Tertialbokslut 2 2012 sociala st dresurser
Download
1 / 8

Tertialbokslut 2 2012 Sociala Stödresurser - PowerPoint PPT Presentation


 • 118 Views
 • Uploaded on

Tertialbokslut 2 2012 Sociala Stödresurser. Tertial bokslut 2 2012. VERKSAMHETSRESULTAT Antalet synpunkter från kunder ökar vilket ger oss god information för att ständigt utveckla och förbättra verksamheten.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Tertialbokslut 2 2012 Sociala Stödresurser' - curran-glass


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Tertialbokslut 2 2012 sociala st dresurser
Tertialbokslut 2 2012Sociala Stödresurser


Tertial bokslut 2 2012
Tertial bokslut 2 2012

VERKSAMHETSRESULTAT

Antalet synpunkter från kunder ökar vilket ger oss god information för att ständigt utveckla och förbättra verksamheten.

Ökat fokus på information och marknadsföring av våra verksamheter har gett resultat då fler kunder valt våra verksamheter.

Fortsatt utveckling av samarbetet inom VSS för kunna ta sig an nya uppdrag, effektivisera bemanning och kunskapsdelning.

Ökade krav på kvalitetsuppföljning innebär även samordning kring t ex rutiner, uppföljning och jämförelser av hantering av resursbehov och bemanning mm.


Tertialbokslut 2 2012
Tertialbokslut 2 2012

INSATTA RESURSER

 • VSS visar för perioden ettnegativtresultat med 9 miljoneri förhållande till budget. Prognosen för året är -5, 5 miljoner. Sjukfrånvaronökatfrån 6,0 % till 7,51 %.

 • Orsaker: Tomplatser inom SÄBO och Omsorgen. Personalkostnader i förhållande till minskade intäkter. Större personalkostnader under sommaren i förhållande till budget.

 • Åtgärder: Fortsattanpassningav personal ikopplat till resursbehov. Vakantatjänstersomejbesätts. Omvandlingav SÄBO-platser till korttidsboende. Nedläggningav en dagligverksamhetinomOmsorgen. Fortsattöversynavnivåbedömningar. Kopplachecknivåer till personaltid.


Int ktsbortfall tomplatser
Intäktsbortfall tomplatser

Ektorp 765 530

Sjötäppan 1 119 058

Sofiero 771 011

Talliden 1 327 531

Älta 450 945 Summa SÄBO 4 434 074

Omsorgen

DV 3 562 000


Personalkostnader
Personalkostnader

Ektorp -1 060 tkr

Talliden - 407 tkr

Sofiero - 426 tkr

Sjötäppan -1 477 tkr

Älta - 194 tkr Summa SÄBO -3 564 tkr

Omsorgen -3 427 tkr

Pers assist. - 694 tkrOmsorgen
Omsorgen

Nuläge

Resultat - 4,534 mkr mot budget (- 4, 447 mkrackumuleratresultat)

Budgeteradomsättning 69 mkr.

Orsak

 • Korttidscheckenharsänkts

 • Förändradevillkor enl. LOV förKortidsboendeochDagligverksamhetkostnadfördagligverksamhet. Ökadekostnaderpå 2 mkr.

 • StörrerörlighetpåplatserinomDagligverksamhet

 • Minskadeintäkterför 24 tomplatserjan-aug , 3,6 mkr. (Totalt 116 platser)

  Åtgärder

 • All korttidsfrånvaroersättsinte.

 • 3 hab.assistentersamt 1 enhetsledareärinteersatta

 • NedläggningavFöretagsslussen. 20 platservarav 12 ärtomma .

  Storkonkurrens, finnsfleraverksamheterförmålgruppeniSickla.


Seniorcenter talliden
Seniorcenter Talliden

Nuläge, T2

Resultat - 3,5 mkr mot budget (- 3,4 ackumulerat resultat)

Orsak

 • Tomma platser - 898 dagar, motsvarande 1.328 tkr (+14 dgr nivå 1, hyra o mat)

 • Svårighet att anpassa personal till beläggning

 • Omställningstid för start av 6 nya korttidsplatser

 • Nya checksystemets effekt på Talliden

  Åtgärder

 • Konvertera 6 SÄBO-platser till korttidsplatser från 1 sept

 • Nyttja egen flyttid i större utsträckning

 • Effektivisera bemanningen efter resursbehovet

 • Skapat tydliga inköpsrutiner – beställning i systemet o enl. avtal

 • Investerat i nytt larmsystem (lägre driftskostnad, stöd i tidsmätning)


ad