Project Vossen en Konijnen - PowerPoint PPT Presentation

corina
project vossen en konijnen n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Project Vossen en Konijnen PowerPoint Presentation
Download Presentation
Project Vossen en Konijnen

play fullscreen
1 / 8
Download Presentation
Project Vossen en Konijnen
130 Views
Download Presentation

Project Vossen en Konijnen

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Project Vossen en Konijnen Arjan FransBrendan Kanters Alwin RomboutJelte Verbree

  2. Het MVC Structuur

  3. De GUI

  4. De Views

  5. De Actors • Het konijn • De vos • De wolf • De jager • De auto

  6. Het Virus • Konijnenkans op infectie door gras • Vossenkans op infect bijetenziekekonijnen

  7. Testen • J-Unit tests • White-box testenTesten van de interne werking • Black-box testenTesten van de functionaliteitalsgebruiker