Vlaams ict beleid en de toekomstplannen van de vlaamse overheid met betrekking tot e health
Download
1 / 35

Vlaams ICT beleid en de toekomstplannen van de Vlaamse overheid met betrekking tot e-Health - PowerPoint PPT Presentation


 • 140 Views
 • Uploaded on

Vlaams ICT beleid en de toekomstplannen van de Vlaamse overheid met betrekking tot e-Health. Inleiding. Globale maatschappelijke en socio-economische tendensen confronteren onze maatschappij met nieuwe uitdagingen.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Vlaams ICT beleid en de toekomstplannen van de Vlaamse overheid met betrekking tot e-Health' - cyma


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Vlaams ict beleid en de toekomstplannen van de vlaamse overheid met betrekking tot e health

Vlaams ICT beleid en de toekomstplannen van de Vlaamse overheid met betrekking tot e-Health


Inleiding
Inleiding overheid met betrekking tot e-Health

 • Globale maatschappelijke en socio-economische tendensen confronteren onze maatschappij met nieuwe uitdagingen.

 • Een van de antwoorden is de uitbouw van ICT en internet gebaseerde diensten die de zorg- en welzijnsdienstverlening ondersteunen.

 • Ook in de negentiende eeuw waren er al discussies die op vandaag nog steeds actueel zijn:


Vlaams ict beleid en de toekomstplannen van de vlaamse overheid met betrekking tot e health

De eerste diagnose via telefoon werd gesteld in 1879! overheid met betrekking tot e-Health

Men vond snel andere toepassingen zoals: Elektronische stethoscoop, elektro-cardiogram, telefoon-probe

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1081896/pdf/medhist00108-0074.pdf


Inleiding1
Inleiding overheid met betrekking tot e-Health

Technologische evolutie leidt onvermijdelijk tot het herdefiniëren van de werkprocessen en het efficiënter maken van de uitvoering:

 • We moeten rekening houden met:

 • De unieke structuur en activiteiten van de zorg- en welzijnssector in Vlaanderen en België

 • De inzet van ICT is een bijzonder complex verhaal

 • De overheid wil als dirigent samen met de sector een harmonieus samenspel creëren.


Agenda
Agenda overheid met betrekking tot e-Health

 • Van Visie naar plan

 • Alles komt in een stroomversnelling

 • Het actieplan (e)Zorgzaam Vlaanderen

 • Fundamentele bouwstenen

 • Geen wit blad

 • Wat staat op stapel?

 • Samenwerking


Van visie naar plan
Van visie naar plan overheid met betrekking tot e-Health


Van visie naar plan1
Van visie naar plan… overheid met betrekking tot e-Health

Visietekst “(e)Zorgzaam Vlaanderen”

ICT actieplan


Zonder ict geen toekomst
Zonder ICT geen toekomst overheid met betrekking tot e-Health

 • Actieplan bevat concrete initiatieven binnen het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin.

 • Het is een antwoord op de vraag naar een “georkestreerde aanpak”,

 • een overzicht van de vele karretjes die in beweging zijn of gaan komen rond de “kennis- en gegevensdeling in zorg en welzijn” en waar we in WVG aan gaan trekken,

 • voor een betere deling van zorggegevens tussen de zorgverleners die een zorgrelatie of een therapeutische relatie hebben met eenzelfde zorggebruiker de zorg beter, goedkoper, veiliger en patiëntgerichter zal maken.


Alles in een stroomversnelling
Alles in een stroomversnelling overheid met betrekking tot e-Health


2012 2013 alles in een stroomversnelling
2012-2013: overheid met betrekking tot e-HealthAlles in een stroomversnelling

2012:

 • Vlaanderen heeft een visie rond eZorgzaam Vlaanderen en werkte een actieplan uit

 • RondetafeleGezondheidszorg en gezamenlijk actieplan van alle federale, regionale en lokale stakeholders (verder meer)

  2013:

 • Vlaanderen werkt aan een roadmap voor de informatisering van de Woonzorgcentra

 • Vlaanderen koppelt steun voor EPD systemen van de ziekenhuizen aan minimumcriteria

  Zo komen alle puzzelstukjes bijeen


2012 2013 alles in een stroomversnelling1
2012-2013: overheid met betrekking tot e-HealthAlles in een stroomversnelling

Met betrekking tot het eHealth-platform:

 • Bij de introductie van Vitalink zijn een aantal nieuwe bouwstenen beschikbaar gekomen die essentieel zijn voor veel toepassingen.

 • Zijn de basis voor veilige en betrouwbare communicatie

 • Vlaanderen promoot het gebruik van de basisdiensten (bouwstenen) van het federale eHealth-platform.

 • Vlaanderen zal vertegenwoordigd worden in het Beheerscomité van eHealth


Het actieplan e zorgzaam vlaanderen
Het actieplan overheid met betrekking tot e-Healthe-zorgzaamvlaanderen


Het actieplan ezorgzaam vlaanderen waarom
Het actieplan eZorgzaam Vlaanderen: Waarom? overheid met betrekking tot e-Health

De minister wil in het kader van het kwaliteitsdecreet alle voorzieningen van binnen het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin verplichten gegevens digitaal te delen.


Het actieplan ezorgzaam vlaanderen waarom1
Het actieplan eZorgzaam Vlaanderen: Waarom? overheid met betrekking tot e-Health

 • Zorgverleners moeten samenwerken

  • Competenties samenleggen

  • Complexe zorgsituaties

  • Juiste vrouw/man op de juiste plaats op het juiste moment

 • Vlaanderen wil dit ondersteunen en bevorderen via ICT.


Toch al 1 uitgangspunt
Toch al 1 uitgangspunt overheid met betrekking tot e-Health

Decentrale opslag van gegevens indien mogelijk, maar straks Vitalink!

Kerngedachte Vitalink:

 • Delen van gezondheids- en welzijnsinformatie uit (lokale) bronnen die niet 24u/24 7d/7 beschikbaar zijn

 • Blik in de toekomst: Vitalink uitgelegd aan dehand van een fictieve patiënte (Vitaline)

  http://vimeo.com/41279683

 • De Vlaamse overheid zet heel hoog in opveiligheid van de gegevens, de rechten van de patiënt en het respect voor de privacy.

 • Dat is een voorwaarde om het vertrouwen te winnen bij zorgverleners en burgers.


Fundamentele bouwstenen
Fundamentele bouwstenen overheid met betrekking tot e-Health


Wat hebben we nodig

Wat hebben we nodig? overheid met betrekking tot e-Health

 • Identificatie

 • Via e-ID

 • Via rijksregisternummer

 • Via CoBRHA

Wie vraagt toegang?


Wat hebben we nodig1

Wat hebben we nodig? overheid met betrekking tot e-Health

 • Autorisatie

 • Arts

 • Apotheker

 • Verpleegkundige

 • Verzorgende

 • Enz.

2. Welke rol heeft die m/v?


Wat hebben we nodig2

Wat hebben we nodig? overheid met betrekking tot e-Health

 • Therapeutische relatie

  • Relatie patiënt-zorgverlener

  • GMD-houder

  • Veranderlijk per rol

  • Beheerd door de patiënt

3. Over wie mag die m/v iets weten?


Wat hebben we nodig3

Wat hebben we nodig? overheid met betrekking tot e-Health

 • Informed consent

  • Keuze om in- of uit te stappen

4. Wiens gegevens mogen gedeeld worden?


Wat hebben we nodig4

Wat hebben we nodig? overheid met betrekking tot e-Health

 • Encryptie

 • Versleutelen

 • en ontcijferen

5. Hoe de gegevens beveiligen?


Wat hebben we nodig5

Wat hebben we nodig? overheid met betrekking tot e-Health

6. Hoe toegang krijgen tot de gegevens?

Vitalink is toegankelijk vanuit de vertrouwde software van de zorgverlener.

Voor de patiënten komen er "viewers" die hem in staat stellen om zijn gegevens on-line te raadplegen

Tijdens het pilootproject passen verschillende fabrikanten van software voor huisartsen, apothekers en verpleegkundigen hun pakketten reeds aan


Geen wit blad
Geen wit blad overheid met betrekking tot e-Health


Geen wit blad1
Geen wit blad overheid met betrekking tot e-Health

moduledatabank Integrale Jeugdhulp, e-loket, Vesta, BINC, INSISTO, DOMINO, MICADO, CAP, OPERA, …gedetineerdenopvolgsysteem, elektronische cliëntdossiers CAW’s, mijn VAPH, …de kinderopvangzoeker, elektronisch medisch (kind)dossier, e-zorgplannen, Vitalink digitaal platform zorgverzekering


Wat staat op stapel
Wat staat op stapel? overheid met betrekking tot e-Health


Voorzieningen kadaster
Voorzieningen kadaster overheid met betrekking tot e-Health

Toepassingen van het Kadaster (CoBRHA):

 • sociale kaart van het zorgaanbod

 • Een kinderopvangzoeker

 • Koppeling met het e-loket van VAZG

  • elektronisch indienen en opvolgen subsidiedossiers voor animatiewerking voor meer dan 600 woonzorgcentra

  • Elektronisch registeren van kwaliteitsindicatoren voor alle woonzorgcentra

 • Koppeling met Vesta

  • toepassing voor subsidiëren van diensten voor gezinszorg en aanvullende thuiszorg

  • Nieuwe diensten worden automatisch toegevoegd

 • Basis voor de moduledatabank Integrale Jeugdhulp


Elektronische zorgdossiers
Elektronische zorgdossiers overheid met betrekking tot e-Health

Veel begint bij elektronische (zorg)dossiers:

 • Medicatieschema

 • Elektronisch medisch kinddossier

 • Mijn VAPH

 • Elektronisch cliëntdossier CAW’s

 • Elektronische zorgdossiers in de woonzorgcentra (roadmap)

 • E-dossier vertrouwenscentra kindermishandeling en meldpunt GMK


Nieuwe mogelijkheden door ontsluiten van databanken
Nieuwe mogelijkheden door ontsluiten van databanken overheid met betrekking tot e-Health

ICT-systeem 1

ICT-systeem 1

Betere dienstverlening

Data-bank

1

Data-bank

1

Automatische rechtentoekenning


Standaarden
Standaarden overheid met betrekking tot e-Health

 • Semantische interoperabiliteit

 • Standaarden

 • Begrippenkaders en codering

  En overleg en kennisdeling


Samenwerking
Samenwerking overheid met betrekking tot e-Health


Orkestratie en samenwerking
orkestratie en samenwerking overheid met betrekking tot e-Health

 • De 4 ministers werkten in 2012 samen op de rondetafeleGezondheidszorg.

 • Er was nood aan afstemming,

  • op beleidsmatig en organisatorisch vlak,

  • op technologisch vlak,

  • juridisch en financieel vlak.

 • en aan een gezamenlijke actieplan rond informatisering in de gezondheidszorg.

 • Complementair met het actieplan eZorgzaam Vlaanderen


Tot slot belangrijke actiepunten uit actieplan egezondheidszorg
Tot slot: Belangrijke actiepunten uit ACTIEPLAN overheid met betrekking tot e-HealtheGezondheidszorg

Gegevens delen binnen de eerstelijn en de ziekenhuizen

 • EMD en het delen van relevante medische gegevens

 • Ontwikkelen van een ziekenhuis EPD

 • Gegevens afgeleverde medicatie en Medicatieschema

 • Gegevens delen via het systeem hubs &metahub


Tot slot belangrijke actiepunten uit actieplan egezondheidszorg1
Tot slot: Belangrijke actiepunten uit ACTIEPLAN overheid met betrekking tot e-HealtheGezondheidszorg

Aanvullende ontwikkelingen: chronische zorg, thuiszorg, rustoorden, psychiatrie, enz.

 • Ontwikkelen van een ‘minimaal EPD’

 • Invoeren van een uniform evaluatie-instrument (BelRAI)

 • Aanpassen van de reglementering en van de financiering als incentives voor het gebruik


Tot slot belangrijke actiepunten uit actieplan egezondheidszorg2
Tot slot: Belangrijke actiepunten uit ACTIEPLAN overheid met betrekking tot e-HealtheGezondheidszorg

De patiënt betrekken en de parate kennis over e-gezondheid vergroten

 • Toegang tot de gegevens door de patiënt

 • Parate kennis en inzicht over e-gezondheid vergroten

 • e-Gezondheid opnemen in de opleiding

  Een referentieterminologie uitwerken  

 • Realisatie van een nationaal terminologiebeleid


Meer info
Meer info overheid met betrekking tot e-Health

www.zorg-en-gezondheid.be/ICT

 • Visietekst eZorgzaam Vlaanderen

 • en bijhorend actieplan te vinden

  www.vitalink.be

  Vitalink uitgelegd aan de hand van een fictieve patiënte (Vitaline): http://vimeo.com/41279683

  www.rtreh.be