pogonska karta sinhronog generatora pq dijagram n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Pogonska karta sinhronog generatora – PQ dijagram PowerPoint Presentation
Download Presentation
Pogonska karta sinhronog generatora – PQ dijagram

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 14

Pogonska karta sinhronog generatora – PQ dijagram - PowerPoint PPT Presentation


 • 327 Views
 • Uploaded on

Pogonska karta sinhronog generatora – PQ dijagram. Prikazuje dopuštena radna stanja generatora s obzirom na njegova fizička svojstva i ostale eksploatacione uslove Često se daje za kompletan agregat – turbina, generator i blok transformator Ovdje će biti izvedena za Turbogenerator.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Pogonska karta sinhronog generatora – PQ dijagram


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
pogonska karta sinhronog generatora pq dijagram
Pogonska karta sinhronog generatora – PQ dijagram
 • Prikazuje dopuštena radna stanja generatora s obzirom na njegova fizička svojstva i ostale eksploatacione uslove
 • Često se daje za kompletan agregat – turbina, generator i blok transformator
 • Ovdje će biti izvedena za Turbogenerator
pogonska karta tg
Pogonska karta TG
 • Fazorski dijagram TG, naponski i strujni (dobijen iz naponskog dijeljenjem svih veličina sa sinhronom reaktansom)

Slika preuzeta sa sajta FER Zagreb, predavanja Prof. Zlatka Maljkovića

pogonska karta tg1
Pogonska karta TG
 • Množenjem svih fazora strujnog dijagrama sa naponom, dobija se dijagram snaga, PQ dijagram

Isto

pogonska karta tg2
Pogonska karta TG
 • Krug sa centrom u koordinatnom početku PQ dijagrama poluprečnika koji je jednak nominalnoj struji statora (I=1p.u.) definiše ograničenje po struji statora – dopušteno zagrijavanje namotaja statora

Isto

pogonska karta tg3
Pogonska karta TG

Krugovi sa centrom u početku fazora ems PH, E0,

definišu minimalnu i maksimalnu struju

pobude

Isto

pogonska karta tg4
Pogonska karta TG

Ograničenje po stabilnosti

/2 (teorijsko)

10-20% rezerve

praktično

Isto

pogonska karta tg7
Pogonska karta TG

Generator nominalnih podataka:

75MVA, cos=0.8, 60MW, 11.8kV

3000 obr/min, SCR=0.63 (short circuit ratio), maksimalna pobudna struja 500A

Short circuit ratio, SCR, mi smo označavali sa  i definisali sinhronu reaktansu kao

Xs=1/=1/SCR=1/0.63=2.94/fazi

pogonska karta tg8
Pogonska karta TG

Pogonsku kartu ćemo crtati za trofazne snage

Najudaljenija tačka na Q osi je ona definisana strujom koja se dobija za E0=0, tj odnosom U/Xstj. 11.8/(2.943)=2.317kA

Odgovarajuća reaktivna snaga je Q=3XsI2=47.35MVAr

Tačka O’ na dijagramu

Na slici je dato nekoliko polukrugova koji odgovaraju različitim prividnim snagama tj strujama, pri stalnom naponu, pri čemu je najbitniji onaj poluprečnika 75MVA

Polukrugovi crtani iz centra O’ odgovaraju konstanim vrijednostima ems PH, E0 tj. konstantnim pobudama

Nominalna snaga turbine je 60MW, linija efg

Luk gh definiše limit agregata usled maksimalne struje armature

pogonska karta tg9
Pogonska karta TG

Luk hj je definisan limitom po pobudnoj struji, pri čemu je u ovom primjeru pretpostavljeno da je limit po pobudnoj struji 2.5 nominalne struje pobude

Luk ed definiše limit po stabilnosti generatora pri njegovom kapacitivnom opterećenju tj kada je generator podpobuđen

U ovom primjeru je praktični limit stabilnosti uzet sa marginom 10%

Tačka g je nominalna radna tačka – design point

Radno područje generatora je osjenčeno i važi za nominalni napon. Za manji napon, recimo 5%, cio opseg dozvoljenog rada se smanjuje za taj procenat, sem pobudne vrijednosti i maksimalne snage turbine

pogonska karta tg11
Pogonska karta TG

Primjer: sa pogonske karte odrediti pobudu generatora i ugao opterećenja za nominalno opterećenje, 60MW

a) cos=0.8 ind

b) cos=1.0

Sa dijagrama slijedi:

a) E=2.3p.u. i =330

b) E=1.7p.u. i =500

Provjera računskim putem:

60x106=(11800x(11800x2.3)) / 2.94 sin

=33.40 kod cos=0.8 ind

=48.2 kod cos=1.0

pogonska karta hg
Pogonska karta HG
 • 1 – maksimalna snaga Pmax ograničena pogonskom mašinom,
 • 2 – minimalna snaga Pmin ograničena kod nekih vrsta vodenih turbina,
 • 3 - granica maksimalnih induktivnih opterećenja zbog pregrijavanja pobudnog namotaja,
 • 4 - praktična granica statičke stabilnosti u kapacitivnom, poduzbuđenom području,
 • 5 - granica po maksimalnoj struji armature Imax zbog pregrijavanja namotaja armature,
 • 6 - granica po minimalnoj pobudnoj struji If min.