slide1
Download
Skip this Video
Download Presentation
Ilse Vossen University of Maastricht

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 22

Ilse Vossen University of Maastricht - PowerPoint PPT Presentation


 • 134 Views
 • Uploaded on

Przywództwo kliniczne oraz rozwój umiejętności przywódczych w Virga Jesse Hospital (Belgi a ) (szpital im. Różdżki Jessego). Ilse Vossen University of Maastricht. Lista zagadnień. Projekt DELTAH Virga Jesse Hospital (VGJ) Program rozwoju przywództwa klinicznego (CLP)

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Ilse Vossen University of Maastricht' - ora


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Przywództwo kliniczne oraz rozwój umiejętności przywódczychw Virga Jesse Hospital (Belgia)(szpital im. Różdżki Jessego)

Ilse Vossen

University of Maastricht

lista zagadnie
Lista zagadnień
 • Projekt DELTAH
 • Virga Jesse Hospital (VGJ)
 • Program rozwoju przywództwa klinicznego (CLP)
 • Uczenie się przez działanie (action learning)
 • CLP i DELTAH
projekt deltah
Projekt DELTAH
 • DELTAH = Delivering European Leadership Through Action Learning in Healthcare (Kształtowanie Przywództwa w Europie poprzez Action Learning)
 • Trzyletni projekt badawczy finansowany ze środków Unii Europejskiej
 • Cel: opracowanie programu rozwoju przywództwa dla organizacji zajmującej się ochroną zdrowia w Europie
uczestnicy projektu deltah
Uczestnicy projektu DELTAH
 • Wielka Brytania
  • University of Sheffield
  • Primary Care Trust South-East Sheffield (grupa zakładów podstawowej opieki zdrowotnej w regionie Sheffield)
 • Polska
  • Uniwersytet Jagielloński, Kraków
  • Szpital Powiatowy w Suchej Beskidzkiej
 • Holandia / Belgia
  • University of Maastricht (Holandia)
  • Virga Jesse Hospital (Belgia)
virga jesse hospital
Virga Jesse Hospital
 • szpital ogólny niekomercyjny (non-profit)
 • oferuje pełny zakres ogólnych usług medycznych
 • liczne stojące na najwyższym poziomie usługi kliniczne, np. klinika kardiologii, neurochirurgii i onkologii
virga jesse hospital1
Virga Jesse Hospital
 • Dane statystyczne (2005):
  • Liczba łóżek: 567
  • Obrót: € 153.437.332
  • Personel: 1.657 (1.285 etatów, bez etatów lekarskich)
  • Lekarze:
   • 134 stałych lekarzy (= 122 etatów)
   • 45 stażystówi 30 lekarzy pomocniczych(40 etatów)
virga jesse hospital2
Virga Jesse Hospital
 • Dane statystyczne (2005):
  • Przyjęcia: 22.672
   • Łącznie: 164.301
   • Średnia długość hospitalizacji: 7,49 dni
  • Usługi ambulatoryjne: 18.969
  • Porody domowe: 1.401
program rozwoju przyw dztwa w vgj
Program rozwoju przywództwaw VGJ
 • Dyrektorzy: CIGO (program studiów magisterskich w zakresie rozwoju organizacyjnego i zarządzania zmianami)
 • Średni szczebel administracyjny i osoby koordynujące terapię poszczególnych chorych (case managers): DELTAH
 • Liderzy wśród personelu pielęgniarskiego: CLP
 • Potencjalni przywódcy wśród personelu pielęgniarskiego: program rozwoju potencjału„orientacja w zakresie przywództwa”
program przyw dztwa klinicznego clp
Program przywództwa klinicznego (CLP)
 • Opracowany w 1995 r. przez Royal College of Nursing (RCN) w Londynie (Clinical Leadership Programme)
 • Badanie pilotażowe na temat zastosowania CLP w szitalach belgijskich (2000 r.) przeprowadzone przez Szpital Uniwersyteckiw Leuven (Belgia)
 • Wyniki: wzrost skuteczności przywództwa i poprawa wyników pracy zespołów
 • Wdrożenie w 20 szpitalach w Belgii przy wsparciu funduszy rządowych (2003 r.)
program przyw dztwa klinicznego
Program przywództwa klinicznego
 • Cel programu: rozwijanie technik przywództwa transformacyjnego wśród przywódców personelu pielęgniarskiego
 • Szczególnie:
  • rozwój osobisty
  • poprawa współpracy w zespołach
  • pacjent w centrum uwagi
  • rozwinięcie umiejętności nawiązywania kontaktów i świadomości politycznej
program przyw dztwa klinicznego1
Program przywództwa klinicznego
 • Elementyprogramu:
  • plan rozwoju osobistego;informacjazwrotna „360 stopni”
  • zestawy do uczenia się poprzez działanie
  • warsztaty
  • szkolenie indywidualne
  • mentoring
  • obserwacja opieki
  • wywiady z pacjentami
program przyw dztwa klinicznego2
Program przywództwa klinicznego
 • Efekty programu:
  • podwyższenie poziomu samowiedzy i samoświadomości
  • poprawa umiejętności komunikacyjnych i budowania relacji międzyludzkich
  • poprawa wyników pracy i zaangażowania zespołów
  • wdrożenie projektów poprawy jakości
uczenie si poprzez dzia anie
Uczenie się poprzez działanie
 • Zasada: proces uczenia się przebiega najskuteczniejwkontekście, w którym pracują ludzie
 • Polega na wspieraniu i stawianiu przed ludźmi wyzwań, aby sami rozwiązywali własne problemy, zamiast udzielania rad
 • Grupa ludzi (zespół) zajmuje się zagadnieniem związanym z pracą poprzez refleksję orazposzukiwanie rozwiązań
cykl uczenia si
Cykl uczenia się

Etap 1: Doświadczenie

Etap 2:

Analizadoświadczenia

Etap 4:

Planowanie kolejnych kroków

Etap 3: Wyciąganie wniosków z doświadczenia

Kolb 1984

uczenie si poprzez dzia anie a ction learning
Uczenie się poprzez działanie (action learning)

Pięć głównych elementów:

 • uczestnik
 • zagadnienie (związane z pracą zawodową)
 • grupa lub zespół
 • prowadzący
 • działanie i uczenie się
uczenie si poprzez dzia anie od popychania do ci gni cia
Uczenie się poprzez działanie:od popychania do ciągnięcia

nienakazowy

Słuchanie, aby

zrozumieć

Refleksja

Parafraza

Popychanie:

rozwiązanie

czyjegoś

problemu

Podsumowanie

Zadawanie pytań w celu uświadomienia

Przekazywanie sugestii

Ciągnięcie:

pomoc

w rozwiązaniu

problemu

Informacja zwrotna(feedback)

Propozycja nadzoru / treningu

Dawanie rad

Wydawanie poleceń

Gotowe rozwiązania

nakazowy

clp i deltah
CLP i DELTAH
 • zarówno CLP jak i DELTAH opierają się na terorii przwództwa transformacyjnego
 • uczenie się poprzez działanie jako podstawowa metodologia rozwoju umiejętności w zakresie przywództwa transformacyjnego
 • programy rozwoju przywództwa w opiece zdrowotnej
clp i deltah1
CLP i DELTAH
 • CLP
  • adresowany do przywódców w dziedzinie pielęgniarstwa
  • prowadzony w szpitalach
  • cel: poprawa jakości opieki zdrowotnej poprzez rozwój umiejętności przywódczych wśród personelu pielęgniarskiego
 • DELTAH
  • brak określonej grupy docelowej (zależy od potrzeb organizacji)
  • realizowany w organizacjach opieki zdrowotnej
  • Cel: rozwój zdolności przywódczychoraz umiejętności pracowników sektora opieki zdrowotnej w celu sprawnego osiągnięcia zmian organizacyjnych
ad