novosti v hyper v 3 0 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Novosti v Hyper -V 3.0 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Novosti v Hyper -V 3.0

play fullscreen
1 / 14
Download Presentation

Novosti v Hyper -V 3.0 - PowerPoint PPT Presentation

csilla
135 Views
Download Presentation

Novosti v Hyper -V 3.0

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Novosti v Hyper-V 3.0 Marko Zaletel, marko.zaletel@sola-prihodnosti.si

 2. Pregled vsebin Windows Deployment Services Splošne novosti v Windows (Server) 8 Izboljšave v strojni podpori Nove funkcionalnosti Demonstracija najzanimivejših novosti Presenečenje

 3. Predstavljene funkcionalnosti temeljijo na trenutno dostopnih verzijah operacijskih sistemov Windows 8 DP in Windows Server 8 DP ter predstavitvah, predstavljenih na konferenci BUILD2011. Trenutne verzije OS niso niti še v BETA fazi, tako da se funkcionalnosti v končni verziji lahko spremenijo! Predloga za PowerPoint

 4. Splošne novosti v Windows (Server) 8 Predloga za PowerPoint • Nov grafični vmesnik • Prilagojen za „touch“ delo • Podpora za „mount“ ISO in VHD datotek* • „CopyPath“* • IP AddressManagement (ND, static and dynamic address allocation, nadzor DNS in DHCP, na enem mestu) • „Dynamic Access Control“ (še bolj natančno, globalno, nastavljanje politik dostopa do datotek) • Nov datotečni sistem (ReFS) • AD Recycle Bin GUI • Kloniranje DC strežnika, virtualizacija DC

 5. Izboljšave v strojni opremi (Hyper-V) • Več hkratnih „Live“ migracij in „StorageLive“ migracij (edina omejitev je hardware) • Nov VHDX format (16TB velikost, VHD 2040GB), omogoča tudi boljše performanse (večji bloki) Predloga za PowerPoint

 6. Nove funkcionalnosti (Hyper-V) Predloga za PowerPoint VirtualFiberChannel Multi-tenantvSwitch – min/max bandwidth, Hyper-V extensible switch, Isolation policies (can define what a VM can see in layer 2 networking), PVLANs ExtensiblevSwitch – Izdelava dodatkov preko API za zajem, filtracijo in preusmeritev prometa (poenoteno upravljanje fizičnih in virtualnih stikal) Omejitev hitrosti prenosa NIC teaming (loadbalancing in failover LBFO)! „Live“ migracije brez skupnega diskovja Hyper-V Replica (asinhrona replikacija virtualnih diskov in VM-jev na drug strežnik) IP AddressMobility (ohranjanje IP nastavitev na strežniku kljub premiku v drugo okolje)

 7. Nove funkcionalnosti (Hyper-V) II Predloga za PowerPoint „Cross-networkVM livemigration“ „Datade-duplication“ – shranjevanje velike količine podatkov z minimalno zasedenostjo prostora na diskovju (shranjuje le unikatne podatke) Single-RootI/O Virtualization (SR-IOV) za omrežne kartice itd.

 8. Hyper-V LiveMigration brez skupnega diskovja DEMO Predloga za PowerPoint

 9. Hyper-V Replica DEMO Predloga za PowerPoint

 10. VM BandwidthManagement DEMO Predloga za PowerPoint

 11. NIC Teaming DEMO Predloga za PowerPoint

 12. Hyper-V vloga na Windows 8 odjemalcu PRESENEČENJE Predloga za PowerPoint

 13. Zaključek Novosti v Hyper-V 3.0 Hyper-V 3.0 – največ novosti do sedaj Idealen za postavitev v podatkovnih centrih, v oblaki in v hibridnih okoljih Ogromno novih funkcionalnosti na področju virtualizacije omrežij Možnost izdelave dodatkov za virtualna stikala (API) Windows 8 Hyper-V host http://channel9.msdn.com/events/BUILD/BUILD2011 - posnetki konference BUILD2011 http://msdn.microsoft.com/en-us/windows/apps/br229516 - prenos Windows 8 DP

 14. Vprašanja, odgovori Marko Zaletel, marko.zaletel@sola-prihodnosti.si