1 / 27

sp1.swietochlowice

http://sp1.swietochlowice.org. Nie od dziś wiadomo, iż prawdziwe piękno tkwi

Download Presentation

sp1.swietochlowice

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. http://sp1.swietochlowice.org

 2. Nie od dziś wiadomo, iż prawdziwe piękno tkwi w ludowych tradycjach, obyczajach, podaniach, legendach... Zaklęte jest również w starych przedmiotach i wszystkim tym, co składa się na dziedzictwo kulturowe minionych pokoleń. Aby nie utracić kontaktu z przeszłością i jej dorobkiem, nasza szkoła „powołała do życia” muzeum, w którym na nowo „ożywają” elementy dawnego życia śląskich rodzin. ...Wszystko zaczęło się w roku 2004, gdy miało miejsce uroczyste otwarcie Szkolnej Izby Regionalnej, wówczas małego pomieszczenia składającego się z części kuchennej i punktu pokojowego. Ponieważ Izba szybko się wzbogacała o nowe eksponaty, trzeba było ją powiększyć.  Proces przebudowy rozpoczął się w roku szkolnym 2006/2007, zakończył w marcu 2008r. Nad projektem czuwała pomysłodawczyni zbudowania w szkole Izby Regionalnej - Pani DyrektormgrBogumiłaJendrzejewska oraz nauczyciele: mgr IrenaGrosman, mgr MałgorzataMalickia, mgr BarbaraMorcinek oraz mgr DanutaSosin. Dziś Izba składa się z trzech głównych pomieszczeń podzielonych na trzy części – kuchenną, pokojową i dydaktyczną. Szkolna Izba Regionalna

 3. Otwarcie Szkolnej Izby Regionalnej 1 kwietnia 2008 r. w ramach obchodów Święta Szkoły odbyło się uroczyste otwarcie drugiej części Szkolnej Izby Regionalnej. W uroczystości wzięli udział przedstawiciele władz miasta oraz zaproszeni goście. Przecięcia wstęgi w Izbie Regionalnej dokonali: Prezydent Miasta Eugeniusz Moś, Prezydent Rafał Świerk oraz Przewodnicząca Rady Miejskiej- pani Urszula Gniełka.

 4. Lekcje otwarte Szkolna Izba Regionalna stale tętni życiem. Odbywają się tam lekcje regionalizmu, spotkania Kółka Regionalnego, Klubu Miłośników Tradycji i Gwary, konkursy o charakterze regionalnym, a także lekcje otwarte dla nauczycieli i rodziców. W okresie poprzedzającym Boże Narodzenie odbyła się lekcja otwarta na temat zwyczajów związanych z Adwentem i Bożym Narodzeniem na Górnym Śląsku. Dzieci wykazywały się wiedzą o dawnych zwyczajach śląskich rodzin, oraz o tych tradycjach, które nadal są kultywowanych w ich domach. Na zakończenie uczniowie poczęstowali obecnych upieczonymi podczas spotkania kółka regionalnego, świątecznymi piernikami.

 5. Promocja książki „Świętochłowickie kościoły” W ramach obchodów XXV-lecia szkoły odbyła się promocja książki pt. "Świętochłowickie kościoły" autorstwa naszych nauczycieli: Bożeny Roter, Lucyny Nowak oraz ks. Ireneusza Pawlaka. Publikacja jest przeznaczona dla dzieci, młodzieży oraz nauczycieli realizujących regionalną ścieżkę edukacyjną. Praca ma formę mini-przewodnika, w którym opisano historię sześciu parafii, kościelne zabytki: obrazy, rzeźby i inne wartościowe eksponaty. Autorstwa Bożeny Roter, nauczycielki nauczania zintegrowanego są również dwie inne publikacje: wydana w 2004 roku pozycja opisująca historie świętochłowickich rodzin, pt. „Świętochłowice we wspomnieniach mieszkańców” oraz broszura z 2005 roku pt. „Dzieje kopalni <<Śląsk-Matylda>>”

 6. Projekt na rzecz regionu Nasza dbałość o miejsca pamięci narodowej Nasza szkoła objęła patronatem groby zasłużonych oraz miejsca pamięci uwiecznione na tablicach pamiątkowych w Świętochłowicach. 29 października 2008 roku klasy VI c i VI d odwiedziły miejsca pamięci narodowej i świętochłowickie cmentarze - klasa VI d podjęła się uporządkowania tablicy znajdującej się w Piaśnikach przy ulicy Bytomskiej, która upamiętnia miejsce mordu powstańców w czasie I Powstania Śląskiego, klasa VI c wybrała się na stary i nowy cmentarz w Lipinach, gdzie porządkowano groby powstańców śląskich, m.in.: Augustyna Świdra, Antoniego Bukowego, Wojciecha Syski, Tomasza Lempy, Leona Sułkowskiego oraz Andrzeja Zabłockiego- uczestnika Powstania Wielkopolskiego, aktywnego członka ruchu oporu w czasie II wojny światowej i Kazimierza Grzybowskiego - majora Wojska Polskiego, odznaczonego wysokimi orderami polskimi, włoskimi i angielskimi.

 7. WYCIECZKI PO REGIONIE W roku szkolnym 2008/2009 został uruchomiony projekt „Wycieczek po regionie”, dzięki któremu młodzi miłośnicy śląskiej ziemi poznawali najciekawsze zakątki naszego województwa.   Dzieci wyposażone w aparaty, mapy, notatniki i dobre humory odwiedziły m.in.: Panewniki, Tarnowskie Góry, Siemianowice Śląskie i Będzin. Zgromadzone podczas wędrówki po regionie widokówki, rekwizyty, fotografie i inne materiały zostały przedstawione na wystawie pt.: „Z aparatem po regionie”. Wystawa znajduje się tuż przy Izbie Regionalnej.   W roku szkolnym 2009/2010 realizowany jest projekt pt. „Poznaj swoje miasto”

 8. Współpraca z Zespołem Pieśni i Tańca „Śląsk” Od 2007 roku w naszej szkole chętni uczniowie uczestniczą w nauce tańca ludowego, który jest prowadzony przez Kamillę Wójcik – członkinię Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk”. Taniec jest jedną z głównych form rozpowszechniania muzyki ludowej, która jest zazwyczaj zespoleniem tańca i śpiewu, a więc stanowią spójną całość ściśle związaną ze środowiskiem w którym powstały, jego zwyczajami i wierzeniami. Taniec stanowi więc cenne źródło wiedzy na temat tradycji i kultury regionu. Zajęcia, w których uczestniczą uczniowie przyczyniają się do kształcenia postawy twórczej, rozwijają ekspresję artystyczną, pomagają lepiej zrozumieć siebie i otaczający świat. Uczestnicząc w warsztatach uczniowie rozwijają swoje regionalne zainteresowania, ponadto łącząc muzykę i ruch na nowo odkrywają w nich piękno, kształtując wartości estetyczne.

 9. Śląskie stroje Szkoła może się poszczycić posiadaniem regionalnego chóru działającego pod batutą mgr Ireny Kanclerz, którego członkowie występują podczas uroczystości szkolnych i pozaszkolnych w strojach ludowych. W naszych zbiorach znajduje się trzynaście kiecek, cztery wierzchnie, dziewięć bluzek – kabotków oraz dwanaście sztuk wstążek przednich i bocznych. Mamy dwie galardy, wianki i korale, wszystko wykonane zgodnie z oryginałami. Stroje są szyte i ozdabiane własnoręcznie przez nauczycieli, rodziców, babcie i zaprzyjaźnione ze szkołą osoby pod nadzorem Grzegorza Stachaka – założyciela „Grypy Tradycji Śląskiej” działającej w Centrum Kultury Śląskiej w Świętochłowicach – Lipinach, z którym prowadzimy aktywną współpracę

 10. Delegacja SP1 na obchodach 85-lecia powrotu Górnego Śląska do Macierzy 18 czerwca 2007 roku delegacja naszej szkoły składająca się z uczennic, nauczycieli i rodziców uczestniczyła w obchodach 85-lecia powrotu Górnego Śląska do Macierzy. W godzinach porannych braliśmy udział we Mszy św. w Archikatedrze Chrystusa Króla w Katowicach. Po Mszy św. nasz poczet sztandarowy brał udział w uroczystym pochodzie ulicami miasta. Nasze uczennice, jako jedyne były ubrane w stroje śląskie, co wzbudziło ogólny podziw i zainteresowanie mieszkańców i zaproszonych delegacji. Na katowickim rynku mieliśmy okazję zobaczyć inscenizację wkroczenia wojsk polskich do Katowic. Niespodzianką dla nas było spotkanie i rozmowa z eurodeputowanym, Jerzym Buzkiem.

 11. Spotkania Klubu Miłośników Tradycji i Gwary Spotkania Klubu odbywają się najczęściej w Szkolnej Izbie Regionalnej i są dla uczniów jedną z atrakcyjniejszych form spędzania wolnego czasu. Udział w zajęciach umożliwia uczniom uczestnictwo w szeroko pojmowanym dziedzictwie kulturowym, a celem spotkań jest rozwijanie w uczniach poczucia przynależności i tożsamości regionalnej, identyfikacji z otaczającą ich „małą ojczyzną” oraz poszanowania dorobku kulturowego, tradycji i gwary.

 12. Kółko regionalne W ramach zajęć kółka regionalnego uczniowie naszej szkoły poznają historię, sztukę i tradycje śląskie. Zgłębiają wiedzę na temat najciekawszych miejsc naszego regionu, a zdobyte informacje prezentują w formie wystaw i gazetek całej społeczności szkolnej. Ponadto na zajęciach gotują śląskie potrawy, poznają obrzędowość, a także, w ramach opieki nad Izbą Regionalną wykonują prace inwentaryzacyjne. Uczniowie mają okazję wykazać się posiadaną wiedzą w ramach organizowanych konkursów dotyczących ziemi śląskiej.

 13. Spotkanie z górnikami Corocznie w naszej szkole odbywa się uroczystość z okazji Dnia Górnika, w której uczestniczą emerytowani górnicy:   p. Stanisław  Wyrwoł,  p. Stefan  Rossa oraz  p. Stanisław Cukierda. Częstym gościem naszej imprezy jest także radna  naszego miasta - p. Jadwiga Garbacik oraz p. Zofia Pogoda zeStowarzyszenia Miłośników Świętochłowic. W bieżącym roku szkolnym podczas uroczystej akademii uczniowie klasy I a, IV b przedstawili krótki program artystyczny przeplatany śląskimi tańcami, a szkolny chór zaśpiewał znane śląskie pieśni związane ze stanem górniczym. Uczniowie wysłuchali również opowieści zaproszonych gości na temat ich pracy oraz tradycji świętowania Barbórki. Na koniec goście rozdali dyplomy oraz nagrody zwycięzcom konkursu plastycznego pod hasłem: „Praca górnika w oczach dziecka”.   Cała uroczystość zarejestrowana została przez  Świętochłowicką Telewizję Kablową.

 14. Spotkania z twórcami 13 marca 2007 naszym gościem był pisarz Andrzej Żak, autor książek dla dzieci i młodzieży. Jego powieść „Władca czasu” znajduje się na „Złotej Liście” książek szczególnie polecanych przez Fundację „Cała Polska czyta dzieciom”. Podczas spotkania Pan Andrzej Żak opowiadał o swojej twórczości, czytał fragmenty powieści oraz odpowiadał na liczne pytania uczniów. 26 kwietnia klasa 4a gościła na lekcji j. polskiego Panią Joannę  Furgalińską - ilustratorkę trylogii ,,Władca czasu’’ autorstwa Andrzeja  Żaka. Uczennice i uczniowie mieli okazję zobaczyć kolekcję rysunków, które stanowią dorobek artystyczny Gościa. Na zakończenie zajęć każdy uczestnik otrzymał pamiątkę - ilustrację wraz z autografem.

 15. Koncert zudziałemartystówFilharmoniiŚląskiej 24 września w naszej szkole rozpoczął się tegoroczny cykl koncertów z udziałem artystów Filharmonii Śląskiej. Spotkania uczniów z muzykami mają już kilkuletnią tradycję. Tematem pierwszego w tym roku koncertu były „Muzyczne podróże po Europie”. Okazuje się, że temat ten stanowi nieprzebrane źródło atrakcyjnych utworów i podróż przez historię muzyki. Uczniowie wraz z nauczycielami usłyszeli m. in. utwory: Witolda Lutosławskiego „Preludia ludowe na klarnet”, Antoniego Vivaldiego „Jesień” z „Czterech pór roku”, Wolfganga Amadeusza Mozarta „II część Koncertu na klarnet”, Manuela de Falli „Taniec ognia” z baletu „Czarodziejska miłość” i słynna polkę „Dziadek”.

 16. Święto szkoły 2 kwietnia 2009 roku, w ramach obchodów Święta naszej szkoły byliśmy uczestnikami montażu słowno – muzycznego pt.: "Droga Górnego Śląska do Polski”. Imprezę uświetnił występ szkolnego chóru w strojach ludowych, który śpiewał i tańczył.   Wszystkie klasy odśpiewały wcześniej przygotowane piosenki śląskie, wręczono również nagrody uczestnikom konkursów o charakterze regionalnym: konkursu wiedzy o Śląsku, konkursu ,,Droga Górnego Śląska do Polski’’ oraz konkursu gwary i piosenki śląskiej. Kulminacyjnym punktem przedstawienia było odtańczenie "poloneza"... Po tych wszystkich atrakcjach uczniowie wraz z wychowawcami udali się do wyznaczonych klas na zajęcia o charakterze regionalnym oraz poczęstunek.

 17. „Wilijo po ślonsku ” Przedstawienie, w wykonaniu dzieci ze Szkolnego Klubu Tradycji I Gwary, pokazane uczniom w ostatnim dniu pobytu w szkole przed Świętami Bożego Narodzenia, w grudniu 2008 roku, nawiązywało do obchodów tych świąt w śląskich domach. Uczniowie przebrani w śląskie stroje, posługując się gwarą, pokazali jak w śląskich rodzinach wyglądała wigilia i przygotowania do świętowania Bożego Narodzenia.

 18. Przedstawienie o śląskich tradycjach związanych z okresem wielkanocnym i nadejściem wiosny 8 kwietnia 2009 r. uczniowie mieli okazję uczestniczenia w przedstawieniu obrazującym zwyczaje związane z nadejściem wiosny i przygotowaniami do świąt wielkanocnych na Górnym Śląsku.   Autorki przedstawienia – Panie mgr Barbara Morcinek i mgr Irena Kanclerz wykorzystały oryginalne gwarowe teksty i piosenki. Stroje śląskie, gwara, spontaniczność młodych aktorów stworzyły niepowtarzalny nastrój przygotowujący wszystkich do obchodów Zmartwychwstania Pańskiego.   Uroczystość uświetniła obecność zacnych Gości: Pani Wiceprezydent Urszuli Gniełki, Pani Radnej Gerdy Król oraz Pana Radnego Wojciecha Przetacznika.

 19. Konkursy Konkurs piosenki śląskiej jest organizowany od 2004 roku w postaci festiwalu. Kultywowanie tradycji muzykowania i śpiewania jest przejawem chęci poznania rodzinnych zwyczajów, ponownego odkrywania piękna ludowego folkloru. Dzięki niemu oraz dzięki konkursowi gwaryśląskiej, corocznie odbywającemu się w naszej szkole, nauczyciele rozbudzają w dzieciach zainteresowanie śląską „godką”, ukazują jej piękno i upowszechniają wiedzę o regionie, która jest zawarta w prezentowanych tekstach.

 20. Szkolny Przegląd Teatralny: „Kopciuch po śląsku” Odbywający się coroku Szkolny Przegląd Teatralny jest okazją, by uczniowie ujawnili swoje talenty aktorskie, reżyserskie i organizacyjne. Dzieci przedstawiają różnego typu przedstawiania w zależności od hasła przewodniego danego roku. Wśród pokazywanych przez dzieci inscenizacji znajdują się także scenki o charakterze regionalnym. Przykładem może być bajka o kopciuszku, przedstawiona w gwarze śląskiej, przygotowana przez dzieci z Klubu Miłośników Tradycji i Gwary, działającego w naszej szkole.

 21. Konkurs gwary śląskiej w Zespole Szkół w Chorzowie Uczestnictwo w różnego rodzaju konkursach, festiwalach i innych imprezach w mieście i regionie, daje możliwość pokazania osiągnięć uczniów, ich wiedzy, zdolności oraz dokonań szkoły szerszemu ogółowi. Taką okazją był rejonowy konkurs gwary śląskiej zorganizowany w Zespole Szkół w Chorzowie. Tam nasi uczniowie popisywali się w mówieniu „po ślonsku”, prezentując przy okazji nasze szkolne stroje śląskie.

 22. Wojewódzki konkurs „Szukamy swoich korzeni” W roku szkolnym 2008/2009 Stowarzyszenie Społeczno – Kulturalne „Nasze Śląskie” przy współudziale Regionalnego Ośrodka Kultury zorganizowało konkurs na szczeblu wojewódzkim: „Szukamy swoich korzeni”. W ramach przygotowania do konkursu nasi uczniowie uczestniczyli w warsztatach dziennikarskich, a uczennica klasy VI – Julia Chełminiak otrzymała wyróżnienie za wywiad, jaki przeprowadziła ze swoimi dziadkami.

 23. Festyn rodzinny Szkoła współpracuje z różnego typu instytucjami działającymi w naszym mieście, między innymi Parafią Najświętszego Serca Pana Jezusa w Piaśnikach. Podczas organizowanego przez parafię festynu rodzinnego dla mieszkańców Świętochłowic i innych okolicznych miast, nasz zespół taneczny prowadzony przez Panią Kamillę Wójcik (członkinię Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk”) pokazał program składający się z tańców regionalnych.

 24. „Nasze dzieci naszemu miastu” - to tytuł programu, którego istotą jest pokazanie lokalnemu środowisku efektów całorocznej pracy dzieci poświęconej tematyce regionalnej. W ostatnim czasie, w ramach programu, odwiedziliśmy parafię Najświętszego Serca Pana Jezusa z „Wilijom na ślonsku”, Przedszkole nr 8 z „Wyszkubkami”, a także Dom „Złotej Jesieni” pokazując jasełka w śląskiej gwarze.

 25. JUBILEUSZ XXX- LECIA SZKOŁY W dniach 20-21 listopada br. nasza szkoła obchodziła swoje 30-lecie. Perłowe gody były okazją do wspomnień i wzruszeń, ale również do refleksji.   Obchody jubileuszu rozpoczęły się uroczystą Mszą św. w kościele pw. NSPJ w Paśnikach. Koncelebrowało ją trzech księży. Wspaniałą homilię wygłosił ks. dr Antoni Bartoszek – absolwent szkoły. Po mszy zaproszeni goście, nauczyciele, rodzice i uczniowie przy dźwiękach orkiestry hutniczej Arcelor Mittal przeszli pod budynek szkoły.   Oficjalna część obchodów rozpoczęła Pani Dyrektor mgr Bogumiła Jendrzejewska. W uroczystościach wzięli udział przedstawiciele władz miasta z Panem Prezydentem Eugeniuszem Mosiem na czele, przedstawiciele władz oświatowych, związków zawodowych, dyrektorzy zaprzyjaźnionych  szkół,  przedszkoli,  instytucji,  placówek oświatowych i kulturalnych, zakładów pracy, nauczyciele, pracownicy szkoły, rodzice, uczniowie i absolwenci. Wśród obecnych gości nie zabrakło długoletniej Pani Dyrektor mgr Gabrieli Bosek.   Podczas akademii ludziom zasłużonym dla naszej szkoły zostały wręczone statuetki „Piaśnickiej Karolinki”

 26. Statuetka „Piaśnickiej Karolinki” Zasłużonym mieszkańcom miasta, którzy w szczególny sposób przyczynili się do rozwoju naszej placówki, współpracując z nami i wspomagając naszą działalność, szkoła przyznaje kryształową statuetkę „Piaśnickiej Karolinki”. W tym roku, w ramach obchodów XXX-lecia szkoły , podczas uroczystej akademii, statuetki wręczono Paniom: Urszuli Gniełce i Izabeli Salamon oraz Panom: Janowi Polakowi, Grzegorzowi Stachakowi i księdzu proboszczowi Markowi Kotyczce.

 27. Współpraca z mediami Ważniejsze wydarzenia z życia szkoły, takie jak: otwarcie Szkolnej Izby Regionalnej, konkursy gwary śląskiej, jubileusze XXV i XXX-lecia szkoły są zawsze dokumentowane przez Śląską Telewizję Miejską oraz gazetę „Dziennik Zachodni”. W miesięczniku oświatowym „Magazyn szkolny” opublikowano w listopadzie artykuł dotyczący obchodzonego jubileuszu XXX-lecia naszej placówki.

More Related