Recht en wetgeving - PowerPoint PPT Presentation

recht en wetgeving n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Recht en wetgeving PowerPoint Presentation
Download Presentation
Recht en wetgeving

play fullscreen
1 / 114
Recht en wetgeving
235 Views
Download Presentation
cree
Download Presentation

Recht en wetgeving

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Recht en wetgeving Wim Lecluyse

 2. Wat is recht? • geheel van gedragsregels / normen • opgelegd door de overheid • doel: samenleving te ordenen • afdwingbaar

 3. Indeling van het recht RECHT PUBLIEK R PRIVAAT R (O > B) (B > B) GW

 4. Indeling van het recht RECHT PUBLIEK R PRIVAAT R (O > B) (B > B) GW FISC STRAF

 5. Strafrecht bepaalt welke handelingen door de wet verboden zijn en gestraft worden naleven

 6. Misdrijven Preventief Repressief (sancties) • gevangenisstraf • boete • alternatieve straf • sociale hulp • (OCMW -> leefloon) • sociale zekerheid • (werkloosh.) • (pensioen) • (Z/I) • … • onderwijs • strafbemiddeling • minnelijke schikking • opschorting van uitspraak • werkstraf • uitstel van uitvoering • voorwaardelijke invrijheidstelling

 7. Indeling van het recht RECHT PUBLIEK R PRIVAAT R (O > B) (B > B) GW FISC S.Z. ARB BURG HAND STRAF SOCIAAL R

 8. Hiërarchie van de normen WET (in ruime zin) Internationale verdragen (EVRM) Grondwet Federaal Deelstaat Wet Decreet Ordonnantie (enge zin) Koninklijk Besluit Besluit Gem. Regering Ministerieel Besluit Besluit lid Gem. Regering Provinciale reglementen Gemeentelijke reglementen

 9. Soorten rechtsregels Gebiedende rechtsregels Aanvullende rechtsregels (imperatief) (suppletief) Mag men nooit van afwijken Regels van toepassing zijn voor zover de betrokkenen zelf geen regeling hebben getroffen • Regels van dwingend recht • Erfrecht (testament orde) • Verbintenissenrecht (opzeg huurovereenkomst) • Regels van openbare orde (leveringskosten zijn voor de verkoper) (omkoping / rechtsmisbruik) • Regels van goede zeden (pornografie met minderjarigen)

 10. Een grondwet: wat? • Belangrijkste beginselen • Hoofdlijnen van de staatsstructuur: • wie maakt wetten? • welke rechten hebben burgers? • Afdwingbaar De grondwet Basis van het Belgisch publiekrecht Wim Lecluyse

 11. De grondwet kunnen we omschrijven als Een geheel van fundamentele regels die: • De werking en de organisatie van de instellingen bepalen; • De verhoudingen bepalen tussen de instellingen en de burgers; • De verhoudingen bepalen tussen de instellingen onderling. De grondwet kan slechts gewijzigd worden als specifieke procedureregels worden nageleefd. Wim Lecluyse

 12. BELGIE Wim Lecluyse

 13. BELGIË Provincies 10 Wim Lecluyse

 14. Antwerpen Oost-Vlaanderen Limburg West-Vlaanderen Vlaams-Brabant Waals-Brabant Luik Henegouwen Namen PROVINCIES Luxemburg 10 Wim Lecluyse

 15. BELGIË Provincies 10 Taalgebieden 4 Wim Lecluyse

 16. TAALGEBIEDEN 4 Wim Lecluyse

 17. NEDERLANDSE TAALGEBIED Wim Lecluyse

 18. FRANSE TAALGEBIED Wim Lecluyse

 19. DUITSE TAALGEBIED Wim Lecluyse

 20. TWEETALIG GEBIED BRUSSEL-HOOFDSTAD Wim Lecluyse

 21. 19 gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Wim Lecluyse

 22. Nederlandse T. Tweetalig T. Duitse T. Franse T. TAALGEBIEDEN Wim Lecluyse

 23. VLAANDEREN WALLONIË TAALGRENS Wim Lecluyse

 24. GEOGRAFISCHE OPDELING TERRITORIALITEITSBEGINSEL Gemeentebestuur verplicht zijn om in: Nederlandse taalgebied Nederlands Franse taalgebied Frans Duitse taalgebied Duits Tweetalig gebied B/H Nederlands en Frans Wim Lecluyse

 25. Nederlands NL / FR Frans 4 Duits TAALGEBIEDEN Wim Lecluyse

 26. Faciliteitengemeenten BEPERKING TERRITORIALITEITSBEGINSEL Wim Lecluyse

 27. Faciliteiten-gemeenten Wim Lecluyse

 28. Faciliteitengemeenten BEPERKING TERRITORIALITEITSBEGINSEL Gemeentebestuur verplicht zijn om in: • Nederlandse taalgebied Nederlands en Frans • Franse taalgebied Frans en Nederlands • Duitse taalgebied Duits en Frans Wim Lecluyse

 29. FACILITEITENGEMEENTEN VLAAMS GEWEST • Mesen • Spierre-Helkijn • Ronse • Bever • Herstappe • Voeren Wim Lecluyse

 30. Voeren Spiere-Helkijn Mesen Faciliteiten-gemeenten Wim Lecluyse

 31. Spiere-Helkijn telt een goeie 2000 inwoners. De verhouding Franstaligen – Vlamingen is ongeveer 50-50. Mesen met zijn 988 inwoners - waarvan zo'n 10 procent niet-Nederlandstaligen, is de kleinste gemeente van België.

 32. FACILITEITENGEMEENTEN FACILITEITENGEMEENTEN WAALS GEWEST • Komen • Moeskroen • Vloesberg • Edingen Wim Lecluyse

 33. Komen Faciliteiten-gemeenten Wim Lecluyse

 34. Eupen Faciliteiten-gemeenten Wim Lecluyse

 35. FACILITEITENGEMEENTEN FACILITEITENGEMEENTEN BRUSSELSE RANDGEMEENTEN • Drogenbos • Linkebeek • Wemmel • St.-Genesius-Rode • Kraainem • Wezenbeek-Oppem Wim Lecluyse

 36. Komen-Waasten (wl) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Sint-Genesius-Rode Wemmel  Mesen (vl) Kraainem Moeskroen Wezembeek-Oppem Spiere-Helkijn Herstappe Ronse Vloesberg Voeren Malmédy Bever Waimes Edingen Drogenbos Wim Lecluyse Linkebeek

 37. BELGIË Provincies 10 Taalgebieden 4 Gewesten 3 Wim Lecluyse

 38. BELGIË Gewesten • Streekgebonden aangelegenheden • economie, werkgelegenheid, energie, • openbare werken, ruimtelijk ordening • leefmilieu, natuurbehoud, waterbeleid • verkeer, land en tuinbouw • huisvesting Wim Lecluyse

 39. VLAAMS GEWEST Grondgebied van 5 Vlaamse provincies Wim Lecluyse

 40. WAALSE GEWEST Grondgebied van 5 Waalse provincies. Het Duitstalige taalgebied maakt deel uit van het Waals Gewest. Wim Lecluyse

 41. BRUSSELS HOOFDSTEDELIJKGEWEST Grondgebied van 19 Brusselse gemeenten Wim Lecluyse

 42. BELGIË Provincies 10 Taalgebieden 4 Gewesten 3 Gemeenschappen 3 Wim Lecluyse

 43. BELGIË Gemeenschappen • Persoonsgebonden aangelegenheden • jeugdbescherming, gezinsbeleid • gezondheidszorg • Culturele aangelegenheden • onderwijs, wetenschappelijk onderzoek • biliotheken, musea, radio en televisie, • taalwetgeving

 44. NEDERLANDSTALIGEGEMEENSCHAP Inwoners van het Vlaams Gewest + Nederlandstaligen BHGw

 45. FRANSTALIGE GEMEENSCHAP Inwoners van het Waalse Gewest, excl. Duitstaligen + Franstaligen BHGw

 46. DUITSTALIGE GEMEENSCHAP Inwoners van het Duitstalig taalgebied Wim Lecluyse

 47. BELGIË Gemeenschappen Gewesten • Nederlandstalige Gem. • Vlaamse overheid • Vlaamse Gew. • Waalse Gew. • Franstalige Gem. • Brus. Hoofdst. Gew. • Duitstalige Gem. Wim Lecluyse