Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Elektronien järjestäytyminen elektronikuorille PowerPoint Presentation
Download Presentation
Elektronien järjestäytyminen elektronikuorille

Elektronien järjestäytyminen elektronikuorille

281 Views Download Presentation
Download Presentation

Elektronien järjestäytyminen elektronikuorille

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Elektronien järjestäytyminen elektronikuorille videohttp://oppiminen.yle.fi/artikkeli?id=2222

  2. Elektronit järjestyvät energiatasoille elikuorilleatomiytimen ympärille. • sisin kuori Kkorkeintaan 2 elektronia • toinen kuori Lkorkeintaan 8 elektronia • kolmas kuori Mkorkeintaan 18 elektronia • uloimmalla kuorella saa olla korkeintaan 8 elektronia

  3. Elektronien sijoittaminen elektronikuorille • Piirrä ydin, johon sijoitat kemiallisen merkin • Piirrä K-kuori ja sijoita sille kaksi ensimmäistä elektronia • Jos elektroneja on jäljellä, piirrä L-kuori. Sille voit sijoittaa • 8 seuraavaa elektronia • Jos elektroneja jää, piirrä M-kuori, sille voit sijoittaa • 18 seuraavaa elektronia. • Tarkista uloin kuori. Sillä saa olla korkeintaan 8 elektronia. • Jos uloimmalla kuorella on liikaa elektroneja, piirrä seuraa- • va elektronikuori. Siirrä liiat ( yli 8 olevat ) elektronit tälle.

  4. Typpiatomin elektronirakenne Typpiatomilla on siis seitsemän elektronia Typpi 14 N N 7

  5. Piirrä seuraavien atomien elektronirakenne 16 35 Cl O a) b) 8 17 Cl O

  6. Piirräseuraavienaineidenelektronikuorirakenne 23 11 32 Na S B a) b) c) 5 11 16 K:2,L:8,M:1 K:2,L:8, M:6 K: 2,L:3 40 28 40 Ar Si Ca d) e) f) 18 20 14 K:2,L:8,M:8,N:2 K:2,L:8,M:8 K:2,L:8,M:4

  7. Yhteenveto • Järjestysluku on protonien lukumäärä. • Massaluku = ytimen hiukkasten lukumäärä = protonien ja elektronien yhteismäärä. • Elektronien lukumäärä = protonien lukumäärä. • Elektronit kiertävät ydintä elektronikuorilla. • Jokaiselle kuorelle mahtuu tietty määrä elektroneja. • Uloimmalla kuorella voi olla korkeintaan 8 elektronia. • 8 ulkoelektronia = oktetti