bible a archeologie n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Bible a archeologie PowerPoint Presentation
Download Presentation
Bible a archeologie

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 26

Bible a archeologie - PowerPoint PPT Presentation


 • 126 Views
 • Uploaded on

Bible a archeologie. Historicita biblických příběhů. Biblické školení pracovníků Český Těšín 26. ledna 2013. Kniha Mormonova. Mnoho měst ze dřeva a z cementu Početně obrovské populace Neamerické artefakty Neamerický dobytek Nepřiřaditelné zeměpisné údaje. Kniha Mormonova.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Bible a archeologie' - curran-beach


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
bible a archeologie

Bible a archeologie

Historicita biblických příběhů

Biblické školení pracovníků

Český Těšín

26. ledna 2013

kniha mormonova
Kniha Mormonova
 • Mnoho měst ze dřeva a z cementu
 • Početně obrovské populace
 • Neamerické artefakty
 • Neamerický dobytek
 • Nepřiřaditelné zeměpisné údaje
kniha mormonova1
Kniha Mormonova
 • „Jinými slovy, žádná města z Knihy Mormonovy nebyla nikdy nalezena, žádná osoba, místo, národ, řeka nebo jméno z Knihy Mormonovy nebyly nikdy nalezeny, žádné artefakty z Knihy Mormonovy, žádné rukopisy Knihy Mormonovy, žádné nápisy Knihy Mormonovy … nic, co by mohlo prokázat, že Kniha Mormonova je něčím jiným než mýtem nebo výmyslem, nebylo nalezeno.“
 • Ankerberg, John &Weldon, John: What Do Mormons Really Believe? Eugene (Ore): Harvest House Publ., 2002, s.184.
biblick archeologie
Biblická archeologie
 • Pomocná věda biblická
 • Archeologie omezená na oblasti a kultury, jejichž výzkum může osvětlit biblické poselství
minimalist versus maximalist
Minimalisté versus maximalisté
 • Je Bible věrohodnýmzdrojem historických informací?
 • „Lze kategoricky prohlásit, že žádný archeologický nález nikdy nebyl v rozporu s jedinou biblickou zmínkou.“ [Nelson Glueck]
 • I. Finkelstein a N. A. SilbermannpovažujíBiblizapokladnicinárodnípaměti, kterábylapřetvořena do mýtů,kteréjsousměsífaktů a fikce.
merenptahova st la
Merenptahova stéla
 • Kol. r. 1210 př. n. l.
 • Objevena r. 1896 v Thébách
 • „Izrael je pustý; jeho setba je zmařena.“
 • Pokládán za nejstarší mimoblickou zmínku o Izraeli
 • Determinativ (rozlišovač) „cizí národ”
je t star
Ještě starší?
 • Manfred Görg: Israelin Hieroglyphen. BiblischeNotizen 106 (2001), 21–27.
 • Úlomek, podstavec sochy?
 • V Egyptském muzeu v Berlíně od r. 1913 pod č. 21687
 • Vyobrazení 3 zajatců
 • Aškalon, Kanán, „Išrael“
 • 18. dynastie (15. – 14. stol.)
n pis z deir alla
Nápis z Deir 'Alla
 • Deir 'Alla (Jordánsko)
 • Objeven roku 1967
 • Nápis na omítce
 • 119 úlomků
 • Kol. r. 800 př. n. l.
 • „Balám syn Beórův“
m ova st la mo bsk k men
Méšova stéla (Moábský kámen)
 • Cca 835 př. n. l.
 • Moábský král Méša (zmíněn ve 2 Kr 3,4)
 • Vojenské boje s Izraelem a stavební činnost
 • Objevena r. 1868
ern obelisk
Černý obelisk
 • c. 841 př. n. l. přinesl Jehú asyrskému králi Salmanassarovi III. tribut
 • Nalezen r. 1846 v Kalchu (dnes Nimrud, Irák)
ern obelisk1
Černý obelisk
 • Jediné vyobrazení biblické postavy učiněné jejím současníkem; jediné starověké vyobrazení judského krále
ostraka keramick st epiny
Ostraka (keramické střepiny)
 • Samaří (8. stol.; dodávky olivového oleje a vína z královských skladů)
 • Lachiš (c. 597; záznamy velitele pevnosti bránící se Babylóňanům)

„Kéž Hospodin (JHVH) způsobí, aby můj pán slyšel dnešního dne dobré zprávy … vyhlížíme signály z Lachiše, podle všech pokynů, které mně můj pán dal, Azeku však nevidíme.“

chizkij v tunel
Chizkijášův tunel
 • 2 Pa 32, 30 „Chizkijášzasypal horní vody Gíchónu a svedl je spodem přímo na západ do Města Davidova…“
 • 513 m dlouhý
 • Spojoval Gíchonský pramen a Šiloašský rybník (rybník Siloe)
 • Zbudován před r. 701 př. n. l.
 • Šiloašskýnápis
 • 2011 zpochybnění tradiční datace

... proražení ... a taková byla událost proražení. Když ještě ... (kopáči zvedali) motyku jeden proti druhému a zbývalo prorazit ještě tři lokty ... bylo slyšet hlas ... jak na sebe volali, (neboť) ve skále byla trhlina (?) zprava doleva ... a v den proražení raziči kopali jeden proti druhému, motyka proti motyce, a tekla voda od pramene k rybníku, 1200 loktů. A 100 (?) loktů byla výška skály nad hlavou kopáčů ...

sancher b v hranol
Sancheríbův hranol
 • 3 verze – Chicago, Londýn („Taylorův“) a Jeruzalém
 • Iz 33 a 36; 2 Kr 18:17; 2 Pa 32:9.
 • „jako ptáka v kleci“
st brn svitky z ketef hinnom
Stříbrné svitky z KetefHinnom
 • Dva malé svitky
 • Nalezeny r. 1979
 • Áronovo požehnání (Nu 6,24-26)
 • Spory o dataci
 • 2003: Publikovány výsledky výzkumu vedeného na SouthernCalifornia University
 • Nejstarší dochovaný text Starého zákona!
svitky od mrtv ho mo e
Svitky od Mrtvého moře
 • 1947-1956: objeveno 11 jeskyní v Kumránu
 • Několik drobných nálezů na jiných místech Judské pouště
 • Všechny knihy SZ kromě Ester
 • 3. st. př. n. l. – 1. st. n. l.
velk izaj v svitek
Velký Izajášův svitek

1QIsaa (c. 125 př. n.l.)

n pis pontsk ho pil ta
Nápis Pontského Piláta
 • Objeven r. 1961 v Caesareji Přímořské (sídlo prefekta provincie Judaea)
 • Jméno: [PON]TIUS PILATUS
 • Titul: [PRAEF]ECTUS IVDA[EA]E
jakubovo ossu rium
Jakubovo ossuárium
 • Vápencová schrána na kosti zemřelého; kolem r. 63 n. l.
 • 2002 Zveřejnění informace o existenci aramejského nápisu
 • „Ja'akovbar-Josef achujdi-Ješua“
 • „Jakub, syn Josefův, bratr Ježíšův“
jakubovo ossu rium1
Jakubovo ossuárium
 • 2003 Negativní stanovisko Izraelského památkového úřadu
 • Zdrcující kritika
 • 2012 Zprošťující rozsudek
aktuality
Aktuality
 • Střepy z Bét-Šemeše s nápisem Ba‘l(c. 1150-1100 př. n. l.)
 • Otisk pečetě s nápisem Betlém (8. – 7. stol. př. n. l.)
 • Nejstarší zlomek novozákonního textu (1. stol. n. l.) [starší než P52 – na obr.]
fale n archeologov
Falešní archeologové
 • Ron Wyatt (1933-1999), zdravotní bratr na anesteziologii
 • Biblické archeologické noviny
 • Noemova archa, archa úmluvy a jiné předměty ze Šalomounova chrámu, zbytky faraonovy armády na dně Rudého moře aj.