z kladn kola med ansk 514 01901 ilava n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
ZÁKLADNÁ ŠKOLA MEDŇANSKÁ 514/ 01901 ILAVA PowerPoint Presentation
Download Presentation
ZÁKLADNÁ ŠKOLA MEDŇANSKÁ 514/ 01901 ILAVA

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 25

ZÁKLADNÁ ŠKOLA MEDŇANSKÁ 514/ 01901 ILAVA - PowerPoint PPT Presentation


  • 93 Views
  • Uploaded on

ZÁKLADNÁ ŠKOLA MEDŇANSKÁ 514/ 01901 ILAVA. ZÍSKAJME NOVÉ POZNATKY MODERNÝMI FORMAMI. PREDMET PODPORY NFP. Názov projektu: Získajme nové poznatky modernými formami ITMS kód projektu: 26110130117 Operačný program: VZDELÁVANIE Spolufinancovaný z:

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'ZÁKLADNÁ ŠKOLA MEDŇANSKÁ 514/ 01901 ILAVA' - csilla


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
z kladn kola med ansk 514 01901 ilava

ZÁKLADNÁ ŠKOLAMEDŇANSKÁ 514/01901 ILAVA

ZÍSKAJME NOVÉ POZNATKY MODERNÝMI FORMAMI

predmet podpory nfp
PREDMET PODPORY NFP

Názov projektu:

Získajme nové poznatky modernými formami

ITMS kód projektu: 26110130117

Operačný program: VZDELÁVANIE

Spolufinancovaný z:

Európsky sociálny fond a Štátny rozpočet Slovenskej republiky

Prioritná os:

Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy

Opatrenie:

Premena tradičnej školy na modernúVýška NFP:

161 576,42 €

z skajme nov poznatky modern mi formami
ZÍSKAJME NOVÉ POZNATKY MODERNÝMI FORMAMI

Ciele projektu:

Prestavba vzdelávacieho systému základnej školy v rámci vedomostnej ekonomiky s orientáciou na moderné formy výučby a informačno-komunikačné technológie

Špecifický cieľ 1:

Modernizácia vyučovacieho procesu prostredníctvom inovatívnych foriem výučby

Špecifický cieľ 2:

Modernizácia didaktických prostriedkov založených na moderných informačno-komunikačných technológiách

z skajme nov poznatky modern mi formami ikt zariadenia do odborn ch u ebn
ZÍSKAJME NOVÉ POZNATKY MODERNÝMI FORMAMIIKT zariadenia do odborných učební
  • 3 osobné počítače – učiteľské
  • 17 osobných počítačov – žiacke
  • 3 dataprojektory
  • 3 stropné držiaky pre dataprojektor
  • 3 rozbočovače videosignálu
  • 3 interaktívne tabule
  • 1 vizualizér
  • spolu za viac ako 25000 €
z skajme nov poznatky modern mi formami pom cky a literat ra
ZÍSKAJME NOVÉ POZNATKY MODERNÝMI FORMAMIPomôcky a literatúra

Ako podpora pre realizáciu moderných foriem výučby boli zakúpené desiatky kníh, slovníkov, máp, CD a DVD nosičov a ďalších pomôcok.

slide14
ZÍSKAJME NOVÉ POZNATKY MODERNÝMI FORMAMIVzdelávanie učiteľov s cieľom získať nové kompetencie potrebné k novým formám vyučovania

V priebehu júna až októbra 2010 sa uskutočnilo 9 rôznych druhov školení, do ktorých sa zapojilo 31 učiteľov, celkovo 33 vzdelávacích skupín.

Spolu to bolo 1035 hodín vzdelávania s 15 lektormi.

z skajme nov poznatky modern mi formami vyu ovacie aktivity
ZÍSKAJME NOVÉ POZNATKY MODERNÝMI FORMAMIVyučovacie aktivity

Od júna 2010 do decembra 2011 sa realizovala samotná výučba v rámci jednotlivých aktivít.

Z plánovaných 9350 hodín sa podarilo odučiť 8570, teda 91,65%.

z skajme nov poznatky modern mi formami vyu ovacie aktivity projektov vyu ovanie
ZÍSKAJME NOVÉ POZNATKY MODERNÝMI FORMAMIVyučovacie aktivity - Projektové vyučovanie
z skajme nov poznatky modern mi formami vyu ovacie aktivity projektov vyu ovanie1
ZÍSKAJME NOVÉ POZNATKY MODERNÝMI FORMAMIVyučovacie aktivity - Projektové vyučovanie
slide18
ZÍSKAJME NOVÉ POZNATKY MODERNÝMI FORMAMIVyučovacie aktivity - Zapojenie IKT a zobrazovacích prostriedkov do vyučovacieho procesu
slide19
ZÍSKAJME NOVÉ POZNATKY MODERNÝMI FORMAMIVyučovacie aktivity - Zapojenie IKT a zobrazovacích prostriedkov do vyučovacieho procesu
z skajme nov poznatky modern mi formami vyu ovacie aktivity praktick v u ba v ter ne
ZÍSKAJME NOVÉ POZNATKY MODERNÝMI FORMAMIVyučovacie aktivity - Praktická výučba v teréne
z skajme nov poznatky modern mi formami vyu ovacie aktivity praktick v u ba v ter ne1
ZÍSKAJME NOVÉ POZNATKY MODERNÝMI FORMAMIVyučovacie aktivity - Praktická výučba v teréne
slide22
ZÍSKAJME NOVÉ POZNATKY MODERNÝMI FORMAMIVyučovacie aktivity - Medzipredmetové prepojenia a blokové vyučovanie
slide23
ZÍSKAJME NOVÉ POZNATKY MODERNÝMI FORMAMIVyučovacie aktivity - Medzipredmetové prepojenia a blokové vyučovanie
slide24
ZÍSKAJME NOVÉ POZNATKY MODERNÝMI FORMAMIVyučovacie aktivity - Zavedenie princípov metódy CLIL do vyučovania CJ
slide25
ZÍSKAJME NOVÉ POZNATKY MODERNÝMI FORMAMIVyučovacie aktivity - Zavedenie princípov metódy CLIL do vyučovania CJ