1 / 25

A krónikus veseelégtelenség epidemiológiája

A krónikus veseelégtelenség epidemiológiája. Középesy László Toldy KH Cegléd, FMC Dialízis Központ Pest Megyei Orvosnapok Budapest 2009. november 6. A dializált betegek alapbetegség szerinti százalékos megoszlása 1975-ben (EDTA) és 2003 – 2006 között Magyarországon.

corinthia
Download Presentation

A krónikus veseelégtelenség epidemiológiája

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. A krónikus veseelégtelenség epidemiológiája Középesy László Toldy KH Cegléd, FMC Dialízis Központ Pest Megyei Orvosnapok Budapest 2009. november 6.

 2. A dializált betegek alapbetegség szerinti százalékos megoszlása 1975-ben (EDTA) és 2003 – 2006 között Magyarországon

 3. Vesepótló kezelésben részesülő betegek életminőségét, túlélését kedvezően befolyásoló tényezők Transzplantáció feltételeinek javítása Dialízis indikációjának kibővítése Dialízis technikai feltételeinek fejlődése Egyénre tervezett dialízis (dialízis dózis) EPO kezelés ROD gyógyszeres kezelése Predialízis stádiumban gondozás

 4. Vesepótló kezelésben részesülő betegek 2008. évben

 5. Éves növekedési ráta 2000. év óta

 6. Dializált végstádiumú vesebetegek prevalenciája 2008-ban(p.m.p.)

 7. A dialízált betegek regionális megoszlása (2008) Összesen: 1.775.000 dializált beteg

 8. A dializált betegek regionális megoszlása a teljes népességhez viszonyítva

 9. A dialízált betegpopuláció éves növekedési üteme régiók szerint (2008)

 10. A dialízált betegek számának várható növekedése földrajzi régiók szerint

 11. A dialízált betegek kezelési mód szerinti megoszlása (2008) Összesen: 1.775.000 dializált beteg

 12. A HD – PD betegek megoszlása a 15 legnagyobb betegszámmal rendelkező országban (2008)

 13. A HD betegek regionális megoszlása (2008) Összesen: 1.585.000 HD beteg

 14. A HD betegpopuláció éves növekedési üteme földrajzi régiók szerint (2008)

 15. Dializátor felhasználás változása a dializátor anyagának tipusa szerint 2000. év óta

 16. A PD betegek regionális megoszlása (2008.) HD betegek Összesen: 190.000 PD beteg

 17. A PD betegpopuláció éves növekedési üteme földrajzi megoszlás szerint

 18. A CAPD-vel és APD-vel kezelt betegek számának összehasonlítása 2000. év óta 125.000 beteg 65.000 beteg

 19. A dializált betegek (akut és krónkius) számánák alakulása Magyarországon 1991 – 2008. év között

 20. A krónikus vesepótló kezlésben részesülő betegek száma Magyarországon 2003 – 2008 között

 21. A krónikus dialízis programban kezelt betegek száma 2008-ban Magyarországon 5130 677 Összesen: 5807 beteg

 22. Dializált betegek prevalenciája Magyarország régiói szerint(p.m.p.) (2006. dec. 31.)

 23. A krónikus vesebetegség szűrése Hatékony terápiás lehetőségek állnak rendelkezésre a vesekárosodás lassítására, progresszió megakadályozására. Laboratóriumi tesztek alkalmasak a krónikus vesebetegségek korai detektálására. A krónikus vesebetegség önálló rizikótényező az atherosclerosis kialakulására. Az akcelerált atherosclerosis következtében a cardiovasculáris mortalitás 10-20-szor gyakoribb ebben a betegcsoportban az átlag populációhoz képest.

 24. A krónikus vesebetegségre hajlamosító rizikófaktorok Kórtörténetben diabetes mellitus, hypertonia, cardiovascularis betegség, HLP, obesitas, metabolikus sy., dohányzás, hepatitis C, HIV fertőzés, malignitas Családi kórtörténetben krónikus vesebetegség, végstádiumú veseelégtelenség 60 év feletti életkor Potenciálisan nephrotoxikus gyógyszer rendelése

 25. Vesepótló kezelés jövője Transzplantációk számának növelése CAPD 2 – 3-szorosára emelése, azon belül az automata PD lehetőségének bővítése Szatellita centrumok kialakítása Otthoni kezelési formák fejlesztése – home HD Időben elkezdett hatékony nephrologiai gondozás

More Related