slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı PowerPoint Presentation
Download Presentation
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 27

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı - PowerPoint PPT Presentation


 • 214 Views
 • Uploaded on

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Göğüs Hastalıkları Bilim Dalı Olgu Sunumu 2 Şubat 2012 Dr. Koray Kurt Doç. Dr. Zeynep Seda Uyan. Çocuk Göğüs Hastalıkları. Olgu Sunumu 02.02.12. E.G. 3 yaş 10 ay, E. Şikayet: Solunum Sıkıntısı

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  Presentation Transcript
  1. Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Göğüs Hastalıkları Bilim Dalı Olgu Sunumu 2 Şubat 2012 Dr. Koray Kurt Doç. Dr. Zeynep Seda Uyan

  2. Çocuk Göğüs Hastalıkları Olgu Sunumu 02.02.12

  3. E.G. 3 yaş 10 ay, E Şikayet: Solunum Sıkıntısı Hikaye: Yaklaşık 2 yıldır sık tekrarlayan solunum sıkıntısı nefes darlığı. 2 yıl önce yaklaşık 1 ay süren pnömoni tanısıyla hastane yatışı ve sonrasında O2 ihtiyacı. ÜSYE ve eforla artan solunum sıkıntısı. Sonrasında 3 kez daha pnömoni? Bronşit nedeniyle yatış. Ara dönemlerde sıkıntılı

  4. Özgeçmiş Miadında, 3 kg, C/S. Küvöz bakımı, O2 ihtiyacı yok. Aşıları tam. Tekrarlayan ishal, otit, sinüzit yok. 1,5-2 yaşından sonra tekrarlayan bronşit? pnömoni?

  5. Soygeçmiş 2. Dereceden akraba evliliği Ailenin 4. çocuğu İlk üç çocuk sağlıklı Ailede kronik hastalık öyküsü yok Anne ve baba sigara içiyor

  6. Fizik Muayene Kilo ve boy 3-10p SPO2: %82 SS: 52 KTA:130 TA: 95/60 Cilt doğal. Parmak uçlarında ve dudaklarda siyanoz. Baş boyun muayenesi doğal. Kulak burun boğaz muayenesi doğal. Solunum sesleri kaba. Bazallerde krepitan ralleri ve ekspiryum uzunluğu ve wheezing mevcut.

  7. KVS: Doğal. KTA solda alınıyor. Normodinamik, ritmik. AFN+/+ GİS: Batın rahat. HSM yok. GÜS: haricen Erkek. Normal genitalya. Ekstremiteler: El ve ayak parmaklarında çomaklaşma mevcut. Nörolojik muayene doğal

  8. PATOLOJİK BULGULAR 2 YAŞINDA AĞIR PNÖMONİ SONRASINDA 3 KEZ PNÖMONİ/BRONŞİT? ARA DÖNEMLERDE ÖKSÜRÜK HIRILTI ÇOMAK PARMAK SİYANOZ VE HİPOKSİ DİNLEMEKLE KREPİTAN RALLER VE WHEEZİNG BOY KİLO 3-10p

  9. ÖN TANI?

  10. Klinik İzlem 22.02.09: Her iki AC parenkiminde dağınık buzlu cam manzarası (Toksik madde inhalasyonu?) 2010 daki BT de fark yok ÖMD ve pH metri normal EKO: Pulmoner HT

  11. Klinik İzlem Ig GAM normal sınırlarda IgG alt grupları normal sınırlarda İmmün Yetmezlik Paneli normal Ter testi 28-35 Antibiyoterapi, nebul tedavisi planlandı. 2mg/kg gün prednisolon başlandı. İzlemde azaltlarak kesilmesi planlandı. Ampirik anti reflü başlandı.

  12. Klinik İzlem pHmetri kontrol normal. 2011 kontrol BT yaygın intersitisyel görünüm (İAH?) AC biopsisi bronşiolitis obliterans. Sistemik steroid uzun süreli Kontrol EKO normal. Klinik düzelme mevcut.

  13. Bronşiolit Obliterans Akut bronş zedelenmesi sonrası, obstrüktif akciğer belirti ve bulgularının devam etmesi ile giden nadir bir hastalık Viral ASYE (adenovirüs) komplikasyonu Histolojik olarak hafif havayolu enflamasyonundan bronşiollerin granülasyon dokusu ile tamamen kaplanmasına varan klinik tablo

  14. Bronşiolitis Obliterans Hastalardaaltsolunum yolu enfeksiyonusonrasında altı haftadan fazla devam edenöksürük, solunum sıkıntısı, takipne ve hışıltı vardır. Akciğer grafisinde hiperaerasyon ve bronşial kalınlaşma mevcuttur. Tanı tipik öykü, klinik ve radyolojik bulgularla düşünülür.(Lezyonlar lokalize ve dağınık olduğu için biopsi tanı koydurucu olmayabilir.)

  15. Bronşiolit Obliterans • Klinik seyir ve izlem konusunda az sayıda makale vardır. Tedavi genellikle destekleyicidir. • Çocukluk çağında mortalite ve mordiditesi yüksektir. • Son dönem akciğer hastalığı nedeniyle AC transplantasyonuna giden vakalar vardır. • NIMV denenmiş vakalar vardır.* *Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi 2004; 47: 114-118

  16. Klinik İzlem 2 Ailenin steroidi hızlı azaltması sonucu sık hastane yatışı ve O2 ihtiyacında artış devam gözlendi Reaktif havayolu bulgularında alevlenme Uzun süreli sistemik steroid kullanımına bağlı cushingoid yüz görünümü Sekonder adrenal yetmezlik

  17. Bronşiolitis Obliteransta Makrolid Kullanımı • Direkt antimikrobial etkilerine ek olarak 14-15 üyeli makrolid halkası olan antibiyotiklerin immün modifikasyon yapıcı özellikleri gösterilmiştir. • Tesadüfi olarak diffüz panbronşiolitli bir hastada eritromisin tedavisinin radikal klinik iyileşme göstermesi ile dikkat çekmiştir

  18. Bronşiolitis Obliteransta Makrolid Kullanımı • KF, KOAH, Bronşiektazi, astım ve transplant sonrası obliteratif bronşiolitte faydaları gösterilen çalışmalar mevcuttur. • İmmün modülasyon yaparak (IL-6ve IL-8 seviyelerinde düşme, enflamatuar sitokinlerin salınımında) ve mukus miktarında azalma yaparak klinik bulguları azalttığı gösterilmiştir. -International Society for Heart and Lung Transplantation (ISHLT) 29th Annual Meeting and Scientific Sessions: Abstracts 153 and 155. Presented April 23,2009. -Am. J. Respir. Crit. Care Med.July 1, 2003 vol. 168 no. 1121-125 -Eur Respir J 2009; 33: 171-181

  19. Labro MT Antimicrob Chemother 1998;41:37-46

  20. Tartışma Heyecan verici faydalarına rağmen 2 tartışmalı konu Özellikle eritromisine atfedilen ve klaritromisin ve azitromisinde de gözlenen QT uzaması, VT, arrest riski Uzun dönemde makrolid direnci? (Ek klinik incelemeler gereklidir)

  21. Teşekkürler…