kl ter tepl n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Klášter Teplá PowerPoint Presentation
Download Presentation
Klášter Teplá

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 21

Klášter Teplá - PowerPoint PPT Presentation


 • 142 Views
 • Uploaded on

Klášter Teplá. Zpracoval Mgr. Antonín Grafnetter Střední škola živnostenská Sokolov 2013. „EU peníze středním školám“. Klášter Teplá. Historie:. Klášter založil začátkem 12. století  český šlechtic Hroznata, znak se třemi páry jeleních parohů

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Klášter Teplá' - latoya


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
kl ter tepl

Klášter Teplá

Zpracoval Mgr. Antonín Grafnetter

Střední škola živnostenská Sokolov

2013

historie
Historie:
 • Klášter založil začátkem 12. století český šlechtic Hroznata, znak se třemi páry jeleních parohů
 • Nový konvent byl osazen řeholníky ze strahovského kláštera
 • Hroznata se zúčastnil křížové výpravy po boku císaře Jindřicha VI. 
 • Pak sám vstoupil do řádu a setrval v něm až do své smrti roku 1217.
 • Po jeho skonu zdědil klášter fundátorův majetek a stal se kulturním a duchovním centrem okolní krajiny
 • Dochoval se legendární životopis zakladatele tepelského kláštera „Vita fratrisHroznatae“ z poloviny 13. století
slide8

Knihovna kláštera v Teplé

Nejstarší dochovaná písemná zmínka o její existenci je k roku 1501, kdy měla být péčí opata Sigismunda (1458-1506) zbudována nová prostora sloužící k ukládání knih.

Polohu této pozdně středověké knihovny neznáme, známe však část jejího obsahu,

a sice dodnes dochované tisky 2. poloviny 15. a počátku 16. století, z nichž část pro klášter pořídil přímo opat

od roku 1900 m knihovna modern vybaven
Od roku 1900 má knihovna moderní vybavení:
 • Nové muzejní a knihovní křídlo obsahovalo kanceláře klášterních úředníků se zázemím, pracovnu knihovníka, čítárnu, místnost pro uchovávání rukopisů a nejstarších tisků
 • Malý a velký sál sloužící k prezentaci rozsáhlých muzejních a galerijních sbírek
 • Vysoce moderní vytápěný roštový knihovní depozitář
 • Místnost pro uložení sbírek grafiky, map a hudebnin, spojovací chodbu, reprezentační hostinské pokoje
 • Velký knihovní sál zabírající výši přízemí i patra
slide12

Objekt byl vybaven sofistikovaným ventilačním systémem, elektřinou, vodovodem, ústředním topením kombinovaným s otopnými tělesy na pevná paliva a telefonem

 • Knihovní sál se dvěma galeriemi s kovaným zábradlím byl vybaven vyřezávanými dubovými regály a vyzdoben obklady ze štukových mramorů a bohatou štukaturou, jíž vévodí postavy Věd, Umění a Řemesel
 • Na regálech na horní galerii byly umístěny portrétní busty význačných tepelských opatů
 • Nástropní freska
 • Knihovna a muzeum byly ve vybraných dnech a hodinách zpřístupněny návštěvníkům
 • K roku 1908 nově uspořádaný a moderním lístkovým katalogem vybavený knihovní fond čítal na 70 000 svazků, z toho 503 prvotisků a přes 400 rukopisů
kolik m knih
Kolik má knih?
 • K roku 1908 nově uspořádaný a moderním lístkovým katalogem vybavený knihovní fond čítal na 70 000 svazků, z toho 503 prvotisků a přes 400 rukopisů
po 2 sv tov v lce
Po 2. světové válce
 • Násilné obsazení kláštera v roce 1950
 • Muzejní sbírky, obrazová galerie a nábytek z muzejních sálů byly roku 1950 zčásti rozptýleny do různých institucí, zčásti zničeny, stejně tak vybavení kanceláří a reprezentativních prostor knihovního křídla
 • Knihovnu v této době opustila též sbírka grafiky, hudebnin a historický archivní fond
 • „Uprázdněný“ objekt kláštera byl předán k užívání československé armádě
 • Od r. 1958 byly prostory knihovny v rámci prohlídkové trasy památkového objektu částečně zpřístupněny veřejnosti 
sou asnost
Současnost
 • Fond tepelského kláštera je nyní tvořen tituly z období od poloviny 16. století do roku 1945, jejichž jazykem je němčina či latina
 • Ostatní jazyky včetně klasické řečtiny a biblických jazyků, jazyků orientálních a jazyků moderních (včetně češtiny) jsou v menšině
 • Knihovní fond po roce 1945 představuje prakticky pouze odbornou literaturu příručkovou, převážně v češtině
 • Badatelské využití fondů vzhledem k jejich charakteru klade vysoké nároky na odborné znalosti potenciálních zájemců o studium
slide16

Tématicky v knihovním fondu převažují teologie, kanonické právo, religionistika, liturgika, etika, klasická filologie a klasická literatura

 • Hojně jsou zastoupeny např. i přírodní vědy, historie, filosofie, moderní filologie či vlastivěda
 • Knihovní fond disponuje pouze rukopisným lístkovým autorským katalogem
 • Nejvzácnější z původních částí knihovního fondu tepelského kláštera (rukopisy, nejstarší tisky a jejich zlomky) se v současné době nacházejí v Národní knihovně České republiky, nejcennější součásti archivního fondu a uměleckých sbírek jsou deponovány v péči státních
slide17

http://www.virtualtravel.cz/tepla/klaster-premonstratu-v-teple/knihovna.htmlhttp://www.virtualtravel.cz/tepla/klaster-premonstratu-v-teple/knihovna.html

sou asnost1
Současnost:
 • Více jak 100 000 svazků
 • Z toho je 1149 rukopisů (45 středověkých kodexů)
 • Knihovna je přístupná odborným zájemcům, neboť premonstráti dbají na své kulturní a vědecké tradice 
pozn mky
Poznámky
 • Klášter je premonstrátský a byl založen na začátku 13. století
 • Jeho zakladatelem byl šlechtic Hroznata, později prohlášený za svatého
 • Klášter je postaven v barokním slohu
 • Knihovna je druhá největší klášterní knihovna u nás
 • Je zde uloženo přes 100 000 svazků, z toho 1149 rukopisů
kl ov slova
Klíčová slova
 • Premonstráti
 • Rukopis
 • Prvotisk
 • Blahoslavený Hroznata
 • Galerie
 • Busta
 • Kodex
slide21

Zdroje:

Vlastní archiv

http://www.pruvodce.com/klastertepla/expozice.php3#knihovna

http://www.klastertepla.cz/cz/knihovna.html

http://cs.wikipedia.org/wiki/