p dagogisk assistent n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Pædagogisk assistent PowerPoint Presentation
Download Presentation
Pædagogisk assistent

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 32

Pædagogisk assistent - PowerPoint PPT Presentation


 • 104 Views
 • Uploaded on

Pædagogisk assistent. in -dag for praktikvejledere. in. - formation - spiration - novation. Marts 2012. Program for dagen:. kl. 9-10: G ensidig information, inspiration og erfaringsudveksling Kl. 10-10.20: Pause – uformelle møder

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Pædagogisk assistent' - crete


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
p dagogisk assistent
Pædagogisk assistent

in-dag for praktikvejledere

in

- formation

- spiration

- novation

Marts 2012

program for dagen
Program for dagen:
  • kl. 9-10: Gensidig information, inspiration og erfaringsudveksling
 • Kl. 10-10.20: Pause – uformelle møder
 • Kl. 10.20- 12: Eleverne viser rundt på skolen og man samles i klasser
 • Præsentation
 • Information om skoleforløb hidtil
 • Arbejde med mål for praktik udarbejdet af PASS
 • (Fagligt udvalg for den Pædagogiske Assistentuddannelse
 • og Social- og Sundhedsuddannelsen)
 • Evt. individuelt møde mellem elev og praktikvejleder
u ddannelsens form l
Uddannelsens formål

Eleven opnår viden og færdigheder

inden for følgende kompetenceområder:

Udviklende, forebyggende, rådgivende og støttende opgaver

Kulturelle og aktiverende opgaver

Fysisk udviklende aktiviteter

Sundhedsfremmende og forebyggende indsats

Omsorgsrelaterede opgaver

Koordinations-, dokumentations- og evalueringsopgaver

Grundlæggende

generalist-uddannelse

med afsæt i praksis

adgang og optagelse
Adgang og optagelse
 • Kommune/region og vejleder fra skole optager eleverne i fællesskab
 • Eleverne skal enten have:
  • 9. kl. + mindst 1 års uddannelse eller arbejdserfaring
  • eller
  • 9. kl. + bestået grundforløb fra indgangen ”sundhed, omsorg og pædagogik”
 • Eleverne får en uddannelsesaftale (ansættelseskontrakt),
 • når de er optaget på uddannelsen. De er ansat i 37 timer af kommunen.
 • Eleverne får elevløn under uddannelsen (ca. 9.700 kr. før skat)
 • og har mødepligt i skoleperioder og i praktik.
 • Uddannelsen er kompetencegivende til pædagogseminariet

l

hold 520 21 22 feb 2012
Hold 520-21-22 (feb. 2012)

54 uger skole og 52 uger praktik

1.2.12

15.5.14

Behov for

særlig støtte

Almindelige

dagtilbud

”valgfri”

(hvis muligt)

Progression i opnåelse af mål:

Begynder rutineret avanceret

Fra aktiv deltagelse selvstændighed og overblik

fra begynder til rutineret niveau
Fra begynder til rutineret-niveau:

Begynder:

”Eleven kan løse en opgave og udføre en aktivitet i en kendt situation

eller ud fra en kendt problemstilling

eller kan udføre en mere kompliceret aktivitet under vejledning.

På dette niveau lægges der vægt på personlig kompetence til at sætte sig ind i uddannelsens fundamentale kundskabs- og færdighedsområder

og kompetence til at udvikle ansvarlighed og grundlag for fortsat læring.

På begynderniveau grundlægges ligeledes selvstændighed i opgaveløsning.

Rutineret:

Eleven kan planlægge og gennemføre en opgave eller aktivitet

eller løse et problem i en rutinemæssig eller kendt situation og omgivelse, alene og i samarbejde med andre.

På dette niveau lægges vægt på den personlige kompetence

til selvstændigt at sætte sig ind i mere komplicerede problemstillinger

og til at kommunikere med andre om løsningen heraf.

Yderligere lægges vægt på fleksibilitet og omstillingsevne.”

slide7

Uddannelsens fag:

Områdefag: Grundfag:

Pædagogik Samfundsfag (C-niveau)

Kultur og aktivitetsfag Dansk (C-niveau)

Sprog, kommunikation og psykologi Engelsk (E-D niveau)

Sundhedsfag

Bevægelse og idræt

Specialefag (2x1 uge):Valgfag:

Socialpædagogik 2 uger

Specialpædagogik

Folkesundhed og sundhedsfremme

Kost og bevægelse

Børn og natur

Æstetiske udtryksformer

Pædagogiske aktiviteter

slide8

Pædagogisk assistent:

(eksempel på mål for praktik)

A: Planlægge, fagligt begrunde, gennemføre samt formidle praktisk pædagogisk arbejde

G: Deltage i og bidrage til

dialogen omkring det enkelte barns, unges eller voksnes udvikling,

såvel som tilbuddets udvikling generelt

H: Indgå i samarbejdet med forældre, pårørende, kolleger og andre professionelle

Pædagog:

(eksempel for mål for praktik)

A: Beherske den pædagogiske praksis og bidrage til

udvikling og fornyelse af den pædagogiske profession

B: Yde en målrettet indsats i forhold til en valgt målgruppes behov

C: Redegøre for, hvordan teoretisk og praktisk viden om en målgruppe kan kvalificere grundlaget for pædagogisk virksomhed generelt

Dybdegående litteratur om centrale begreber

Introducerende litteratur om centrale begreber

personlige kompetencer
Personlige kompetencer:

Eleven skal gennem skoleuddannelsen og praktikuddannelsen udvikle følgende personlige kompetencer, som er relevante for udførelsen af erhvervsfunktionen:

1. initiativ, selvstændighed, ansvarlighed og empati for på den baggrund at

kunne møde andre mennesker på en etisk og respektfuld måde

og kunne se egen andel i udviklingen af mellemmenneskelige relationer

2. Evnen til at yde omsorg for sig selv og andre på en nærværende og professionel måde

3. forståelse af kommunikationens betydning for at forstå, indgå i og udvikle en professionel praksis

4. evnen til ud fra egne fysiske, psykiske, sociale og kulturelle ressourcer at indgå aktivt i samarbejdsrelationer og opgaveløsning

OBS: Prøvetid de første 3 mdr. af 1. praktik

slide10

5. indsigt i læreprocesser og egne lærings- og motivationsmæssige styrker og udviklingspotentialer

6. nysgerrighed, kreativitet og åbenhed og dermed lyst til kontinuerligt at lære og til at indgå i forandringsprocesser samt til at håndtere og agere i en social og kulturel mangfoldighed

7. færdigheder i at være aktivt søgende, spørgende og kritisk samt til at kunne handle hensigtsmæssigt i uforudsete situationer

8. evnen til at anvende evaluering og selvevaluering som et redskab i egen lærings- og udviklingsproces

inspiration
Inspiration:

”Den gode modtagelse af ny praktikant”

slide15

De 4 parter i elevens uddannelse:

Praktikvejleder:

*Modtage eleven og støtte den faglige og personlige læring

*Sikre tid til vejledning

*Have fokus på elevens måde at lære på

*Vælge opgaver med stigende sværhedsgrad

*Sammen med eleven revidere, følge op på og evaluere mål for praktikken

*samarbejde med udd.ansvarlig og kontaktlærer ved problemer

*Udfylde og sende

PASS-skema til skole og udd. ansvarlig

Eleven:

*Uddannelsesplan

*Mødepligt

*Nå mål for praktik

*udvise engagement og ansvarlighed

*udvikle sig fagligt og personligt

Uddannelses-ansvarlig:

*Ansætte eleven

*Overholde overenskomst

*Holde øje med fremmøde på hele uddannelsen *holde øje med at mål for uddannelsen nås

*Evt. opsige

Kontaktlærer:

*uddannelsesplan

*støtte den faglige og personlige læring

*Fravær i skoleperiode

*Formidle kontakt til hjælp

*Samarbejde med

udd. ansvarlige ved problemer i skole

*Skolevejledning

slide16

Praktikforberedelse

Eleven beskriver

sammen med kontaktlærer/holdkoordinator

3 personlige og 3 faglige mål

som han / hun særligt ønsker

at arbejde med i den kommende praktik

Disse koordineres/tilrettes /konkretiseres

efterfølgende sammen

med praktikvejleder i praktikken

uddannelsessamtale i praktik
Uddannelsessamtale i praktik
 • Kontaktlærer besøger elev i 1. og 2. praktik
 • (-og i 3. praktik hvis nødvendigt)
 • Kontaktlærer er ”gæst”
 • Kontaktlærer meddeler tidspunkt
 • Praktikvejleder og elev udarbejder referat af uddannelsessamtale,
 • kopi sendes til skolen og uddannelsesansvarlig (ansættende myndighed)
 • Eleverne har indkaldsdag på skolen d. 14.6.12.
ideer til vejledningssamtaler
Ideer til vejledningssamtaler:

Aktuelle emner

Status for

opnåelse af

mål for

praktik

Stedets kultur og pædagogik

Elevens

personlige

udfordringer

og mål

Drøftelse

af hverdags-situationer (logbog)

Gensidige forventning-er

Stedets opgaver og funktion i samfundet

inspiration1
Inspiration:

”Den gode vejledning”

den gode vejleder hold 42 s refleksioner p indkaldsdag i 3 praktik
Den gode vejleder:(Hold 42’s refleksioner på indkaldsdag i 3. praktik)
 • Giver sig tid til at lære os at kende og hjælper os med vores læringsmål
 • Giver sig tid til at præsentere praktikstedet grundigt
 • Kender til uddannelsen og mål for praktikken
 • Har samme arbejdstider som os, især den første måned
 • Planlægger faste vejledningstider, som overholdes - helst en fast dag
 • Går foran som et godt eksempel og giver sig tid til os i hverdagen
 • Inddrager os i det pædagogiske arbejde
 • Tænker at vi er i en læreproces og gerne vil lære af vores fejl
 • Lader os komme med til møder
 • Kan give praksiseksempler, så vi forstår det
 • Tror på os og uddannelsen
 • Brænder for at være praktikvejleder
slide24

Innovative ideer:

Trine:

Helle:

slide25

Praktikken vurderes godkendt/ ikke godkendt

 • Ikke bestået: Begrundelse
 • Bestået: Udtalelse og beskrivelse af, hvad eleven
 • med fordel kan arbejde videre med
 • OBS: Så snart der er betænkeligheder i f.t. eleven,
 • rettes henvendelse til uddannelsesansvarlig og kontaktlærer i god tid
slide26

Underskrevet PASS-erklæring (original) sendes til skole

Social- og Sundhedsskolen Fyn

Vestre Stationsvej 8-10

5000 Odense C

og kopi gives/sendes til elev og uddannelsesansvarlige

inspiration2
Inspiration:

”praktikerklæring og -udtalelser”

in novation
in-novation

Ideer til

videre udvikling af praktiksamarbejde

tilbagemelding på

IN-dag for praktikvejledere

in novation1
in-novation

mailes til:

Helle Krøis Ursem Trine Paulsen Louise Kruse Karlsen

hekr@sosufyn.dk trpa@sosufyn.dk loka@sosufyn.dk

praktikkoordinatorpraktikkoordinator sekretær

for for for

Nordfyn Middelfart hele

Kerteminde Assens uddannelsen

Nyborg Fåborg-Midtfyn

Svendborg Langeland, Ærø

Odense Odense

Region Region

slide30

PAU ’er to the people.

Det' den første dag i dag; ja, der bli'r PAU ‘er to the people.

Vi vil snakke, diskutere, stikke næsen ned i alt.

Prøve alting af i praksis, vove pelsen uden tøven:

-Hilse venligt på hinanden...(Bare hils løs)

Vi bli'r skønne, vi bli'rgo'e: Det' da bare livets salt

Det' den første dag i dag; ja, der bli'r PAU ‘er to the people.

Vi vil snakke, diskutere, stikke næsen ned i alt.

Prøve alting af i praksis, vove pelsen uden tøven:

-Hilse venligt på hinanden...(Bare hils løs)

-Læse tykke tunge bøger...

-Hoppe rundt i hulahopring…

-Række fingeren i vejret…

-Klø os tænksomt op' i håret …

Vi bli'r skønne, vi bli'rgo'e: Det' da bare livets salt

Jakob Freud-Magnus

slide31

PASS-erklæring på ”Dansk”:

Begrunde, - en stor eller lille aktivitet , som bliver planlagt og gennemført, for derefter at fortælle om den (formidle) til andre. Få styr på egne kompetencer, afprøve dem i praksis, koble teori med praksis (skole med praktik).

Planlægge og udføre inkluderende aktiviteter, der styrker/udfordrer barnets/brugerens fysiske, psykiske, sproglige eller sociale udvikling.

Støtte og vejlede ud fra den person, som barnet/brugeren er - med respekt for at mennesker er forskellige.

Lave aktiviteter, som barnet/brugeren er med til at bestemme, og som støtter barnets/brugerens evne til at indgå i forpligtende fællesskaber.

Lave aktiviteter, hvor man arbejder med forskellige måder at kommunikere og udtrykke sig på.

Planlægge, gennemføre og evaluere fysiske aktiviteter, samt orientere om hvilke kommunale/regionale/private tilbud, der findes i forhold til børn/unge/voksne med særlige behov.

Deltage i personalemøder, pædagogiske dage, kurser og anden mødeaktivitet.

Give sin mening til kende på disse møder.

slide32

Deltage i samtaler med forældre, kollegaer, samarbejdspartnere og give sine overvejelser til kende.

Arbejde forebyggende og sundhedsfremmende med f.eks. kost, motorik, hygiejne, seksualitet, arbejdsmiljø, og deltage i samarbejdet med relevante samarbejdspartnere

Bruge computere til informationssøgning, kommunikation, samarbejde og formidling, og fx bruge digitale billeder og optagelser til dokumentation af det pædagogiske arbejde.

Søge informationer om og blive orienteret om praktikstedets opgaver og funktion i samfundet.

Blive orienteret om praktikstedets læreplaner eller handleplaner, arbejde efter dem samt observere og evaluere effekten af aktiviteterne.

Få kendskab til børnemiljø(vurderingen) (Er d.d. en del af læreplanerne).

Få kendskab til hvad der er af lovgivning inden for området, - tavshedspligt, magtanvendelse, underretning osv.

Få kendskab til og anvende institutionens måde at håndtere konflikter på.

Tage medansvar for det fysiske og psykiske arbejdsmiljø og kontakte sikkerhedsrepræsentant/ tillidsrepræsentant for at få orientering om arbejdet med arbejdsmiljøet, herunder om forebyggelse af vold på arbejdspladsen.