slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
RIB Karta PowerPoint Presentation
play fullscreen
1 / 11
Download Presentation

RIB Karta - PowerPoint PPT Presentation

zareh
261 Views
Download Presentation

RIB Karta

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. RIB Karta

  2. Vad är RIB Karta? • Version 1 i början av 2012 • Grundläggande GIS-funktionalitet • Ska vara enkelt att använda! • Skapat för att användas tillsammans med program i RIB-programpaket • LUPP • Spridning Luft

  3. Flera RIB-applikationer visar geografisk information på samma karta

  4. Samlad bild på en och samma karta • Spridningsplym: från Spridning Luft kan du visa resultatet av en spridningsberäkning i form av en spridningsplym • Insatser och enheter: från LUPP kan du exempelvis visa insatser och enheter

  5. Bakgrundskartor • RIB Bakgrundskartor • täcker hela Sverige • närmare 2000 tätorter • 10 mil in i Norge, Finland och Danmark • Egna bakgrundskartor • ttkgp-projekt • Se på webbkarta istället • Google Maps och Hitta.se

  6. Lägga till enskilda lager • Kartlager • shape, tab mm • Bilder, t ex satelitbild • tif, jpg mm • Väderdata från SMHI (version 1.2) • WMS-tjänst (Web Map Service) • Material som du själv skapar i RIB Karta genom att exempelvis rita och lägga till symboler

  7. Hantera områden • Avståndscirklar • Het-varm-kall zon • Mäta avstånd och area

  8. Dela information • Spara kartvy som bild • Koppla lager till insats i LUPP