Till mpning av bolagsstyrningskoden vid rsst mmor 2005 och 2006
Download
1 / 46

- PowerPoint PPT Presentation


 • 92 Views
 • Uploaded on

Tillämpning av bolagsstyrningskoden vid årsstämmor 2005 och 2006. Tillvägagångssätt. Urval 2006 : Materialet omfattar 107 bolag och inkluderar Kodbolagen (grönmarkerade) Övriga bolag på O-listan Attract 40

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - coy


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Till mpning av bolagsstyrningskoden vid rsst mmor 2005 och 2006

Tillämpning av bolagsstyrningskoden

vid årsstämmor 2005 och 2006


Tillv gag ngss tt
Tillvägagångssätt

 • Urval 2006: Materialet omfattar 107 bolag och inkluderar

  • Kodbolagen (grönmarkerade)

  • Övriga bolag på O-listan Attract 40

  • Exkluderats har de bolag som har årsstämma senare än 20/5 2006 eller där publiceringen av föreslagna styrelseledamöter, arvoden och/eller tillsättning av valberedning skedde efter den 27/4 2006

 • Urval 2005: Materialet omfattade 104 bolag (streckmarkerat i rött) och inkluderade

  • Alla bolag på A-listan

  • Alla bolag på O-listan med börsvärde >3 miljarder 31/3 2005

  • Övriga bolag på O-listan, Attract 40

 • Källor:

  • Kallelser till årsstämmor 2004, 2005 och 2006

  • I vissa fall stämmokommunikéer till årsstämmor 2004 och 2005, årsredovisning för 2004 och 2005 samt telefonsamtal med representanter för företagen


Fr gor
Frågor

1a. Finns en av föregående års årsstämma beslutad nomineringskommitté/ valberedning inför detta års årsstämma?

1b. Om ja, nominerar denna nomineringskommitté/valberedning stämmoordföranden?

1c. Om ja, är förslaget styrelsens ordförande?

2. Ges, enligt kallelsen, en redogörelse för styrelsens arbete på årsstämman ?

3a. Redovisas principer för ersättning till bolagsledningen?

3b. Om ja, beslutar årsstämman om dessa principer?

4. Väljer årsstämman styrelseordförande?

5. Beslutar årsstämman om arvode till styrelseordförande?

6a. Beslutas om valberedning?

6b. Om ja, enligt vilken metod?

I. Ledamöter tillsätts vid årsstämman

II. Beslut om procedur för tillsättning av ledamöter

7. Ges det möjlighet att delta i årsstämman på distans?

8. Anges det i kallelsen att årsstämman simultantolkas?


Till mpning av bolagsstyrningskoden vid rsst mmor 2005 och 2006

Fråga 1a. Finns en av föregående års årsstämma beslutad nomineringskommitté/valberedning inför detta års årsstämma?Fråga 1b. Om ja, nominerar denna nomineringskommitté/valberedning stämmoordföranden?Fråga 1c. Om ja, är förslaget styrelsens ordförande?


Till mpning av bolagsstyrningskoden vid rsst mmor 2005 och 2006

Fråga 1 beslutad nomineringskommitté/valberedning inför detta års årsstämma?

Ja

Nej

Totalt 2005

Totalt 2006

A-listan 2005

A-listan 2006


Till mpning av bolagsstyrningskoden vid rsst mmor 2005 och 2006

Fråga 1 beslutad nomineringskommitté/valberedning inför detta års årsstämma?

Ja

Nej

O-listan > 3mdr 2005

O-listan > 3mdr 2006

O-listan övr A40 2005

O-listan övr A40 2006


Till mpning av bolagsstyrningskoden vid rsst mmor 2005 och 2006

Fråga 1 beslutad nomineringskommitté/valberedning inför detta års årsstämma?

Ja

Nej

Börsvärde <3mdr 2005

Börsvärde <3mdr 2006

Börsvärde 3-10 mdr 2005

Börsvärde 3-10 mdr 2006


Till mpning av bolagsstyrningskoden vid rsst mmor 2005 och 2006

Fråga 1 beslutad nomineringskommitté/valberedning inför detta års årsstämma?

Ja

Nej

Börsvärde >10 mdr 2005

Börsvärde >10 mdr 2006


Till mpning av bolagsstyrningskoden vid rsst mmor 2005 och 2006

Fråga 1 beslutad nomineringskommitté/valberedning inför detta års årsstämma?

Ja

Nej

Kodbolag 2005

Kodbolag 2006

Ej kodbolag 2005

Ej kodbolag 2006


Fr ga 2 ges enligt kallelsen en redog relse f r styrelsens arbete p rsst mman
Fråga 2. Ges, enligt kallelsen, en redogörelse för styrelsens arbete på årsstämman?

Ja (%)


Fr ga 2 ges enligt kallelsen en redog relse f r styrelsens arbete p rsst mman1
Fråga 2. Ges, enligt kallelsen, en redogörelse för styrelsens arbete på årsstämman?

Ja (%)


Fr ga 2 ges enligt kallelsen en redog relse f r styrelsens arbete p rsst mman2
Fråga 2. Ges, enligt kallelsen, en redogörelse för styrelsens arbete på årsstämman?

Ja (%)


Till mpning av bolagsstyrningskoden vid rsst mmor 2005 och 2006
Fråga 3a. Redovisas principer för ersättning till bolagsledningen?Fråga 3b. Om ja, beslutar årsstämman om dessa principer?

Totalt 2005

Ja

Nej

Totalt 2006

A-listan 2005

A-listan 2006


Till mpning av bolagsstyrningskoden vid rsst mmor 2005 och 2006
Fråga 3a. Redovisas principer för ersättning till bolagsledningen?Fråga 3b. Om ja, beslutar årsstämman om dessa principer?
Fr ga 6a beslutas om valberedning
Fråga 6a. Beslutas om valberedning? styrelseordförande?

Ja

Nej

Beslut tidigare


Fr ga 6a beslutas om valberedning1
Fråga 6a. Beslutas om valberedning? styrelseordförande?

Ja

Nej

Beslut tidigare


Fr ga 6a beslutas om valberedning2
Fråga 6a. Beslutas om valberedning? styrelseordförande?

Ja

Nej

Beslut tidigare


Fr ga 6b om ja vilken metod
Fråga 6b. Om ja, vilken metod? styrelseordförande?

Ledamöter tillsätts vid årsstämman

Beslut om procedur för tillsättning av ledamöter


Fr ga 6b om ja vilken metod1
Fråga 6b. Om ja, vilken metod? styrelseordförande?

Ledamöter tillsätts vid årsstämman

Beslut om procedur för tillsättning av ledamöter


Fr ga 6b om ja vilken metod2
Fråga 6b. Om ja, vilken metod? styrelseordförande?

Ledamöter tillsätts vid årsstämman

Beslut om procedur för tillsättning av ledamöter


Fr ga 7 ges det m jlighet att delta i rsst mman p distans
Fråga 7. Ges det möjlighet att delta i årsstämman på distans?

 • 2 bolag ger möjlighet att delta i årsstämman på distans. Båda är kodbolag, noterade på A-listan och har ett värde som överstiger 10 mdr.