Download
geiriau seisnigaidd n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Geiriau Seisnigaidd PowerPoint Presentation
Download Presentation
Geiriau Seisnigaidd

Geiriau Seisnigaidd

3 Views Download Presentation
Download Presentation

Geiriau Seisnigaidd

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Gwaith Dosbarth Geiriau Seisnigaidd • WALT: • That words have been adopted into the Welsh language from English • That there are rules which will help you when spelling these cognates. • The difference between the Welsh and English alphabet.

 2. Y Sgiliau Allweddol Byddwch chi’n datblygu’r sgiliau yma: • Cyfathrebu • Meddwl • Y Cwricwlwm Cymreig

 3. Learning Outcomes: By the end of the lesson, you will: • Know that some Welsh words ‘sound’ English. • Have gone over the Alphabet. • Know that special care is needed when spelling them. • Be able to proof-read and find errors.

 4. Beth ydy ‘Geiriau Seisnigaidd? • Geiriau - words. • Seisnigaidd – from the English. • These words will sound a little different and will be spelt following Welsh spelling rules.

 5. Y Wyddor Gymraeg Mae 29 llythyren A B C CH D DD E F FF G NG H I J L LL M N O P PH R RH S T TH U W Y vowels: A E I O U W Y consonants: ALL THE REST!!

 6. Cywiro: Tasg 1 Cywirwch y nodyn. Mae 3 camgymeriad: Sut mae! Rydw i eisiau copy o’r agenda os gwelwch yn dda. Fy rhif fax ydy 01919 68153. Mae’r boss eisiau gweld yr agenda heddiw. Diolch!

 7. Cywiro: Tasg 2 Cywirwch y poster. Mae 5 camgymeriad: Trip Caerdydd Bydd yn gret. Gadael garage Shell am saith o’r gloch. Brecwast mewn cafe ar y ffordd. Cyfle i shopa neu fynd i weld gêm rygby yn y Stadiwm. Bwciwch eich tocyn heddiw!

 8. caffi cafi caffe Asesu ar Gyfer Dysgu / AfL DEWIS O ATEBION CHOICE OF ANSWERS A - B - C - Beth sy’n gywir?

 9. ffail ffeil feil Asesu ar Gyfer Dysgu / AfL DEWIS O ATEBION CHOICE OF ANSWERS A - B - C - Beth sy’n gywir?

 10. garaj garej garag Asesu ar Gyfer Dysgu / AfL DEWIS O ATEBION CHOICE OF ANSWERS A - B - C - Beth sy’n gywir?

 11. taksi taxi tacsi Asesu ar Gyfer Dysgu / AfL DEWIS O ATEBION CHOICE OF ANSWERS A - B - C - Beth sy’n gywir?

 12. siop soip shôp Asesu ar Gyfer Dysgu / AfL DEWIS O ATEBION CHOICE OF ANSWERS A - B - C - Beth sy’n gywir?

 13. Theatr Elwy theatr elwy Theatre Elwy Asesu ar Gyfer Dysgu / AfL DEWIS O ATEBION CHOICE OF ANSWERS A - B - C - Beth sy’n gywir?

 14. cofee coffi coffy Asesu ar Gyfer Dysgu / AfL DEWIS O ATEBION CHOICE OF ANSWERS A - B - C - Beth sy’n gywir?

 15. Beth ydy Geiriau Seisnigaidd? Do you remember? • Words that sound English but have to be spelt in a Welsh way.

 16. Have I learnt…? • to be careful when spelling Welsh words that have an English root? • to see mistakes that others make? • how to pronounce the letters of the Welsh alphabet? • y grŵp cyntaf o idiomau/priod-ddulliau?