slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
PSP ČR, 29. června 2012 PowerPoint Presentation
Download Presentation
PSP ČR, 29. června 2012

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 8
dale-higgins

PSP ČR, 29. června 2012 - PowerPoint PPT Presentation

101 Views
Download Presentation
PSP ČR, 29. června 2012
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Možnosti podpory exportu ze strany státu v návaznosti na strategii mezinárodní konkurenceschopnosti ČR pro období 2012 - 2020 PSP ČR, 29. června 2012 Konference Export – záchranná brzda v krizi

  2. Nové zaměření české ekonomické diplomacie Vypracování teritoriálních, ekonomických strategií Identifikace nových příležitostí pro český export Konzultace napříč státní správou a podnikatelskými svazy Optimalizace zahraniční sítě Velvyslanectví jako koordinátor zahraničních aktivit všech složek státu Napomáhání rozvoji vědeckotechnické a technologické spolupráce

  3. Hospitality package BackOffice Východiska Front Office CÍLE (proč) MMR MD MŽP • Zlepšení povědomí o MZV u firem • Řízení požadavků partnerů na ZÚ • Zlepšení komunikace s partnery • Podpora implementace exportní strategie Zastupitelský úřad 2 Ministerstvo zahraničních věcí 3 Tým MZV Přímé řízení VARIANTY ŘEŠENÍ (jak) 1 • A. Veřejná nabídka • Prohlášení • Sdílení kapacit • Nový model spolupráce • B. Dohoda o implementaci ES • Východiska MZV • Role a pozice partneři • Postup implementace ES • Základní pravidla Požadavky ES Ministerstvo průmyslu a obchodu Obchodní mise MPO Přímé řízení Nabídka kapacity týmu MZV v zahraničí pro plnění konkrétních aktivit při implementaci ES Nabídka sdílení infrastruktury na zastupitelských úřadech 1 Ujasnění pravidel, priorit a nastavení spolupráce při implementaci ES 2 3

  4. Zájem o projekty na podporu ekonomické diplomacievysoce převyšuje poptávku

  5. České technologické dny - 5 let přínosné tradice pro podnikání Propagují český výzkum a inovace v zahraničí a napomáhají k navazování bilaterální spolupráce v nejrůznějších oborech 6

  6. Pracujeme dál ve prospěch českého exportu… • Konference ekonomických radů, 25. – 29. června 2012 konzultace více než 350 českých firem s diplomaty v Kongresovém centru Praha • Konference Export – záchranná brzda v krizi • vystoupení zástupců z řad diplomacie z vybraných zemí (Čína, Rakousko, Rusko, Srbsko, Ukrajina, Vietnam) • konzultace zástupců malých a středních podnikatelů s diplomaty možnost individuálních konzultací s více jak 30 obchodními diplomaty z exportně nejatraktivnějších teritorií

  7. Děkuji Vám za pozornost.Tomáš Dub, náměstek ministra zahraničních věcí Ministerstvozahraničních věcí České republiky