena

1

Oddělení

N

1

číslo

název

prodává

N

Zboží

název

M

N

vystavil

N

obsahuje

1

Objednávka

Zákazník

č.obj

množství

datum

č.zák

jméno