Download
20 v m na n pln v lce 4dob ch motor n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
20. Výměna náplně válce 4dobých motorů PowerPoint Presentation
Download Presentation
20. Výměna náplně válce 4dobých motorů

20. Výměna náplně válce 4dobých motorů

252 Views Download Presentation
Download Presentation

20. Výměna náplně válce 4dobých motorů

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. 20. Výměna náplně válce 4dobých motorů Aerodynamické vlastnosti ventilů, rozměry ventilů a jejich počet, dynamika rozvodu, rozbor zdvihové křivky. Šoupátkové rozvody. Časování rozvodu výfuk, plnění, účinnost naplnění válce Millerův a Atkinsonův proces Konstrukce ventilů, chlazení a sedla, uspořádání náhonu rozvodu (SV, OHV, SOHC, DOHC, desmodromický,...), ventilové pružiny a ventilová vůle, automatické vymezování, otáčení ventilů.

 2. Časování rozvodových orgánů u 4dobých motorů: zrychlení ze zdvihu omezuje průběh zdvihu. Proto běžně ventil otevřen podstatně déle než odpovídá 180° kliky (90°vačky). Překrytí ventilů p Výměna náplně válce 4 dobého motoru HÚ VZ SO p SZ VO DÚ

 3. Výměna náplně válce motoru Konečné rychlosti otvírání rozvodových orgánů šoupátkem, konečná zrychlení navíc u ventilů. Proto předstih otvírání a opožděné zavření. Různá provedení ventilových vaček - poloměr zakřivení souvisí se zrychlením Plnost zdvihové čáry Šoupátko - pohyb pístu

 4. 20. Výměna náplně válce 4dobých motorů

 5. 20. Výměna náplně válce 4dobých motorů Dynamika – vlastní frekvence a budicí frekvence v násobku základní otáč-kové frekvence (řád harmonické k)

 6. Konstrukce hlavy a spalovacího prostoru – historické rozvody Šoupátko Mc Knight Desmodromický rozvod bez pružin

 7. Konstrukce hlavy a spalovacího prostoru - SV rozvod: • pohon ventilů (poloha vačky, vzájemná poloha dříků) u historického SV (side-valves) prostoru – jednoduché, levné, vhodné jen pro nízký kompresní poměr

 8. Konstrukce hlavy a spalovacího prostoru – visuté ventily: • pohon ventilů (poloha vačky, vzájemná poloha dříků) u kulového a střechového prostoru

 9. OHV (OverHead Valves) rozvod OHV

 10. OHC nebo SOHC (Single OverHead Camshaft) rozvod 4-cylinder In-line Engine

 11. DOHC (Double OverHead Camshaft) rozvod

 12. 20. Výměna náplně válce 4dobých motorů Hydraulické vymezování ventilové vůle

 13. 20. Výměna náplně válce 4dobých motorů Konstrukce ventilů – dvojkovové ventily, sodíkem chlazené ventily, ventilové koše velkých motorů

 14. 20. Výměna náplně válce 4dobých motorů • Variabilní časování VVT pro optimalizaci naplnění válce. • PŘÍKLADY: • Natočení vačky vůči pohonu axiálním posunem na šikmém drážkování • Natočení lopatkovým hydromotorem (případně se zpětnou vazbou k udržení polohy) • Posun vahadlového zdviháku s nastavitelným středem kyvu vůči vačce

 15. 20. Výměna náplně válce 4dobých motorů • Variabilní časování VVT pro optimalizaci naplnění válce. • PŘÍKLADY: • Natočení vačky vůči pohonu axiálním posunem na šikmém drážkování • Natočení lopatkovým hydromotorem (případně se zpětnou vazbou k udržení polohy) • Posun vahadlového zdviháku s nastavitelným středem kyvu vůči vačce • Změna polohy řetězu

 16. 20. Výměna náplně válce 4dobých motorů Variabilní časování VVT pro optimalizaci naplnění válce – relativní natočení sací vačky proti optimu na vnější charakteristice. Menší opoždění SZ při nižších otáčkách motoru. Bylo by vhodné současně zvětšit předstih VO, ale obvykle se nedělá. Lépe je komplexně řešit VVA, kde také možnost Atkinson/Miller.

 17. 20. Výměna náplně válce 4dobých motorů • Variabilní zdvih ventilů VVA pro optimalizaci naplnění válce. • Možná řešení • Vačkové mechanismy • Nespojitá změna • Zapínání jednotlivých vaček s odlišnými boky (Audi, Honda, …) např. hydraulickými zdvihátky – přechod od VVT k VVA. Možné použití pro oddělené ventily 4v hlav. • Spojitá změna • Jedna vačka a diferenciální člen s vymezením stupně volnosti při volném pohybu mechanicky (klínový náběh, viz BMW atp., nebo hydraulicky ovládáním přepouštění oleje) • 2 vačky na diferenciální páce zdvihátka a změna vzájemné polohy vaček pomocí VVT (Mechadyne atp.) • Bezvačkové mechanismy – hydraulické (obdoba CR s působením na píst ovládající ventil) a elektromagnetické

 18. 20. Výměna náplně válce 4dobých motorů Výměna náplně válce – 4dobé motory Variabilní časování VVT a zdvih ventilů (VVA) pro optimalizaci naplnění válce, změny vířivých vlastností kanálů nebo úmyslné vyvolání detonace v chudé směsi (HCCI, CAI).

 19. 20. Výměna náplně válce 4dobých motorů Výměna náplně válce – 4dobé motory Variabilní časování VVT a zdvih ventilů (VVA) pro optimalizaci naplnění válce – hydraulický vačkový mechanismus CRF

 20. 20. Výměna náplně válce 4dobých motorů Výměna náplně válce – 4dobé motory Variabilní časování VVT a zdvih ventilů (VVA) pro optimalizaci naplnění válce – hydraulický vačkový mechanismus Sulzer 2 vačky Mechadyne

 21. 21. Výměna náplně válce 2dobých motorů Šoupátkové a ventilové rozvody dvoudobých motorů, Časování, symetrický a asymetrický rozvod. Vedení vyplachovacího proudu - souproud, protiproud příčný, vratný, Schnürle. Postup vyplachování Zdroje vyplachovacího přetlaku. Vyplachování směsí z klikové skříně - princip, p-V diagram pro obě strany pístu. Mazání. Řízení sání do skříně (jazýčkové ventily, šoupátka). Proměnlivé časování výfuku - přívěry. Vnitřní tvorba směsi bez úniku do výfuku. Motory Orbital.

 22. 21. Výměna náplně válce 2dobých motorů

 23. Výměna náplně dvoudobého motoru Časování kolem DÚ. Výfuk předchází. Možnost použití pístu jako šoupátka, ventilů i kombinace obojího (případně s doplněním dalšími ventily (i automatickými) a šoupátky. HÚ VZ VO SZ SO DÚ vyplachování

 24. 21. Výměna náplně válce 2dobých motorů Zdroje přetlaku

 25. Výměna náplně dvoudobého motoru:konečné rychlosti otvírání rozvodových orgánů šoupátkem, konečná zrychlení navíc u ventilů pvypl?? pvypl pvýf

 26. 21. Výměna náplně válce 2dobých motorů Vední vyplachovacího proudu • protiproud • Příčné vyplachování • Vratné vyplachování s kanály nad sebou (Ringwald MAN) a vedle sebe (Schnürle) • souproud • Píst a ventily • Protiběžné písty • Souběžné písty

 27. 21. Výměna náplně válce 2dobých motorů Asymetrizace vyplachování

 28. 21. Výměna náplně válce 2dobých motorů Moderní prvky - jazýčkové zpětné ventily, výfuková přívěra, dávkování oleje Vstřikování Orbital

 29. 21. Výměna náplně válce 2dobých motorů Moderní prvky - výfuková přívěra